encik azmi bin abdul manaf

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 azmir@ukm.edu.my

No. sambungan :  3953

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • azmi abdul manaf.  (2020).  teknik pantas bebas hutang.  - 120. 

   

  norizan binti abd razak, aini binti aman, azmi bin abdul manaf.  (2015).  pembangunan komuniti usahawan iks mersing johor untuk peningkatan ekonomi berasaskan teknologi.  -

   

  fauziah ibrahim, salina nen, ezarina zakaria, azmi abdul manaf, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey.  (2013).  measuring self-esteem, resilience, aggressive behavior and religious knowledge among women drug inmates in malaysia.  - pertanika journal social sciences and humanities.  22(S):31-48. 

   

  a. m. azmi, o. nik hairi, m. jamiah, c. k. arena, i. fauziah, p. kartigavani.  (2013).  the involvement of teenagers in social problems at low cost housing areas.  - the social sciences.  8(3):260-264. 

   

  fauziah i., mohamad m.s., chong s.t. & azmi abd manaf.  (2012).  substance abuse and aggressive behavior among adolescents.  - asian social science.  8(9):92-97. 

   

  fauziah ibrahim, salina nen, ezarina zakaria, azmi abdul manaf, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey.  (2013).  measuring self-esteem, resilience, aggressive behavior and religious knowledge among women drug inmates in malaysia.  - pertanika journal social sciences and humanities.  22(S):31-48. 

   

  a. m. azmi, o. nik hairi, m. jamiah, c. k. arena, i. fauziah, p. kartigavani.  (2013).  the involvement of teenagers in social problems at low cost housing areas.  - the social sciences.  8(3):260-264. 

   

  nik hairi omar, azmi abdul manaf, rusyda helma mohd, arena che kassim, khairani abd. aziz.  (2012).  graduates` employability skills based on current job demand through electronic advertisement.  - asian social science.  8(9):103-110. 

   

  fauziah i., mohamad m.s., chong s.t. & azmi abd manaf.  (2012).  substance abuse and aggressive behavior among adolescents.  - asian social science.  8(9):92-97. 

   

  a.m azmi, o. nik hairi, k.y lee , i. ibrahim.  (2012).  entreprenuers success in business: some critical factors.  - international business manegement.  6 (3): 369-373. 

   

  azmi abdul manaf.  (2003).  isu-isu sains sosial dari perspektif islam.  - 165-176. 

   

  jumaat adb. moen, muhammad nasri md hussain & azmi abdul manaf.  (2002).  isu kualiti dan produktiviti.  - 37-42. 

   

  azmi abdul manaf, muhammad nasri md. hussain & jumaat abd. moen.  (2002).  isu kualiti dan produktiviti.  - 72-77. 

   

  azmi abdul manaf dan nazirah khairani mustafa.  (2001).  isu-isu ekonomi dan pengurusan di malaysia.  - 39-50. 

   

  abdul aziz jemain, azmi abdul manaf, lukman z. mohamad & rokiah ahmad.  (2001).  isu-isu ekonomi dan pengurusan di malaysia.  - 1-5. 

   

  azmi abdul manaf.  (2020).  teknik pantas bebas hutang.  - 120. 

   

  lokman zawawi dan azmi manaf.  (2003).  globalisasi di malaysia: melayu hilang di dunia? persoalan identiti nasional.  - 227-241. 

   

  lukman z. mohamad dan azmi abdul manaf.  (2003).  globalisasi dan budaya global: ancaman baru kepada masyarakat dunia.  - dalam globalisasi di malaysia.  3-18. 

   

  lukman z. mohamad dan azmi abdul manaf.  (2003).  globalisasi di malaysia.  - 243. 

   

  abdul aziz jemain, lukman z. muhamad, azmi abdul manaf dan rokiah@rozita ahmad.  (2001).  isu-isu ekonomi dan pengurusan di malaysia.  - 173. 

   

  norizan binti abd razak, aini binti aman, azmi bin abdul manaf.  (2015).  pembangunan komuniti usahawan iks mersing johor untuk peningkatan ekonomi berasaskan teknologi.  -