prof. madya dr. hairunnizam bin wahid

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

 hairun@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah di Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi & Pengurusan, UKM. Membuat penyelidikan dalam bidang Ekonomi Islam yang berkaitan dengan Zakat dan institusi Baitulmal

 • mohd suhaimi salleh, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  ernawati hussin, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  aza shahnaz azman, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob.  (2023).  the impact of morality on the behavior of b40 female entrepreneurs in the informal economic sector.  - international journal of academic research in business and social sciences.  503-518. 

   

  mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd harun.  (2023).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 178. 

   

  muhammad fikri fawwaz ismail, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  fahmi ali hudaefi, rezzy eko caraka, hairunnizam wahid.  (2022).  zakat administration in times of covid-19 pandemic in indonesia: a knowledge discovery via text mining.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  271-286. 

   

  mohd hafiz asmani, mohd ali mohd noor, hairunnizam wahid.  (2019).  persetujuan pengguna terhadap integrasi industri halal dan kewangan islam: apakah faktor penentunya?.  - international journal of management studies.  125-155. 

   

  dicky wiwittan toto ngadiman, hainnur aqma rahim, salmy edawaty yacoob, hairunnizam wahid.  (2018).  hubungan antara harga diri, niat menambah hutang dan gelagat perbelanjaan hutang dalam kalangan individu berpendapatan rendah.  - geografia online malaysian journal of society and space.  188-200. 

   

  nurul fatma aziz@awang, rosiati ramli, amizawati mohd amir, hairunnizam wahid, siti maziah ab rahman, saliza sulaiman.  (2023).  thematic review paper on business zakat from 2015 to 2020.  - economic affairs.  1-13. 

   

  aza shahnaz azman, hairunnizam wahid, salmy edawati yaacob.  (2023).  the impact of morality on the behavior of b40 female entrepreneurs in the informal economic sector.  - international journal of academic research in business and social sciences.  503-518. 

   

  siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob, najahudin lateh.  (2023).  factors influencing trust on zakat institutions in achieving sustainable development goals (sdg).  - international journal of academic research in business and social sciences.  783-794. 

   

  siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob.  (2023).  the importance of accountability in zakat institutions.  - business and management horizons.  35-46. 

   

  siti noorbiah md rejab, hairunnizam wahid, salmy edawaty yaacob, najahudin lateh.  (2023).  tax and zakat compliance in accountability perspective: a comparative study.  - international journal of academic research in business and social sciences.  814-822. 

   

  mohd suhaimi salleh, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  ernawati hussin, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  muhammad fikri fawwaz ismail, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  afifah husna ahmad, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  nur batrisyia damia mohd subri, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  auna syafiqah ruslan, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  mohd suhaimi salleh, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  ernawati hussin, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  muhammad fikri fawwaz ismail, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  afifah husna ahmad, hairunnizam wahid.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor, mohamad syahmi mat daud.  (2023).  pengurusan zakat di malaysia: impak bantuan zakat pendidikan dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 378. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2022).  pengurusan zakat di malaysia: kemiskinan pelbagai dimensi dan kesejahteraan hidup asnaf.  - 340. 

   

  hairunnizam wahid, mohd ali mohd noor.  (2021).  pengurusan zakat di malaysia: cabaran dan impak pandemik covid-19.  - 370. 

   

  hairunnizam wahid & mohd ali mohd noor.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

   

  mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd harun.  (2023).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 178. 

   

  hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor;muhammad tajuddin bin abdul rahim.  (2023).  covid-19 dan kesannya terhadap prestasi akademik, kehidupan sosial dan kesihatan mental asnaf pelajar universiti kebangsaan malaysia: satu tinjauan.  -

   

  hairunnizam bin wahid;mohd azlan shah bin zaidi;mustazar bin mansur;shahida binti shahimi;abu hanifah bin ayob.  (2022).  pembangunan model modal kerohanian: kajian ke atas isi rumah mudah terjejas .  -

   

  nurul ilyana binti muhd adnan;abdul basir bin mohamad;hairunnizam bin wahid;mohd al adib bin samuri;nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2022).  pembentukan kaedah perakaunan zakat perniagaan di malaysia .  -

   

  hairunnizam bin wahid;mohd ali bin mohd noor.  (2022).  pengaruh modal kerohanian dalam berzakat di malaysia.  -