dr. hairunnizam bin wahid

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. Telefon Rasmi :  3453

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah di Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, UKM. Membuat penyelidikan dalam bidang Ekonomi Islam yang berkaitan dengan Zakat dan institusi Baitulmal

 • mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd. harun.  (2022).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 177. 

   

  luqman hakim suhaimi, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  muhammad syazuan aziz, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  nurnadiah noorbik, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  nur izzah mohd, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  fahmi ali hudaefi, rezzy eko caraka, hairunnizam wahid.  (2022).  zakat administration in times of covid-19 pandemic in indonesia: a knowledge discovery via text mining.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  271-286. 

   

  mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  persetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan islam: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  125-155. 

   

  dicky wiwittan toto ngadiman, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  hubungan antara harga diri, niat menambah hutang dan gelagat perbelanjaan hutang dalam kalangan individu berpendapatan rendah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  188-200. 

   

  mohamad syahmi mat daud, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  the influences of attitude, religiosity, and subjective norm on muslim's donation intention during covid-19 lockdown in malaysia.  - international journal of sustainable development and planning.  915-923. 

   

  fahmi ali hudaefi, rezzy eko caraka, hairunnizam wahid.  (2022).  zakat administration in times of covid-19 pandemic in indonesia: a knowledge discovery via text mining.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  271-286. 

   

  firmansyah egi arvian, hairunnizam wahid, ardi gunardi, fahmi ali hudaefi.  (2022).  a scientometric study on management literature in southeast asia.  - journal of risk and financial management.  1-14. 

   

  siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob, mohd saleh abbas, albert feisal ismail, maymunah ismail, marina abu bakar.  (2022).  governance of zakat distribution based on maqasid al-syariah: study in selangor zakat board.  - journal of pharmaceutical negative results.  5948-5957. 

   

  mohammad tariq al fozaie; hairunnizam wahid.  (2022).  a guide to integrating expert opinion and fuzzy ahp when generating weights for composite indices.  - advances in fuzzy systems.  1-12. 

   

  nurlyana syazwani khairudin, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  siti dhelia sazali, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  syaza syatbi, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  luqman hakim suhaimi, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  azmie talib, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  fatin hanani zainalabidin, riayati ahmad, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  norhasima haron, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  fatin suhailah zainuddin, hairunnizam wahid.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  nur ahmad ehsanuddin jamaluddin, hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 419. 

   

  hairunnizam bin wahid;mohd azlan shah bin zaidi;mustazar bin mansur;shahida binti shahimi;abu hanifah bin ayob.  (2022).  pembangunan model modal kerohanian: kajian ke atas isi rumah mudah terjejas .  -

   

  nurul ilyana binti muhd adnan;abdul basir bin mohamad;hairunnizam bin wahid;mohd al adib bin samuri;nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2022).  pembentukan kaedah perakaunan zakat perniagaan di malaysia .  -

   

  mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd. harun.  (2022).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 177. 

   

  hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor.  (2022).  pengaruh modal kerohanian dalam berzakat di malaysia.  -

   

  hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor.  (2022).  pengaruh norma subjektif dan keagamaan terhadap niat berinfak dalam kalangan masyarakat islam pasca covid 19.  -