prof. madya dr. rubayah binti yakob

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

No. sambungan :  0389213408

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Rubayah Yakob merupakan pensyarah di Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau memperoleh Ijazah Sarjanamuda Sains Kepujian (Sains Aktuari) dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (SPP) dari UKM. Beliau melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia dan memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Ekonomi. Beliau juga memiliki Certified Quantitative Risk Management dari International Institute of Professional Education and Research, USA. Pengalaman pengajaran dan penyelidikan beliau meliputi bidang dalam Insurans Hayat, Takaful, Pengurusan Risiko dan Analisis Kecekapan (Analisis Penyampulan Data – Data Envelopment Analysis). Kini, beliau sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan kesedaran tentang tabungan dan perlindungan risiko diri bagi meningkatkan kesejahteraan kewangan masyarakat. Beliau telah merangka Program Menggapai Impian, khusus untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang tabungan dan perlindungan risiko diri.

 • sajiah yakob, roslida zalila ahmad rusli, rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m.  (2021).  financial literacy and financial performance of small and medium-sized enterprises.  - south east asian journal of management.  72-96. 

   

  nurul yusrina yusri , hafizuddin syah b.a.m, rubayah yakob.  (2021).  enterprise risk management and firm performance: the moderating effect of board independence.  - malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema) 2021.  1-14. 

   

  rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, nurul hidayah md razali, hairolanuar mohamad.  (2021).  conceptualizing financial risk and investment diversification towards the efficiency of waqf institutions in malaysia.  - islamiyyat (international journal of islamics studies).  53-68. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah;hawati binti janor;rubayah binti yakob.  (2021).  high performance organization, managerial ownership and enterprise risk management implementation.  -

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -

   

  rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2019).  contract comprehension: prudent takaful claim decision.  - asian journal of management cases.  1-23. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, rubayah yakob, azlia asmira ruslee.  (2019).  penentu pemilikan takaful mikro dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah.  - journal of nusantara studies.  101-125. 

   

  sajiah yakob, hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - south east asian journal of management.  1-23. 

   

  rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m, nurfarhana hani badrul hisham.  (2019).  demographic analysis towards the understanding of education takaful (islamic insurance) plan.  - geografia malaysian journal of society and space.  92-105. 

   

  rubayah yakob, zulkornain yusop, alias radam, noriszura ismail.  (2014).  two-stage dea method in identifying the exogenous factors of insurers` risk and investment management efficiency.  - sains malaysiana.  1439-1450. 

   

  nurulwahidah fauzi, rubayah yakob.  (2019).  the influence of demographic and herbal characteristics on purchase decisions of zingiberacea familia: an exploration in kota bharu, kelantan society.  - international journal of recent technology and engineering (ijrte).  1058-1062. 

   

  rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m, nurfarhana hani badrul hisham.  (2019).  demographic analysis towards the understanding of education takaful (islamic insurance) plan.  - geografia malaysian journal of society and space.  92-105. 

   

  hafizuddin-syah, hawati janor, rubayah yakob.  (2019).  the relevance of foreign ownership on credit risk among islamic banks in malaysia.  - international journal of business and management science.  341-351. 

   

  rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2019).  contract comprehension: prudent takaful claim decision.  - asian journal of management cases.  1-23. 

   

  noor huzaidah husin dan rubayah yakob.  (2017).  aplikasi skor-z altman dalam menganggar kesolvenan pengendali takaful di malaysia.  - jurnal pengurusan.  45-54. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2021).  pembangunan harta wakaf: isu dan cabaran di malaysia.  - 25. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2021).  pembangunan harta wakaf: isu dan cabaran di malaysia.  - 25. 

   

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah;hawati binti janor;rubayah binti yakob.  (2021).  high performance organization, managerial ownership and enterprise risk management implementation.  -

   

  nurul yusrina yusri , hafizuddin syah b.a.m, rubayah yakob.  (2021).  enterprise risk management and firm performance: the moderating effect of board independence.  - malaysia-indonesia international conference on economics, management and accounting (miicema) 2021.  1-14. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -

   

  nurul hidayah md razali. rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  slr on the empirical evidence in waqf studies.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-22. 

   

  rubayah yakob, zaidi isa, nurul hidayah md razali, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd bolhari mat doa.  (2021).  ramalan berstokastik terhadap potensi takaful wakaf dalam meningkatkan kutipan wakaf tunai.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-21.