nur aida muhammad, khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli.  (2024).  work commitment and school climate on productive pedagogical teaching practices.  - international journal of learning, teaching and educational research.  330-353. 

 

shafiah abdul rashid, khadijah abdul razak, siti nur diyana mahmud.  (2024).  the influence of science knowledge and moral sensitivity on socioscientific reasoning among form four students.  - international journal of academic research in progressive education and development.  2277-2288. 

 

mohammad zaki talip, khadijah abdul razak.  (2024).  penggunaan media sosial dalam kalangan murid islam di kawasan luar bandar beluran.  - international journal of advanced research in islamic studies and education (arise).  85-97. 

 

nor alniza azman, mohd isa hamzah, khadijah abd razak.  (2024).  exploring the impact of digital technology transformation in islamic education: the islamic education teachers perspective.  - e-bangi journal of social sciences & humanities.  202-212. 

 

maizaitul amiza mohamad, khadijah abdul razak.  (2024).  persepsi murid islam di sekolah jenis kebangsaan cina (sjkc) terhadap pengajaran pendidikan islam.  - the international journal of contemporary education, religious studies and humanities (jcerah).  58-68. 

 

mohd kaziman ab wahab, hafizhah zulkifli, khadijah abdul razak.  (2022).  impact of philosophy for children and its challenges: a systematic review.  - children.  1-14. 

 

nur aida muhammad, khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli.  (2024).  work commitment and school climate on productive pedagogical teaching practices.  - international journal of learning, teaching and educational research.  330-353. 

 

shafiah abdul rashid, khadijah abdul razak, siti nur diyana mahmud.  (2024).  the influence of science knowledge and moral sensitivity on socioscientific reasoning among form four students.  - international journal of academic research in progressive education and development.  2277-2288. 

 

shafiah abdul rashid, zanaton h. iksan, khadijah abdul razak.  (2023).  examining secondary school pupils understanding of the nature of science and its implication.  - international journal of academic research in progressive education & development.  1554-1566. 

 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak, mohd isa hamzah, nursafra mohd zhaffar.  (2023).  defining teaching innovation according to the perspective of innovative teachers of islamic education.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1410-1420. 

 

nur amirah adibah khairon anuar, khadijah abdul razak.  (2023).  factors of teachers creativity practice in the 21st century learning.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1225-1235. 

 

norfarahi zulkifli , zuraidah ramdzan, wan ali akbar wan abdullah, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak, hafizhah zulkifli.  (2022).  moral values application in islamic education teaching and learning through the 21ce activities.  - mdpi proceedings for international academic symposium of social science 2022.  1-7. 

 

norshidah mohamad salleh, khadijah abdul razak, manisah mohd ali, harun baharudin, mohd. khairi haji hussin, siti muhibah hj. nor.  (2023).  penerbitan penyelidikan (siri 1).  - 22. 

 

zamri mahamod, khadijah abdul razak, anita abdul rahman.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 29. 

 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 58. 

 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 50. 

 

zamri mahamod, khadijah abdul razak, anita abdul rahman.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 60. 

 

mohd kaziman ab wahab, hafizhah zulkifli, khadijah abdul razak.  (2023).  kelestarian pendidikan rabbani.  - 10. 

 

norshidah mohamad salleh, khadijah abdul razak, manisah mohd ali, harun baharudin, mohd. khairi haji hussin, siti muhibah hj. nor.  (2023).  penerbitan penyelidikan (siri 1).  - 22. 

 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  profesion keguruan dan pembangunan insan.  - 74. 

 

khadijah abdul razak, zamri mahamod.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 50. 

 

mohd yusoff mohd nor, zamri mahamod, khadijah abdul razak.  (2020).  sistem pendidikan di malaysia: sejarah dan cabaran abad ke-21.  - 41. 

 

wan ali akbar wan abdullah, khadijah abdul razak.  (2021).  risalah al-mubdi: dari talk ke tech.  - 154. 

 

fairuzzah harun, mohd isa hamzah, khadijah abdul razak.  (2018).  amalan akhlak bakal guru.  - 115. 

 

hafizhah binti zulkifli;mohd. isa bin hamzah;khadijah bt. abdul razak;nik mohd rahimi bin nik yusoff.  (2023).  pembinaan dan keberkesanan modul pedagogi hikmah pendidikan islam dalam meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi pelajar sekolah menengah atas.  -

 

jamalul lai abdul wahab, norazah mohd nordin. zamri mahamod, norasmah othman, salleh amat, khadijah abd razak, md yusoff daud. mohamad yusof mohd nor.  (2016).  isu-isu pendidikan melalui mooc ukm.  -

 

azlin norhaini mansor, shahizan shaharudin, jamalulail abd wahab, mohamad yusoff mohd noor, noraishah buang, zaida nor bt zainuddin & ali ahmad bin seman.  (2015).  life skills modul.  -

 

azlin norhaini mansor, shahizan shaharudin, jamalulail abd wahab, mohamad yusoff mohd noor, noraishah buang, zaida nor bt zainuddin & ali ahmad bin seman.  (2015).  modul kemahiran insaniah.  -

 

zulkefli aini, norasmahani hj nor, khadijah abdul razak.  (2015).  developing higher-order thinking skills in islamic education through information communication technology (ict).  - international conference on new horizons in education.