prof. madya dr. noraidah bt. sahari @ ashaari

pensyarah universiti

pusat kajian teknologi & pengurusan perisian (softam)

 nsa@ukm.edu.my

No. sambungan :  6645

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Multimedia Application E-Learning Technology Interaction Design and Usability

 • karimah mohd yusoff, noraidah sahari ashaari, tengku siti meriam tengku wook, noorazean mohd ali.  (2021).  validation of the components and elements of computational thinking for teaching and learning programming using the fuzzy delphi method.  - international journal of advanced computer science and applications (ijacsa).  80-88. 

   

  hairulliza mohamad judi, hazura mohamed & noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  indeks kepuasan pelajar siswazah terhadap prasarana penyelidikan di universiti kebangsaan malaysia.  - journal of quality measurement and analysis.  141-156. 

   

  noraidah bt. sahari @ ashaari;hazura binti mohamed;afzan binti adam.  (2020).  pembangunan aplikasi hibrid dr lada 1.0.  -

   

  tengku siti meriam tengku wook, hazura mohamed, noraidah sahari@ashaari, siti fadzilah mat noor, zurina muda, intan yusrina zairon, firas layth khaleel.  (2020).  user experience evaluation towards interface design of digital footprint awareness application.  - asia-pacific journal of information technology and multimedia.  17-27. 

   

  siti fadzilah binti mat noor;noraidah bt. sahari @ ashaari;zurina binti muda;nor azan binti mat zin;tengku siti meriam binti tengku wook;hafiz bin mohd sarim;hazura binti mohamed.  (2020).  permainan digital untuk kesedaran bencana.  -

   

  saffa raihan zainal abidin, siti fadzilah mat noor, noraidah sahari @ashaari.  (2019).  heuristic evaluation of serious game application for slow-reading students.  - international journal of advanced computer science and applications.  466-474. 

   

  kairulanuar ab kadir, noraidah sahari@ashaari, hairulliza mohamad judi.  (2019).  indikator kewibawaan maklumat islam di media sosial melalui kesepakatan pakar.  - malaysian journal of communication.  499-522. 

   

  firas layth khaleel, noraidah sahari ashaari, tengku siti meriam tengku wook.  (2019).  an empirical study on gamification for learning programming language website.  - jurnal teknologi.  150-162. 

   

  saffa raihan zainal abidin, siti fadzilah mat noor, noraidah sahari @ashaari.  (2019).  low-fidelity prototype design for serious game for slow-reading students.  - international journal of advanced computer science and applications.  270-276. 

   

  syar meeze mohd rashid, mohd hanafi mohd yasin, noraidah sahari @ ashaari.  (2017).  penggunaan bahasa isyarat malaysia (bim) di dalam terjemahan maksud surah al-fatihah.  - gema online journal of language studies.  209-224. 

   

  mohd amin mohd noh,nor azan mat zin and noraidah sahari @ ashaari.  (2019).  requirements for interactive digital intervention system to address adolescents' sexual and reproductive health problems.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  375-379. 

   

  saffa raihan zainal abidin, siti fadzilah mat noor, noraidah binti sahari @ ashaari.  (2018).  guidelines of brain-based learning through serious game for slow reader students.  - 6th international conference on electrical engineering and informatics, iceei 2017. 

   

  kairulanuar ab kadir, noraidah sahari @ ashaari & juhana salim.  (2017).  initial model of social media islamic information credibility.  - electrical engineering and informatics (iceei), 2017 6th international conference on.  1-6. 

   

  hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashari & zanaton hj eksan.  (2017).  enhancing interest in statistics among computer science students using computer tool entrepreneur role play.  - the 4th international conference on mathematical sciences (icms4), aip conference proceeding. 

   

  khaleel f.l., ashaari n.s., meriam t.s., wook t., ismail a..  (2015).  the study of gamification application architecture for programming language course.  - acm imcom 2015 - proceedings. 

   

  firas layth khaleel, noraidah sahari ashaari, and tengku siti meriam tengku wook.  (2019).  designing usable gamified programming learning website.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  164-169. 

   

  kairulanuar ab kadir, noraidah sahari ashaari, juhana salim.  (2019).  preliminary analysis on the indicators affecting islamic information credibility in social media.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  369-374. 

   

  mohd amin mohd noh,nor azan mat zin and noraidah sahari @ ashaari.  (2019).  requirements for interactive digital intervention system to address adolescents' sexual and reproductive health problems.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  375-379. 

   

  mohammed abdulaziz alsubhi, noraidah sahari@ ashaari, tengku siti meriam tengku wook.  (2019).  the challenge of increasing student engagement in e-learning platforms.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  266-271. 

   

  saffa raihan zainal abidin, siti fadzilah mat noor, noraidah binti sahari @ ashaari.  (2018).  guidelines of brain-based learning through serious game for slow reader students.  - 6th international conference on electrical engineering and informatics, iceei 2017. 

   

  tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat noor, hazura mohamed, noraidah sahari @ ashaari, nor azan mat zin dan intan yusrina zairon.  (2020).  meneroka warisan maya.  - 18. 

   

  nor aziah daud, noraidah sahari @ ashaari, zurina muda.  (2020).  pendidikan islam berasaskan web: keperluan model persuasif.  - 147. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari,tengku siti meriam tengku wook dan noorazean mohd. ali.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 15. 

   

  hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashaari & zannaton ikhsan.  (2017).  reka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia.  - 15. 

   

  ratna zuarni ramli, nor azan mat zin, noraidah sahari @ ashaari.  (2017).  raka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia.  - 18. 

   

  tengku siti meriam tengku wook, siti fadzilah mat noor, hazura mohamed, noraidah sahari @ ashaari, nor azan mat zin dan intan yusrina zairon.  (2020).  meneroka warisan maya.  - 18. 

   

  saffa raihan zainal abidin, siti fadzilah mat noor, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 11. 

   

  karimah mohd yusoff, noraidah sahari,tengku siti meriam tengku wook dan noorazean mohd. ali.  (2020).  inovasi komputeran era 4.0.  - 15. 

   

  salyani osman, noraidah sahari @ ashaari, nor azan mat zin.  (2017).  reka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia.  - 32. 

   

  hairulliza mohamad judi, noraidah sahari @ ashaari & zannaton ikhsan.  (2017).  reka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia.  - 15. 

   

  nor aziah daud, noraidah sahari @ ashaari, zurina muda.  (2020).  pendidikan islam berasaskan web: keperluan model persuasif.  - 147. 

   

  nor azan mat zin & noraidah sahari@ ashaari.  (2017).  reka bentuk dan kebolehgunaan sistem multimedia.  - 186. 

   

  hairulliza mohamad judi, zanaton h iksan, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  visualisasi dalam pembelajaran bermakna: kerangka konsep kajian.  - laporan penyelidikan ftsm.  1-9. 

   

  noraidah sahari, hazura mohamed, afzan adam, shafinah kamarudin.  (2020).  aplikasi mudah alih hibrid bagi penasihatan penyakit dan rawatan tanaman lada hitam (dr. lada 1.0).  - akses.  6. 

   

  goh chia wei, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  aplikasi permainan mudaha alih penjagaan alam sekitar.  - pta-ftsm-2020-163.  1-12. 

   

  nor athirah umairah binti marobi, noraidah binti sahari @ ashaari.  (2020).  aplikasi pembelajaran mikroorganisma berasaskan augmentasi realiti dan gamifikasi.  - pta-ftsm-2020-059.  1-15. 

   

  tan cheah hoong, noraidah sahari @ ashaari.  (2020).  aplikasi permainan mudah alih berbilang pemain dalam kosa kata bahasa inggeris.  - pta-ftsm-2020-106.  1-14.