prof. madya dr. rubayah binti yakob

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

No. sambungan :  0389213408

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • Rubayah Yakob merupakan pensyarah di Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau memperoleh Ijazah Sarjanamuda Sains Kepujian (Sains Aktuari) dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (SPP) dari UKM. Beliau melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia dan memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Ekonomi. Beliau juga memiliki Certified Quantitative Risk Management dari International Institute of Professional Education and Research, USA. Pengalaman pengajaran dan penyelidikan beliau meliputi bidang dalam Insurans Hayat, Takaful, Pengurusan Risiko dan Analisis Kecekapan (Analisis Penyampulan Data – Data Envelopment Analysis). Kini, beliau sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan kesedaran tentang tabungan dan perlindungan risiko diri bagi meningkatkan kesejahteraan kewangan masyarakat. Beliau telah merangka Program Menggapai Impian, khusus untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang tabungan dan perlindungan risiko diri.

 • rubayah binti yakob.  (2020).  takaful wakaf produk unik berinovatif.  - berita harian.  1. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ihsan ilahi bin mohd sabri, salmy edawati yaacob, nurul ilyana muhd adnan, ahmad dahlan salleh, rubayah yakob, hendon redzuan.  (2019).  penggunaan dana zakat dalam pembangunan takaful mikro: satu sorotan literatur.  - jurnal pengurusan dan penyelidikan fatwa.  73-91. 

   

  hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

   

  meliza zafrizal, rubayah yakob, low soo wah.  (2019).  efficiency of rural banks in indonesia before and after the replacement of banking supervision institution - a comparative study.  - international colloquium on research innovation & social entrepreneurship (ic-rise) 2019.  7. 

   

  sajiah yakob, hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - south east asian journal of management.  1-23. 

   

  rubayah yakob, zulkornain yusop, alias radam, noriszura ismail.  (2014).  two-stage dea method in identifying the exogenous factors of insurers` risk and investment management efficiency.  - sains malaysiana.  1439-1450. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  rubayah binti yakob.  (2020).  takaful wakaf produk unik berinovatif.  - berita harian.  1. 

   

  meliza zafrizal, rubayah yakob, low soo wah.  (2019).  efficiency of rural banks in indonesia before and after the replacement of banking supervision institution - a comparative study.  - international colloquium on research innovation & social entrepreneurship (ic-rise) 2019.  7. 

   

  hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51. 

   

  sajiah yakob, hafizuddin-syah b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - 1-9. 

   

  rubayah yakob.  (2019).  menggapai impian - menangani risiko ketidakcukupan dana pendidikan.  - 1-31.