prof. madya dr. rubayah binti yakob

pensyarah universiti

pusat keutuhan tadbir urus & akauntibiliti (grace)

No. sambungan :  0389213408

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • rubayah yakob merupakan pensyarah di fakulti ekonomi & pengurusan, universiti kebangsaan malaysia (ukm). beliau memperoleh ijazah sarjanamuda sains kepujian (sains aktuari) dan sarjana pentadbiran perniagaan (spp) dari ukm. beliau melanjutkan pengajian ke universiti putra malaysia dan memperoleh ijazah doktor falsafah (phd) ekonomi. beliau juga memiliki certified quantitative risk management dari international institute of professional education and research, usa. pengalaman pengajaran dan penyelidikan beliau meliputi bidang dalam insurans hayat, takaful, pengurusan risiko dan analisis kecekapan (analisis penyampulan data – data envelopment analysis). kini, beliau sangat aktif dalam aktiviti kemasyarakatan yang melibatkan kesedaran tentang tabungan dan perlindungan risiko diri bagi meningkatkan kesejahteraan kewangan masyarakat. beliau telah merangka program menggapai impian, khusus untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang tabungan dan perlindungan risiko diri.

 • meliza zafrizal, rubayah yakob & low soo wah.  (2018).  the influence of rural bank's credit risk on efficiency: the moderating role of interbank borrowing fund.  - proceedings of the 9th international management and accounting conference 2018 (imac9). 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani, nurul ilyana muhd adnan, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob, rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  analisis hukum penggunaan dana zakat untuk pembangunan model takaful mikro.  - journal of contemporary islamic law. 

   

  rubayah binti yakob;zaidi bin isa.  (2018).  enterprise risk management (erm) for small medium enterprise (sme) sustainability.  -

   

  amir asyraf husni nizad, rubayah yakob, mohd hafizudin syah bangaan abdullah, roziana baharin.  (2018).  indeks sara hidup pelajar kajian kes di kolej pendidikan antarabangsa intec.  - jurnal personalia pelajar.  11-18. 

   

  rubayah yakob, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, norasykeen mohd baharom.  (2018).  analisis polisi luput pelan takaful keluarga.  - the journal of muamalat and islamic finance research. 

   

  rubayah yakob, zulkornain yusop, alias radam, noriszura ismail.  (2014).  two-stage dea method in identifying the exogenous factors of insurers` risk and investment management efficiency.  - sains malaysiana.  1439-1450. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 10. 

   

  rubayah yakob, sri norridayu salleh, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 29. 

   

  sri nooridayu salleh, rubayah yakob & aisyah abdul rahman.  (2017).  pengurusan zakat di malaysia: satu pendekatan analisis gelagat.  - 21. 

   

  rubayah yakob, hawati janor.  (2018).  isu kontemporari pengurusan risiko enterprais perniagaan.  - 146. 

   

  rubayah binti yakob;zaidi bin isa.  (2018).  enterprise risk management (erm) for small medium enterprise (sme) sustainability.  -

   

  rubayah binti yakob.  (2018).  menangani risiko ketidakcukupan dana pendidikan anak-anak.  -

   

  rubayah binti yakob.  (2018).  program menggapai harapan_simpanan dan perlindungan pendidikan.  - 1-19. 

   

  hafizuddin-syah,b.a.m., rubayah yakob, hendon redzuan.  (2018).  adakah kita bersedia untuk persaraan?.  - majalah impak ukm. 

   

  rubayah yakob.  (2018).  fintech for senior citizens.  - special issue ukm-iic2018.