prof. dr. ahmad bin abas kutty

pensyarah universiti

jabatan sains bumi & alam sekitar

 abas@ukm.edu.my

No. sambungan :  3313

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pemohon merupakan profesor VK7 di Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar (JSBAS) Fakulti Sains dan Teknologi, UKM. Mendapat ijazah Doktor Falsafah (PhD) pada tahun 2007 di Universiti Loughborough, UK. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan ekosistem akuatik dan mengkhusus kepada pemonitoran biologi menggunakan ikan dan makroinvertebrat bentik sebagai agen pemonitoran. beliau mengajar sebanyak 9 matapelajaran untuk peringkat prasiswazah dan siswazah. beliau merupakan konsultan alam sekitar yang berdaftar dengan Jabatan Alam Sekitar dan telah menyiapkan lebih daripada 100 laporan EIA sama ada peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa.

 • shukor bin md. nor;zaidi bin che cob;ahmad bin abas kutty.  (2021).  stream ecology study at the surrounding areas of hulu terengganu dam sites, terengganu.  -

   

  shukor bin md. nor;zaidi bin che cob;ahmad bin abas kutty.  (2021).  stream ecology study at the surrounding areas of hulu jelai dam site, pahang .  -

   

  zalela abd aziz, ahmad abas kutty.  (2020).  kironomid: khazanah sungai.  - 271. 

   

  a.k. ahmad, m.n.r. nur-hazwani, sharifah aisyah syed omar, e.r. aweng, abdulali taweel.  (2020).  preliminary study on invasive fish species diffusion in selected malaysian freshwater ecosystems.  - pakistan journal of biological sciences.  1374-1379. 

   

  ahmad abas kutty, syafinaz salleh, hanisah ibrahim.  (2020).  chironomidae: morfologi dan sitogenetik.  - 87. 

   

  taweel, abdulali; shuhaimi-othman, m.; ahmad, a. k..  (2013).  assessment of heavy metals in tilapia fish (oreochromis niloticus) from the langat river and engineering lake in bangi, malaysia, and evaluation of the health risk from tilapia consumption.  - ecotoxicology and environmental safety.  93:45-51. 

   

  nurul akhma zakaria, ahmad abas kutty, mohd akmal mahazar, marina zainal abidin.  (2018).  penggunaan spesies ikan air tawar terpilih sebagai penunjuk biologi pencemaran kromium dan selenium di malaysia.  - sains malaysiana. 

   

  marina zainal abidin, ahmad abas kutty, tukimat lihan & nurul akhma zakaria.  (2018).  hydrological change effects on sungai langat water quality.  - sains malaysiana. 

   

  ahmad, a.k., a. siti hafizah & m. shuhaimi-othman.  (2015).  potensi makroinvertebrat bentik sebagai penunjuk biologi di sungai ikan, hulu terengganu, terengganu.  - sains malaysiana.  663-670. 

   

  idris, a.a. ahmad, a.k..  (2015).  heavy metal concentrations in fishes from juru river, estimation of the health risk.  - bulletin of environmental contamination and toxicology.  204-208. 

   

  ahmad a.k., siti hafizah a., shuhaimi-othman m..  (2015).  potensi makroinvertebrat bentik sebagai penunjuk biologi di sungai ikan, hulu terengganu, terengganu.  - sains malaysiana.  663-670. 

   

  akmal mahazar, mohammad shuhaimi-othman, and ahmad abas kutty.  (2013).  benthic macroinvertebrate as biological indicator for water quality in sungai penchala.  - aip conference proceedings -ukm fst postgraduate colloquium. 

   

  m. mustaqim-alias and a.k. ahmad.  (2013).  benthic macroinvertebrates diversity and water quality assessment at sungai congkak recreational are, hulu langat selangor.  - aip conference proceeding-ukm fst postgraduate colloqium. 

   

  akmal mahazar, mohammad shuhaimi-othman, and ahmad abas kutty.  (2013).  benthic macroinvertebrate as biological indicator for water quality in sungai penchala.  - aip conference proceedings -ukm fst postgraduate colloquium. 

   

  m. mustaqim-alias and a.k. ahmad.  (2013).  benthic macroinvertebrates diversity and water quality assessment at sungai congkak recreational are, hulu langat selangor.  - aip conference proceeding-ukm fst postgraduate colloqium. 

   

  ahmad abas kutty, syafinaz salleh, hanisah ibrahim.  (2020).  chironomidae: morfologi dan sitogenetik.  - 87. 

   

  zalela abd aziz, ahmad abas kutty.  (2020).  kironomid: khazanah sungai.  - 271. 

   

  maimon abdullah, ahmad abas kutty, abdullah samat, salmijah surif, shuhaimi othman.  (2009).  environmental monitoring and auditing in sensitive areas.  - Bab 7 ; 93-111. 

   

  mohd. shuhaimi othman, e.c. lim, mushrifah idris & ahmad abas kutty.  (2009).  sumber asli tasik chini: ekspedisi saintifik.  - 43-54. 

   

  ahmad abas kutty & nik mohd alwi nik buliamin.  (2004).  indicators of sustainable development: assessing changes in environmental conditions.  - Ms. 319-328. 

   

  ahmad-abas k. dan che sarina abdul wahab.  (2003).  kepelbagaian biologi dan ekologi fauna di malaysia.  - 157-168. 

   

  zalela abd aziz, ahmad abas kutty.  (2020).  kironomid: khazanah sungai.  - 271. 

   

  ahmad abas kutty, syafinaz salleh, hanisah ibrahim.  (2020).  chironomidae: morfologi dan sitogenetik.  - 87. 

   

  aweng eh rak, ahmad abas kutty.  (2018).  etak : lokan air tawar.  - 91. 

   

  saiful arif abdullah, norhayati ahmad, mohammad shuhaimi othman, ahmad abas kutty, zulfahmi ali rahman.  (2008).  3rd regional symposium on enviroment and natural resources "conservation for a green future".  - 135. 

   

  shukor bin md. nor;zaidi bin che cob;ahmad bin abas kutty.  (2021).  stream ecology study at the surrounding areas of hulu jelai dam site, pahang .  -

   

  shukor bin md. nor;zaidi bin che cob;ahmad bin abas kutty.  (2021).  stream ecology study at the surrounding areas of hulu terengganu dam sites, terengganu.  -

   

  sharifah mastura, khairul nizam,ahmad abas, mohd shahrul,mohd marzuki,mohd talib,rakmi,norghani,kamisah,lilia,zaini,rosniza,lam,mokhtar,novel,syarina,aslinda,ahmad tarmizi,azizah,khirunisa.  (2019).  loading analysis and carrying capacity study in pasir gudang.  - 1-384. 

   

  othman jaafar, khairul nizam abdul maulud, ahmad abas kutty, talib latif, azl i arifin, amiruddin ismail, wan zuhairi wan yaacob & fikri mohd sani.  (2018).  the proposed putrajaya bangi expressway.  -

   

  norhamidi muhamad, khairul nizam abdul maulud , ahmad abas kutty, mohd ekhwan hj. toriman, wan juliana wan ahmad , shahrir abdullah, mohd. hasni jaafar, nor ghani md nor, wan zuhairi wan yaacob, jasni yaakub, othman jaafar, maimon abdullah & md pauzi.  (2018).  the proposed nenggiri hydroelectric project, jajahan gua musang, kelantan darul naim.  -