prof. madya dr. rubayah binti yakob

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

No. Telefon Rasmi :  0389213408

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Rubayah Yakob merupakan pensyarah di Fakulti Ekonomi & Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau memperoleh Ijazah Sarjanamuda Sains Kepujian (Sains Aktuari) dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan (SPP) dari UKM. Beliau melanjutkan pengajian ke Universiti Putra Malaysia dan memperoleh Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Ekonomi. Beliau juga memiliki Certified Quantitative Risk Management dari International Institute of Professional Education and Research, USA. Pengalaman pengajaran dan penyelidikan beliau meliputi bidang dalam Insurans Hayat, Takaful, Pengurusan Risiko dan Analisis Kecekapan (Analisis Penyampulan Data – Data Envelopment Analysis). Kini, beliau sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan kesedaran tentang tabungan dan perlindungan risiko diri bagi meningkatkan kesejahteraan kewangan masyarakat. Beliau telah merangka Program Menggapai Impian, khusus untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang tabungan dan perlindungan risiko diri.

 • mohd hafizuddin syah bangaan abdullah;hendon bt. redzuan;zaidi bin isa;hawati binti janor;rubayah binti yakob.  (2022).  enterprise risk management rating for non-financial sector in malaysia.  -

   

  hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  prinsip pengurusan risiko dan insurans.  -

   

  husnawati hussaini, hafizuddin syah, b.a.m, rubayah yakob.  (2022).  persepsi risiko dan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian di lembah klang.  - international conference on social sciences, business, education and engineering 2022.  1-15. 

   

  rubayah yakob, mohd hafizuddin-syah bangaan abdullah, sajiah yakob, nooraida yakob, nurul hidayah md. razali, hairolanuar mohamad.  (2022).  analysis of enterprise risk management practices in malaysian waqf institutions.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  569-585. 

   

  nurul hidayah md razali. rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2021).  slr on the empirical evidence in waqf studies.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-22. 

   

  rubayah yakob, mohd hafizuddin-syah bangaan abdullah, sajiah yakob, nooraida yakob, nurul hidayah md. razali, hairolanuar mohamad.  (2022).  analysis of enterprise risk management practices in malaysian waqf institutions.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  569-585. 

   

  rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2019).  contract comprehension: prudent takaful claim decision.  - asian journal of management cases.  1-23. 

   

  sajiah yakob, hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, nur aufa muhammad raziff.  (2019).  the effect of enterprise risk management practice on sme performance.  - south east asian journal of management.  1-23. 

   

  rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m, nurfarhana hani badrul hisham.  (2019).  demographic analysis towards the understanding of education takaful (islamic insurance) plan.  - geografia malaysian journal of society and space.  92-105. 

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, rubayah yakob, azlia asmira ruslee.  (2019).  penentu pemilikan takaful mikro dalam kalangan kumpulan berpendapatan rendah.  - journal of nusantara studies.  101-125. 

   

  rubayah yakob, mohd hafizuddin-syah bangaan abdullah, sajiah yakob, nooraida yakob, nurul hidayah md. razali, hairolanuar mohamad.  (2022).  analysis of enterprise risk management practices in malaysian waqf institutions.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  569-585. 

   

  meliza zafrizal, rubayah yakob, low soo wah.  (2021).  the influence of liquidity risk on efficiency in rural banks: the moderating role of interbank borrowing fund.  - asian academic of management journal of accounting & finance.  63-79. 

   

  rubayah yakob, hafizuddin-syah b.a.m, nurfarhana hani badrul hisham.  (2019).  demographic analysis towards the understanding of education takaful (islamic insurance) plan.  - geografia malaysian journal of society and space.  92-105. 

   

  nurulwahidah fauzi, rubayah yakob.  (2019).  the influence of demographic and herbal characteristics on purchase decisions of zingiberacea familia: an exploration in kota bharu, kelantan society.  - international journal of recent technology and engineering (ijrte).  1058-1062. 

   

  rubayah yakob, hendon redzuan, hawati janor, hafizuddin-syah, b.a.m..  (2019).  contract comprehension: prudent takaful claim decision.  - asian journal of management cases.  1-23. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2021).  pembangunan harta wakaf: isu dan cabaran di malaysia.  - 25. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  nurul hidayah md razali, rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, hairolanuar mohamad.  (2021).  pembangunan harta wakaf: isu dan cabaran di malaysia.  - 25. 

   

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2022).  prinsip pengurusan risiko dan insurans.  -

   

  mohd hafizuddin syah bangaan abdullah;hendon bt. redzuan;zaidi bin isa;hawati binti janor;rubayah binti yakob.  (2022).  enterprise risk management rating for non-financial sector in malaysia.  -

   

  husnawati hussaini, hafizuddin syah, b.a.m, rubayah yakob.  (2022).  persepsi risiko dan tingkah laku pengguna terhadap pembelian secara dalam talian di lembah klang.  - international conference on social sciences, business, education and engineering 2022.  1-15. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -

   

  rubayah yakob, zaidi isa, nurul hidayah md razali, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, mohd bolhari mat doa.  (2021).  ramalan berstokastik terhadap potensi takaful wakaf dalam meningkatkan kutipan wakaf tunai.  - malaysia indonesia international conference on economics, management and accounting.  1-21.