prof. madya dr. ma`aruf bin abd. ghani

pensyarah universiti

jabatan sains makanan

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr Maaruf Abd Ghani Ph.D. dalam Pemprosesan Makanan (Uni. of Nottingham, United Kingdom) adalah Profesor Madya di Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam latihan dan perundingan dalam pembungkusan makanan dan hayat simpanan, penilaian keselamatan makanan, kebolehkesanan rantaian makanan, pembangunan produk dan pemprosesan makanan. Misi beliau adalah untuk bangunkan dan mengekalkan kesinambungan jaringan agensi keselamatan makanan kebangsaan dan pakar-pakar kebangsaan dan penulis dalam pelbagai artikel dan jurnal bidang berkaitan. Telah menghasilkan lebih 20 harta intelek dalam pembangunan produk dan sebangainya. Beliau dilantik sebagai CEO Unit Penyelidikan Kualiti Makanan (Unipeq) dari 2007-2009. Sehingga sekarang beliau adalah Ketua Pusat Inovasi Teknologi Manisan (MANIS), UKM, Penolong Dekan (Kesusahawanan dan Kreativiti), Ketua Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarat, FST UKM. Terlibat dalam perundingan dan latihan (lebih 60 industri makanan dan minuman termasuk IKS) terutama dalam perundingan dan latihan HALAL, Asas Kebersihan Makanan, Pembangunan dan implementasi pengurusan kebersihan makanan, Pengurusan Keselamatan Makanan (ISO 22000), kursus kesedaran GMP & HACCP, GMP: Persediaan kearah HACCP, Prinsip dan Aplikasi HACCP, Kursus pengauditan HACCP, Keselamatan dan Kepastian Katering, Pembangunan dan rekabentuk premis, pemprosesan makanan dan inovasi, formulasi dan re-formulasi produk, Pengurusan makanan HALAL. Kerja perudingan dan latihan beliau banyak melibatkan latihan untuk industri IKS, penceramah jemputan dan kualiti dan keselamatan makanan.

 • norashikin mohd zain, maaruf abd. ghani, zalifah mohd kasim, haslaniza hashim.  (2021).  effects of different drying methods on the functional properties and physicochemical characteristics of chia mucilage powder (salvia hispanica l.).  - sains malaysiana.  3603-3615. 

   

  safiyyah shahimi, aishah elias, sahilah abd. mutalib, mokry salami, fazlina fauzi, nurul aqilah mohd. zaini, maaruf abd. ghani, ahmad azuhairi.  (2021).  antibiotic resistance and determination of resistant genes among cockle (anadara granosa) isolates of vibrio alginolyticus.  - environmental science and research pollution.  44002-44013. 

   

  ma`aruf bin abd. ghani.  (2021).  characterization and bioavailability of tocopherols from chia seed oil extracted using green technology supercritical fluid.  -

   

  etty syarmila ibrahim khushairay, maaruf abd ghani, abdul salam babji.  (2021).  assessment of total phenolic content, antioxidative activities and amino acids profiles of low molecular weight chia hydrolysates fractions and identification of the potential antioxidant peptides.  - bioscience research.  08-25. 

   

  norhayati hussain, izzreen ishaka, ranil coorey, maaruf abd ghani, tan chin ping.  (2021).  a centum of valuable plant bioactives.  - 21. 

   

  izzreen ishak, norhayati hussain, ranil coorey, maaruf abd ghani.  (2021).  optimization and characterization of chia seed (salvia hispanica l.) oil extraction using supercritical carbon dioxide.  - journal of co2 utilization.  1-14. 

   

  safiyyah shahimi, aishah elias, sahilah abd. mutalib, mokry salami, fazlina fauzi, nurul aqilah mohd. zaini, maaruf abd. ghani, ahmad azuhairi.  (2021).  antibiotic resistance and determination of resistant genes among cockle (anadara granosa) isolates of vibrio alginolyticus.  - environmental science and research pollution.  44002-44013. 

   

  jumaah f.n., mobarak n.n., ahmad a., ghani m.a., rahman m.y.a..  (2015).  derivative of iota-carrageenan as solid polymer electrolyte.  - ionics.  1311-1320. 

   

  mobarak n.n., jumaah f.n., ghani m.a., abdullah m.p., ahmad a..  (2015).  carboxymethyl carrageenan based biopolymer electrolytes.  - electrochimica acta.  224-231. 

   

  kang o.l., ghani m., hassan o., rahmati s., ramli n..  (2014).  novel agaro-oligosaccharide production through enzymatic hydrolysis: physicochemical properties and antioxidant activities.  - food hydrocolloids.  304 - 308. 

   

  nurul hanisah noor azli, sahilah abd mutalib, haslaniza hashim, maaruf abd ghani, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2021).  pengasingan dan pengesanan asid deoksiribonukleik (dna) spesies haiwan menggunakan multipleks tindak balas rantaian polimerase (pcr) daripada minyak sapi.  - sains malaysiana.  3275-3284. 

   

  norashikin mohd zain, maaruf abd. ghani, zalifah mohd kasim, haslaniza hashim.  (2021).  effects of different drying methods on the functional properties and physicochemical characteristics of chia mucilage powder (salvia hispanica l.).  - sains malaysiana.  3603-3615. 

   

  stashia e. rosland abel, yus a. yusof, nyuk l. chin, lee s. chang, hasanah m. ghazali, maaruf a. ghani, izzreen ishak.  (2020).  the effect of particle size on the physical properties of arabic gum powder.  - journal of food process engineering.  1-12. 

   

  zulkifli noroul asyikeen, abdul ghani maaruf, hooi chin kho and fung chien chong.  (2019).  the effects of frozen storage on the physico-chemical characteristics of bread prepared using yeast isolated from different plant sources.  - bioscience research.  276-287. 

   

  mohammed m. kurdi al-dulaimi, sahilah abd. mutalib, ma'aruf abd. ghani, nurul aqilah mohd.zaini, ahmad azuhairi ariffin.  (2019).  multiple antibiotiv resistance (mar), plasmid profiles and dna poymorphisms among vibrio vulnificus isolates.  - antibiotics.  68-81. 

   

  nurul hanisah noor azli, sahilah abd mutalib, haslaniza hashim, maaruf abd ghani, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2021).  pengasingan dan pengesanan asid deoksiribonukleik (dna) spesies haiwan menggunakan multipleks tindak balas rantaian polimerase (pcr) daripada minyak sapi.  - sains malaysiana.  3275-3284. 

   

  izzreen ishak, norhayati hussain, ranil coorey, maaruf abd ghani.  (2021).  optimization and characterization of chia seed (salvia hispanica l.) oil extraction using supercritical carbon dioxide.  - journal of co2 utilization.  1-14. 

   

  safiyyah shahimi, aishah elias, sahilah abd. mutalib, mokry salami, fazlina fauzi, nurul aqilah mohd. zaini, maaruf abd. ghani, ahmad azuhairi.  (2021).  antibiotic resistance and determination of resistant genes among cockle (anadara granosa) isolates of vibrio alginolyticus.  - environmental science and research pollution.  44002-44013. 

   

  norashikin mohd zain, maaruf abd. ghani, zalifah mohd kasim, haslaniza hashim.  (2021).  effects of different drying methods on the functional properties and physicochemical characteristics of chia mucilage powder (salvia hispanica l.).  - sains malaysiana.  3603-3615. 

   

  ibrahim, e.s.k., ghani, m.a..  (2020).  the effect of enzymatic hydrolysis on the antioxidant activities and amino acid profiles of defatted chia (salvia hispanica l.) flour.  - food research.  38-50. 

   

  jehan aboukzail, aminah abdullah and maaruf abd ghani.  (2015).  effect of water content and heating tempwrature on thermal properties of brown rice batter.  - the 2015 ukm fst postgraduate colloquium.  0500043-1 to8. 

   

  norhayati hussain, izzreen ishaka, ranil coorey, maaruf abd ghani, tan chin ping.  (2021).  a centum of valuable plant bioactives.  - 21. 

   

  saiful irwan zubairi, mohamad yusof maskat, maaruf abd ghani, haslaniza hashim.  (2019).  panduan amali pengawetan makanan.  - 70. 

   

  saiful irwan zubairi, mohamad yusof maskat, maaruf abd ghani, haslaniza hashim.  (2019).  panduan amali pemprosesan makanan.  - 95. 

   

  norhayati hussain, izzreen ishaka, ranil coorey, maaruf abd ghani, tan chin ping.  (2021).  a centum of valuable plant bioactives.  - 21. 

   

  zaiha zeeti mohamad yusob, muhamad syazwan shafri, maaruf abd ghani.  (2018).  siri penyelidikan sains makanan 2018.  - 4. 

   

  norzafirah muhamad ali yusuff, nur hafizah mohd zaidi, maaruf abd ghani.  (2018).  siri penyelidikan sains makanan 2018.  - 5. 

   

  rabiatul adawiyah ahmad, syarifah khadijah syed muazam shah, maaruf abd ghani.  (2018).  siri penyelidikan sains makanan 2018.  - 4. 

   

  rabiatul adawiyah ahmad, syarifah khadijah syed muazam shah, maaruf abd ghani.  (2018).  siri penyelidikan sains makanan 2018.  - 4. 

   

  maaruf abd. ghani, izzreen ishak, mohd bakri jali.  (2020).  amalan pengilangan yang baik & analisis bahaya dan titik kawalan kritikal (tahap kefahaman dan penyelesaian).  - 249. 

   

  saiful irwan zubairi, mohamad yusof maskat, maaruf abd ghani, haslaniza hashim.  (2019).  panduan amali pemprosesan makanan.  - 95. 

   

  maaruf abd ghani, etty syarmila ibrahim khushairay, mohd bakri jali.  (2019).  amalan pengilangan yang baik dan analisis bahaya dan titik kawalan kritikal: isu dan kekeliruan.  - 155. 

   

  saiful irwan zubairi, mohamad yusof maskat, maaruf abd ghani, haslaniza hashim.  (2019).  panduan amali pengawetan makanan.  - 70. 

   

  etty syarmila ibrahim khushairay, abdul salam babji, ma'aruf abd ghani.  (2019).  sarang burung walet: suatu dimensi baru.  - 178. 

   

  ma`aruf bin abd. ghani.  (2021).  characterization and bioavailability of tocopherols from chia seed oil extracted using green technology supercritical fluid.  -

   

  ibrahim khushairay etty syarmila, abd ghani maaruf.  (2020).  the antioxidative activities and amino acid profiles of chia (salvia hispanica l.) flour protein hydrolysates.  - the 22nd food innovation asia conference 2020 (fiac 2020) innovation for future food and nutrition security 18-19 june 2020.  52. 

   

  ishak, i., ghani, m.a., yuen, j.z..  (2020).  effect of extraction solvent on the total phenolic content, carotenoid and antioxidant activity of australian chia seed (salvia hispanica l.) oil.  - the 22nd food innovation asia conference 2020 (fiac 2020) innovation for future food and nutrition security 18-19 june 2020.  30. 

   

  wan aida wan mustapha;mohamad yusof maskat;ma`aruf bin abd. ghani.  (2019).  accelerating fermentation process of ikan pekasam by using lactic acid bacteria (lab) starter culture.  - 1-7. 

   

  azizan bin ahmad;ma`aruf bin abd. ghani.  (2018).  carrageenan derivative bio-nanocomposite ionogels for battery application.  -