dr. hairunnizam bin wahid

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. sambungan :  3453

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah di Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, UKM. Membuat penyelidikan dalam bidang Ekonomi Islam yang berkaitan dengan Zakat dan institusi Baitulmal

 • mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  fahmi ali hudaefi, rezzy eko caraka, hairunnizam wahid.  (2022).  zakat administration in times of covid-19 pandemic in indonesia: a knowledge discovery via text mining.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  271-286. 

   

  hairunnizam wahid, mohd azlan shah zaidi, mohd ali mohd noor.  (2021).  kesan pandemik covid-19 terhadap kesenjangan pendapatan dalam kalangan asnaf b40 di malaysia.  - proceedings 2nd kedah international zakat conference 2021 (i-keizac 2021).  524-536. 

   

  harisah osman, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  prinsip maqasid syariah, kadar zakat dan cadangan kadar baharu gst: kajian di malaysia.  - proceedings 2nd kedah international zakat conference 2021 (i-keizac 2021).  102-119. 

   

  siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2021).  akauntabiliti pendedahan maklumat dalam institusi zakat: satu sorotan karya.  - proceedings of the 2nd kedah international zakat conference 2021 (i-keizac 2021).  274-282. 

   

  fahmi ali hudaefi, rezzy eko caraka, hairunnizam wahid.  (2022).  zakat administration in times of covid-19 pandemic in indonesia: a knowledge discovery via text mining.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  271-286. 

   

  mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  persetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan islam: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  125-155. 

   

  dicky wiwittan toto ngadiman, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  hubungan antara harga diri, niat menambah hutang dan gelagat perbelanjaan hutang dalam kalangan individu berpendapatan rendah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  188-200. 

   

  fahmi ali hudaefi, rezzy eko caraka, hairunnizam wahid.  (2022).  zakat administration in times of covid-19 pandemic in indonesia: a knowledge discovery via text mining.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  271-286. 

   

  noorhaslinda kulub abd rashid, nor fatimah che sulaiman, zuraini anang, bayu taufiq possumah, suriyani muhamad, nor hayati sa'at, fauziah abu hasan, hairunnizam wahid.  (2021).  survey dataset on the level of sustainable consumption of malaysian households from the perspective of income and consumption expenditure.  - data in brief.  1-7. 

   

  nur fatin adillah rohaizan, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2020).  peningkatan kemiskinan: peranan had kifayah dalam bantuan zakat.  - jurnal ekonomi malaysia.  41-58. 

   

  dicky wiwittan toto ngadiman, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2019).  pengaruh hubungan sosial terhadap gelagat pembelian barangan bukan asas dan niat berhutang dalam kalangan isi rumah b40.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-13. 

   

  mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  persetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan islam: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  125-155. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  intan nadira zulkafli, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  dimensi baru zakat di malaysia.  - 391. 

   

  noraini atsari, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  norfatin syuhada othman, hairunnizam wahid, mohd adib ismail.  (2021).  dimensi baharu pengurusan kutipan dan agihan zakat dalam mendepani wabak covid-19.  - 161. 

   

  mohamad syahmi mat daud, hairunnizam wahid.  (2021).  institusi zakat, muzakki dan asnaf dalam mendepani wabak covid-19: isu, cabaran dan penyelesaian.  - 169. 

   

  anida norlena salim, hairunnizam wahid, mohd adib ismail.  (2021).  institusi zakat, muzakki dan asnaf dalam mendepani wabak covid-19: isu, cabaran dan penyelesaian.  - 169. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  dimensi baru zakat di malaysia.  - 391. 

   

  shahhedan jaafar, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2021).  pemikiran semula tamadun insani dari sudut ekonomi islam kes standard halal di malaysia pasca moden.  - 32. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 419. 

   

  azman ab. rahman, hairunnizam wahid, mahazan abdul mutalib.  (2019).  tadbir urus pengurusan zakat bagi institusi masjid di malaysia.  - 99. 

   

  mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, norisa basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 1-238. 

   

  hairunnizam wahid.  (2020).  covid-19: siapa yang lebih terjejas.  - 1. 

   

  hairunnizam.  (2020).  azka live webinar pemulihan ekonomi pasca covid-19.  - 1. 

   

  hairunnizam wahid.  (2020).  cucuk duit bersama tawfiq isa.  - bernama tv. 

   

  fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2020).  perakaunan dan pelaporan kewangan islam bagi institusi baitulmal, zakat dan wakaf di malaysia fasa 4 - zon 1.  - 1-230.