prof. dr. aisyah binti abdul rahman

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)   Biografi/ Biography :

 • Dr. Aisyah Abdul Rahman merupakan seorang Profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Kini beliau menjawat jawatan Timbalan Pengarah Pusat Siswazah dan Felo Bersekutu di Institut Islam Hadhari, UKM. Beliau mempunyai ijazah Sarjana Muda Sains (Kewangan) dari Lehigh University, Pennsylvania, Amerika Syarikat, ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), dan Doktor Falsafah dari Institut Perbankan dan Kewangan Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Minat penyelidikannya merangkumi kewangan Islam, perbankan, pengurusan risiko, and teknologi kewangan (Fintech). Beliau telah menerbitkan lebih dari 60 artikel dalam jurnal berwasit dan beberapa di antaranya adalah jurnal impak SSCI Q1 / Q2.
  Dr. Aisyah Abdul Rahman is a Professor in Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Currently she is the Deputy Director of Post Graduate Center and an Associate Fellow at Institute of Islam Hadhari, UKM. She has a degree of Bachelor of Science (Finance) from Lehigh University, Pennsylvania, U.S.A., a Master degree of Business Administration from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), and a Doctor of Philosophy from Institute of Islamic Banking and Finance, International Islamic University Malaysia (IIUM). Her research interest is Islamic finance, banking, risk management, and financial teknology (Fintech). She had published more than 60 articles in refereed journals and some of them are SSCI Q1/Q2 impact journals.

 • norhazimah che hassan, aisyah abdul-rahman, syajarul imna mohd amin, siti ngayesah ab hamid.  (2023).  investment intention and decision making: a systematic lit-erature review and future research agenda.  - sustainability.  2-23. 

   

  aisyah binti abdul rahman;hawati binti janor;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2023).  are the largest malaysian banks valued more highly?.  -

   

  aisyah binti abdul rahman;syajarul imna binti mohd amin.  (2023).  risk determinants of conventional and islamic banks: a systematic review literature.  -

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  shofiyyah moidin, aisyah abdul-rahman, shifa mohd nor.  (2023).  crowdfunding for islamic banking and finance research: model and potential research interests.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  1-12. 

   

  norhazimah che hassan, aisyah abdul-rahman, syajarul imna mohd amin, siti ngayesah ab hamid.  (2023).  investment intention and decision making: a systematic lit-erature review and future research agenda.  - sustainability.  2-23. 

   

  rosmah nizam, zulkefly abdul karim, tamat sarmidi, aisyah abdul rahman.  (2021).  financial inclusion and firm growth in asean-5 countries: a new evidence using threshold regression.  - finance research letters.  1-6. 

   

  rosmah nizam, zulkefly abdul karim, aisyah abdul rahman, tamat sarmidi.  (2020).  financial inclusiveness and economic growth: new evidence using a threshold regression analysis.  - economic research-ekonomska istrazivanja.  1465-1484. 

   

  aisyah abdul-rahman, ahmad azam sulaiman, noor latifah hanim mohd said.  (2018).  does financing structure affects bank liquidity risk?.  - pacific-basin finance journal. 

   

  ruzita abdul-rahim, aisyah abdul-rahman, ling pick soon.  (2019).  performance of shariah versus conventional funds: lesson from emerging markers.  - journal of nusantara studies (jonus).  193-218. 

   

  shifa mohd nor, mohd helmi ali, aisyah abdul-rahman, nurun najihah subakir.  (2019).  exploring csr in halal industry: insights from malaysia.  - international journal of economics, management and accounting.  423-443. 

   

  thilagarani selvaraj, zulkefly abdul karim, aisyah abdul-rahman, norshamliza chamhuri.  (2019).  the determinants of microcredit quality in malaysia: a panel evidence.  - international journal of business and society.  641-656. 

   

  syajarul imna mohd amin, aisyah abdul-rahman, hawati janor, abdullah khairi mohd asri, darmawati muchtar.  (2019).  financial development and performance of palm oil industry in malaysia.  - economic journal of emerging markets.  135-151. 

   

  aisyah abdul-rahman, mariani abdul-majid, nurul fatihah khair johari.  (2019).  equity-based financing and liquidity risk: an insights from malaysia and indonesia.  - international journal of economics, management, and accounting.  291-313. 

   

  norhazimah che hassan, aisyah abdul-rahman, syajarul imna mohd amin, siti ngayesah ab hamid.  (2023).  investment intention and decision making: a systematic lit-erature review and future research agenda.  - sustainability.  2-23. 

   

  shofiyyah moidin, aisyah abdul-rahman, shifa mohd nor.  (2023).  crowdfunding for islamic banking and finance research: model and potential research interests.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  1-12. 

   

  norhazimah che hassan, aisyah abdul-rahman, siti ngayesah ab hamid, syajarul imna mohd amin.  (2022).  pengaruh efikasi kendiri fintech terhadap niat melabur dalam unit amanah patuh syariah di malaysia.  - jurnal pengurusan.  1-15. 

   

  aisyah abdul-rahman, noor ain mohd noor, ruzita abdul rahim.  (2022).  does asymmetric information influence foreign direct investment?.  - journal of sustainability science and management.  118-137. 

   

  syajarul imna mohd amin, aisyah abdul-rahman, nurhafiza abdul kader malim.  (2021).  liquidity risk and regulation in the organization of the islamic cooperation (oic) banking industry.  - asian academy of management journal of accounting and finance.  29-62. 

   

  ashwag dignah, radziah abdul latiff, zulkefly abdul karim, and aisyah abdul rahman.  (2017).  fair value accounting and the cost of equity: the moderating effect of risk disclosure.  - shs web of conference volume 34, 2017: the 17th annual conference of the asian academic accounting association (2016 foura conference).  1-5. 

   

  nasuha nordin, aisyah abdul-rahman, syajarul imna mohd amin.  (2022).  corporate governance & risk management disclosure: insights from malaysia and bahrain.  - 159. 

   

  syajarul imna mohd amin, aisyah abdul-rahman, md shafiin shukor, mara ridhuan che abdul rahman.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit malaysia.  - 9. 

   

  reza gholami, aisyah abdul-rahman, nor ghani md nor, fathin faizah said.  (2021).  profit and loss sharing contracts will they replace the conventional approach?.  - 150. 

   

  aisyah abdul rahman, siti umazah bukhari, syajarul imna mohd. amin.  (2021).  islam di kedah: perkembangan & kelestarian.  - 17. 

   

  norfaizah othman, mariani abdul-majid, aisyah abdul-rahman.  (2021).  financial crises, bank efficiency and bank stability.  - 105. 

   

  syajarul imna mohd amin, aisyah abdul-rahman, md shafiin shukor, mara ridhuan che abdul rahman.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit malaysia.  - 9. 

   

  bakri abdul karim, aisyah abdul rahman, syajarul imna mohd amin, norlin khalid.  (2022).  shifting economic, financial and banking paradigm: new systems to encounter covid-19.  - 12. 

   

  aisyah abdul rahman, siti umazah bukhari, syajarul imna mohd. amin.  (2021).  islam di kedah: perkembangan & kelestarian.  - 17. 

   

  hawati janor, aisyah abdul rahman, syajarul imna mohd amin.  (2021).  literasi kewangan islam di malaysia.  - 36. 

   

  aisyah abdul rahman, hawati janor, syajarul imna mohd amin.  (2021).  literasi kewangan islam di malaysia.  - 40. 

   

  nasuha nordin, aisyah abdul-rahman, syajarul imna mohd amin.  (2022).  corporate governance & risk management disclosure: insights from malaysia and bahrain.  - 159. 

   

  norfaizah othman, mariani abdul-majid, aisyah abdul-rahman.  (2021).  financial crises, bank efficiency and bank stability.  - 105. 

   

  sarani zakaria, andanastuti muchtar, aisyah abdul rahman, wan hanna melini wan mohtar, babul airianah othman, norazlin hassim, abdul munir abd. murad,.  (2021).  peraturan-peraturan universiti kebangsaan malaysia (pengajian siswazah) 2021.  - 57. 

   

  reza gholami, aisyah abdul-rahman, nor ghani md nor, fathin faizah said.  (2021).  profit and loss sharing contracts will they replace the conventional approach?.  - 150. 

   

  mohd fahmee ab hamid, aisyah abdul-rahman, mariani abdul-majid, hawati janor.  (2020).  bank market risk, efficiency and financial crisis in asia-pacific region.  - 105. 

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  aisyah binti abdul rahman;syajarul imna binti mohd amin.  (2023).  risk determinants of conventional and islamic banks: a systematic review literature.  -

   

  aisyah binti abdul rahman;hawati binti janor;mohd hafizuddin syah bangaan abdullah.  (2023).  are the largest malaysian banks valued more highly?.  -

   

  syajarul imna binti mohd amin;aisyah binti abdul rahman.  (2022).  resurrecting the size effect in malaysian stock returns: a new evidence.  -

   

  aisyah binti abdul rahman;hawati binti janor;syajarul imna binti mohd amin.  (2022).  pembangunan indeks literasi kewangan islam bersama ikim dan akpk.  -