dr. mohammad zaini bin yahaya

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 zainiyahya@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Berkelulusan B.A Hons Syariah, Universiti al-Azhar Kaherah, SPI UKM Malaysia, Phd. Fiqh and Usul, IRK, International Islamic University Malaysia. Bertugas sebagai Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Ahli Jawatankuasa Syariah, Bank Rakyat.
  Ph.D. in Fiqh and Usul, IRK, International Islamic University Malaysia; SPI UKM Malaysia and B.A. Hons. Syariah, Al-Azhar University Cairo. Serving as a senior lecturer at Center for Sharia Studies, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia. Shariah Committee Member of Bank Rakyat, Malaysia.

 • muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, ahmad munawar ismail, irwan subri, che maryam ahmad, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit, illiyin samsudin.  (2024).  the level of understanding of several syariah related issues among flood victims in flood evacuation centres in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  825-836. 

   

  muhammad adib samsudin,mohammad zaini yahaya,ahmad munawar ismail,irwan subri, che maryam ahmad, zainab ismail, illiyin samsudin.  (2024).  applying the ibadat concept during a natural disaster.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1228-1238. 

   

  sahilah binti abd. mutalib;mohamad yusof maskat;norrakiah binti abdullah sani;mohammad zaini bin yahaya;ma`aruf bin abd. ghani;zalifah binti mohd kasim;nasharuddin bin zainal;rizafizah binti othaman;muhammad adib bin samsudin;mohd al adib bin samuri;arnid.  (2024).  pembangunan modul diet halalan toyyiban mengikut perspektif islam dan sains.  -

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, binti abd. mutalib datin nurina bt anuar, muhammad nazir bin alias, mohammad zaini bin yahaya , ahmad munawar ismail, fariza md shamdr nur, asmadayana hasim, safiyya..  (2024).  polisi fatwa negeri sarawak kajian penentuan hukum memakan daging kultur cultured meat menurut perspektif islam dan sains.  - 97. 

   

  mohammad zaini bin yahaya;muhammad nazir bin alias;muhammad adib bin samsudin;mohd izhar ariff bin mohd kashim;rosmawati binti mohamad rasit.  (2023).  pembinaan standard penarafan hotel mesra muslim berdasarkan maqasid syariah.  -

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, nur asmadayana hasim, rizafizah othaman, rozida khalid, muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, zahara abdul manaf, latifah amin & diani mardiana mat zin.  (2018).  najis (tinja) manusia daripada perspektif sains dan islam serta amalan pemakanan sunnah.  - sains malaysiana. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, nur asmadayana hashim, rizafizah othman, muhammad zaini yahaya, rozida khalid, muhammad adib samsudin & diani mardiana mat zin.  (2017).  plasma darah dalam makanan daripada perspektif islam dan sains.  - sains malaysiana.  1779-1787. 

   

  nur asmadayana hasim, mohd izhar ariff mohd kashim, rizafizah othaman, mohammad zaini yahaya,rozida khalid & muhammad adib samsudin.  (2016).  menses from the perspective of science and maqasid syariah (haid daripada perspektif sains dan maqasid syariah).  - sains malaysiana.  1879-1885. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, ahmad munawar ismail, irwan subri, che maryam ahmad, zainab ismail, rosmawati mohamad rasit, illiyin samsudin.  (2024).  the level of understanding of several syariah related issues among flood victims in flood evacuation centres in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  825-836. 

   

  muhammad adib samsudin,mohammad zaini yahaya,ahmad munawar ismail,irwan subri, che maryam ahmad, zainab ismail, illiyin samsudin.  (2024).  applying the ibadat concept during a natural disaster.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1228-1238. 

   

  gamal mohamed ali abdelrehim, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  receiving fees on discounting a bill of exchange: a sharia analysis.  - international journal of academic research in business & social sciences.  819-828. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  mohammad zaini yahaya.  (2023).  constructive possession in the sale and purchase of gold according to changes in the customary practice.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  1317-1332. 

   

  muhammad adib samsudin, mohd izhar ariff mohd kashim, mohammad zaini yahaya, ahmad munawar ismail, rozida mohd khalid, hayatullah laluldin, irwan mohd sobri, syed azhar b syed sulaiman.  (2015).  the concept of establishing a syariah supervisory committee in malaysian hospitals.  - international conference on new horizons in education.  1202-1206. 

   

  zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 4. 

   

  mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 17. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 21. 

   

  mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, lukman hakim mahamod, mohd izhar ariff mohd kashim, rosmawati mohamad rasit, muhammad nazir alias.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah.  - 18. 

   

  mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin, md yazid ahmad.  (2021).  maqasid al-shari'ah: konsep dan pelaksanaan.  - 45. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 4. 

   

  mohammad zaini yahaya, amir fazlim jusoh yusoff, muhammad adib samsudin.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 95. 

   

  mohammad zaini yahaya, muhammad adib samsudin.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 17. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, anwar fakhri omar.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 10. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 21. 

   

  mohd zuhdi ahmad khasasi, ahmad dahlan salleh, mohammad zaini yahya.  (2023).  fiqh al-ta'ayush malaysia dalam konteks hubungan sosio-agama.  - 402. 

   

  dato' ab halim tamuri, tajul urus abdul halim, kamarulzaman abdul ghani, mohd sukki othman, mazlan ibrahim, nik yusri musa, mohd zulkifli ismail, rahimi md saad, zamri abdul rahim, umar mukhtar mohd noor.  (2023).  terjemahan minhaj al-talibin wa umdah al-muftin jilid 1.  - 275. 

   

  muhammad adib samsudin, mohammad zaini yahaya, muhammad nazir alias.  (2023).  usul fiqh: prinsip & solusi penentuan hukum.  - 209. 

   

  azlin alisa ahmad, mohamad zaini yahaya, zamzuri zakaria.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 237. 

   

  mohammad zaini yahaya, anwar fakhri omar, md yazid ahmad.  (2021).  maqasid al-shari'ah: konsep dan pelaksanaan.  - 276. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, binti abd. mutalib datin nurina bt anuar, muhammad nazir bin alias, mohammad zaini bin yahaya , ahmad munawar ismail, fariza md shamdr nur, asmadayana hasim, safiyya..  (2024).  polisi fatwa negeri sarawak kajian penentuan hukum memakan daging kultur cultured meat menurut perspektif islam dan sains.  - 97. 

   

  sahilah binti abd. mutalib;mohamad yusof maskat;norrakiah binti abdullah sani;mohammad zaini bin yahaya;ma`aruf bin abd. ghani;zalifah binti mohd kasim;nasharuddin bin zainal;rizafizah binti othaman;muhammad adib bin samsudin;mohd al adib bin samuri;arnid.  (2024).  pembangunan modul diet halalan toyyiban mengikut perspektif islam dan sains.  -

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim;khairul anwar @ johari bin mastor;mohammad zaini bin yahaya;fariza bt. md. sham;muhammad nazir bin alias;ahmad munawar bin ismail;mohd helmy bin mokhtar;farah ayuni binti mohd hatta.  (2023).  garis panduan pelaksanaan ibadah semasa penularan virus seperti covid-19 menurut perspektif islam dan sains.  -

   

  mohammad zaini bin yahaya;muhammad nazir bin alias;muhammad adib bin samsudin;mohd izhar ariff bin mohd kashim;rosmawati binti mohamad rasit.  (2023).  pembinaan standard penarafan hotel mesra muslim berdasarkan maqasid syariah.  -

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim, sahilah binti abd. mutalib, nurina bt anuar, muhammad nazir bin alias, mohammad zaini bin yahaya . mohammad safiyyah shahimi.  (2023).  kajian awal penentuan hukum memakan daging kultur menurut perspektif islam dan sains.  - 95.