dr. wan ros @ wan idros bin wan sulaiman

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

 wiws@ukm.edu.my

No. sambungan :  3588

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pengaruh pola komunikasi ke atas komunikasi strategik.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  36-50. 

   

  maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

   

  tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;siti hamin bt. stapa;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;suziana bt. mat saad;azianura hani binti shaari.  (2020).  exploring motivation, language attitude and anxiety amongst male malay youth at risks in malaysia.  -

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, arina anis azlan, anita morah abas, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan, umi hamidaton mohd soffian lee, radin anis adlina radin hasbani..  (2020).  regulatory issues and challenges on a2p sms communication in malaysia.  - international journal of advanced science and technology.  2500-2508. 

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan, haslina mohamed hassan, umi hamidaton mohd soffian lee.  (2020).  censorship as an instrument to protect the public interest: the conceptual framework.  - palarch's journal of archaeology of egypt /egyptology.  682-690. 

   

  maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  pengaruh komunikasi strategik ke atas keberkesanan penyampaian mesej.  - malaysian journal of communication.  246-262. 

   

  maizatul haizan mahbob, nik anis syakira megat ali, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi.  - jurnal komunikasi.  48-66. 

   

  wan idros wan sulaiman, ooi li woei.  (2017).  pengkomunikasian pengurusan maklumat dengan budaya kerja di stesen radio malaysia kedah fm.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  313-339. 

   

  wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, arina anis azlan.  (2011).  learning outside the classroom : effects on student concentration and interest..  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral science). 

   

  wan idros wan sulaiman, maizatul haizan mahbob, arina anis azlan.  (2011).  learning outside the classroom : effects on student concentration and interest..  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral science). 

   

  wan idros wan sulaiman, nawal hani kamaruddin.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 26. 

   

  wan idros wan sulaiman.  (2015).  komunikasi di malaysia: status dan cabaran.  - Bab 11: 209-227. 

   

  wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pemikiran insaniah.  - Bab 17 : 233-248. 

   

  wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 11. 

   

  wan idros wan sulaiman, nawal hani kamaruddin.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 26. 

   

  maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman & ali salman.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 36. 

   

  wan idros wan sulaiman.  (2015).  komunikasi di malaysia: status dan cabaran.  - Bab 11: 209-227. 

   

  wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pemikiran insaniah.  - Bab 17 : 233-248. 

   

  wan idros wan sulaiman & maizatul haizan mahbob.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 154. 

   

  ahmad nidzammuddin sulaiman, wan idros wan sulaiman dan mohd mahadee ismail.  (2009).  kamus sains politik pentadbiran awam.  - 197. 

   

  ahmad nidzamuddin sulaiman, wan idros wan sulaiman, mohd. mahadee ismail.  (2009).  kamus sains politik pentadbiran awam.  - 1-197. 

   

  maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

   

  tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;siti hamin bt. stapa;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;suziana bt. mat saad;azianura hani binti shaari.  (2020).  exploring motivation, language attitude and anxiety amongst male malay youth at risks in malaysia.  -

   

  maizatul haizan mahbob & wan idros wan sulaiman.  (2017).  kpi to high? how far do academic staff members of ukm accept their kpi determination.  - buletin faseh.  36-37. 

   

  wan idros wan sulaiman, norizan abdul razak dan normah mustaffa.  (2016).  modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: pengurusan air muka, pengurusan ofaltik, pengurusan senyuman dan pengurusan kemarahan.  - 1-10. 

   

  wan idros wan sulaiman, norizan abdul razak & normah mustaffa.  (2016).  video modul 6 sukarelawan sukan sea: 4p: pengurusan air muka, pengurusan ofaltik, pengurusan senyuman dan pengurusan kemarahan.  - 1-10.