dr. mohd nasir bin mohd saukani

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. Telefon Rasmi :  5768

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • mohd nasir saukani.  (2022).  perancangan pembangunan & penilaian projek: nota kuliah 6_penilaian projek_pengenalan.  - 1-28. 

   

  noorasiah sulaiman, rahmah ismail, nasir saukani, bawani lelchumanan.  (2021).  skilled labour demand in the malaysian construction sector.  - journal of sustainability science and management.  236-252. 

   

  aswan husaini, lai wei sieng, mohd nasir mohd saukan.  (2021).  kesan ekonomi digital terhadap ketidaksamaan ekonomi di negara-negara asia yang membangun.  - kolokium siswazah fep 2021 (volume 2).  62-76. 

   

  norhafizah abu hasan, nor liza abdullah, lai wei sieng, tee lain tze, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, maizatulakma abdullah, nur atiqah abdullah, wye chung khain, norain mod asri.  (2021).  jk pementoran.  - pementoran connect@fep semester 1 sesi 2021/2022.  1-20. 

   

  norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

   

  nasir saukani, noor azina ismail.  (2019).  identifying the components of social capital by categorical principal component analysis (catpca).  - social indicators research.  631-655. 

   

  nirmal kaur hari singh, lai wei sieng, mohd nasir mohd saukani.  (2018).  impact of education levels on economic growth in malaysia: a gender base analysis.  - geografia malaysian journal of society and space.  13-26. 

   

  noorasiah sulaiman, rahmah ismail, nasir saukani, bawani lelchumanan.  (2021).  skilled labour demand in the malaysian construction sector.  - journal of sustainability science and management.  236-252. 

   

  rizqon halal syahaji, ishak yussof, mohd nasir mohd saukani, roziana baharin.  (2020).  does education increase labor productivity? an evidence from indonesia during reform era.  - test engineering and management.  16193-16199. 

   

  rahmah ismail, syahida zainal abidin, mohd nasir mohd saukani.  (2019).  pekerja efektif dan kecekapan teknik firma pembuatan di malaysia (effective workers and technical efficiency of malaysian manufacturing firms).  - jurnal ekonomi malaysia.  185-197. 

   

  nasir saukani, noor azina ismail.  (2019).  identifying the components of social capital by categorical principal component analysis (catpca).  - social indicators research.  631-655. 

   

  rahmah ismail, lee hui ping, mohd nasir mohd saukani.  (2017).  projection of foreign labor requirement in malaysian construction sector.  - actual problems of economics.  166-175. 

   

  rahmah ismail, ishak yussof, mohd nasir mohd saukani.  (2011).  modal insan dan agihan pendapatan di malaysia.  - 270. 

   

  doris padmini selvaratnam & mohd nasir mohd sukani.  (2010).  ageing populations and changing labour markets. social and economic impacts of the demographic time bomb.  - Bab 3, 47-68. 

   

  hasnah ali, ab razak dan, mohd nasir mohd saukani dan poo bee tin.  (2008).  pembangunan wilayah dan alam sekitar : cabaran dalam merealisasikan rancangan malaysia kesembilan.  - Bab 5 59-78(bab dlm buku). 

   

  wye chung khain, nasir saukani.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 14. 

   

  nasir saukani.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 17. 

   

  doris padmini selvaratnam & mohd nasir mohd sukani.  (2010).  ageing populations and changing labour markets. social and economic impacts of the demographic time bomb.  - Bab 3, 47-68. 

   

  nor aini haji idris, mohd nasir mohd saukani, abd. razak dan.  (2009).  ekonomi malaysia ke arah pembangunan seimbang.  - 17 atau 362-374. 

   

  hasnah ali, ab razak dan, mohd nasir mohd saukani dan poo bee tin.  (2008).  pembangunan wilayah dan alam sekitar : cabaran dalam merealisasikan rancangan malaysia kesembilan.  - Bab 5 59-78(bab dlm buku). 

   

  rahmah ismail, ishak yussof, mohd nasir mohd saukani.  (2011).  modal insan dan agihan pendapatan di malaysia.  - 270. 

   

  rahmah ismail, nor aini haji idris, noorasiah sulaiman & mohd nasir mohd saukani.  (2006).  daya saing usahawan dan syarikat melayu dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan.  - 221. 

   

  mohd nasir saukani.  (2022).  perancangan pembangunan & penilaian projek: nota kuliah 6_penilaian projek_pengenalan.  - 1-28. 

   

  norlida hanim mohd salleh, mohd nasir mohd saukani, riayati ahmad, shahida shahimi, syajarul imna mohd amin, norlaila abu bakar, nor ain mod asri.  (2021).  pengantarabangsaan bahasa melayu melalui dewan bahasa dan pustaka sebagai destinasi pelancongan malaysia.  - 1-15. 

   

  norhafizah abu hasan, nor liza abdullah, lai wei sieng, tee lain tze, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, maizatulakma abdullah, nur atiqah abdullah, wye chung khain, norain mod asri.  (2021).  jk pementoran.  - pementoran connect@fep semester 1 sesi 2021/2022.  1-20. 

   

  zaleha yazid, md daud ismail, siti noor kamaliah, abu hanifah ayob, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, mohd rashan shah robuan..  (2018).  garis panduan permohonan universiti luar untuk mengadakan seminar/bengkel di fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  - 1-3. 

   

  zaleha yazid, md daud ismail, siti noor kamaliah, abu hanifah ayob, kew si roei, mohd nasir mohd saukani, mohd rashan shah robuan..  (2018).  garis panduan penerimaan lawatan antarabangsa fakulti ekonomi dan pengurusan, ukm.  - 1-2.