dr. sarmila binti md sum

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 sarmila.mdsum@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213464

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Sarmila Md Sum adalah seorang pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK. Berkelulusan Ph.D dalam bidang Pengurusan dan Pembanguan Komuniti dari Universiti Sains Malaysia . Fokus kajian beliau adalah terhadap Tanggungjawab Sosial Korporat dan Pembangunan Komuniti, Keusahawanan dan Komuniti, Koperasi dan Komuniti serta Perniagaan Sosial dalam komuniti.

 • mohd raiz radzuan, zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf.  (2021).  entrepreneurship quality and rural entrepreneur development in malaysia.  - internationational journal of academic research in business and social sciences.  346-363. 

   

  azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

   

  norhana abdul majid, zaimah ramli, sarmila md sum, abd hair awang.  (2021).  sustainable palm oil certification scheme frameworks and impacts: a systematic literature review.  - sustainability.  1-10. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan usahawan agropreneur muda mada.  - 1-56. 

   

  suraiya ishak; ahmad raflis che omar; sarmila md sum; azhar ahmad; abd hair awang; abdullah sanusi othman.  (2021).  intellectual capital, members' participation and cooperative performance: the mediating role of management capabilities.  - research in world economy.  252-266. 

   

  norhana abdul majid, zaimah ramli, sarmila md sum, abd hair awang.  (2021).  sustainable palm oil certification scheme frameworks and impacts: a systematic literature review.  - sustainability.  1-10. 

   

  iskandar zainuddin rela, abd hair awang, zaimah ramli, yani taufik, sarmila md sum, mahazan muhammad.  (2020).  effect of corporate social responsibility on community resilience: empirical evidence in the nickel mining industry in southeast sulawesi, indonesia.  - sustainability.  1-17. 

   

  iskandar zainuddin rela, abd hair awang, zaimah ramli, sarmila md sum, meisanti meisanti.  (2020).  effects of environmental corporate social responsibility on environmental well-being perception and the mediation role of community resilience.  - corporate social responsibility and environmental management.  2176-2187. 

   

  suraiya ishak, sarmila md sum, ahmad raflis che omar & abdullah sanusi othman.  (2019).  menjejaki amalan model perniagaan koperasi pekebun kecil sawit di malaysia.  - geografia online : malaysian journal of society and space.  67-83. 

   

  azima abdul manaf, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, ismail omar.  (2019).  native customary land and ownership dispute among owners.  - international journal of advanced and applied sciences.  81-91. 

   

  mohd. raiz razuan, zaimah, r., sarmila, m.s., abd hair awang.  (2019).  kualiti keusahawanan dalam kalangan usahawan kecil dan sederhana.  - malaysian journal of society and space.  13-27. 

   

  zaimah ramli, novel lyndon, sarmila mad sum, mohd yusof hussain.  (2018).  tahap kepuasan pekebun kecil sawit terhadap amalan integrasi sawit.  - geografia malaysian journal of society and space.  97-107. 

   

  sarmila md sum, zaimah ramli, rusyda ramly, novel lyndon, rosniza aznie che rose, nur hanani mansor, zaki aman, nazirah jaafar, khairul anwar isnin2.  (2017).  sumbangan koperasi terhadap pembangunan sosial koperasi terhadap pembangunan sosial koperasi terhadap pembangu.  - geografia onlinetm malaysia journal of society and space.  19-28. 

   

  md. sum sarmila; shamshubaridah ramlee; akmal sabarudin; norhana arsad; murshida marizan nor; zainebbeevi kamal batcha; nurul asmaa ramli; a. imran nordin.  (2019).  students perception on entrepreneurial education programs for graduate startups in selected asean universities.  - 8th international visual informatics conference 2019.  550-559. 

   

  md. sum sarmila; shamshubaridah ramlee; akmal sabarudin; norhana arsad; murshida marizan nor; zainebbeevi kamal batcha; nurul asmaa ramli; a. imran nordin.  (2019).  students perception on entrepreneurial education programs for graduate startups in selected asean universities.  - 8th international visual informatics conference 2019.  550-559. 

   

  hanim kamaruddin, norasmah othman, sarmila md sum, nur zafirah abdul rahim.  (2019).  environmental education in malaysia: past, present and future.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  226-235. 

   

  hanim kamaruddin, rosilah hassan, norasmah othman, wan mimi diyana wan zaki, sarmila md sum.  (2021).  circular economy - recent advances, new perspectives and applications.  - 10. 

   

  sarmila md. sum, rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 8. 

   

  zaidi tajuddin , sarmila md. sum, rosmiza mohd zainol.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 16. 

   

  sarmila md. sum, rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 237. 

   

  zaimah ramli, rosniza aznie che rose, sarmila md sum, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan, strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 11. 

   

  hanim kamaruddin, rosilah hassan, norasmah othman, wan mimi diyana wan zaki, sarmila md sum.  (2021).  circular economy - recent advances, new perspectives and applications.  - 10. 

   

  sarmila md. sum, rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 8. 

   

  zaidi tajuddin , sarmila md. sum, rosmiza mohd zainol.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 16. 

   

  zaimah ramli, rosniza aznie che rose, sarmila md sum, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan, strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 11. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, abd hair awang.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 11. 

   

  sarmila md. sum, rosniza aznie che rose, mohd fuad mat jali.  (2020).  pembangunan komuniti bandar.  - 237. 

   

  yahaya ibrahim, mohd fauzi mohd jani, sarmila md sum, zaimah ramli.  (2008).  keusahawanan dan cabaran perniagaan di malaysia.  - 1-70. 

   

  suraiya binti ishak;abdullah sanusi othman;ahmad raflis bin che omar;sarmila binti md sum.  (2021).  keberkesanan peranan koperasi pekebun kecil sawit: analisis terhadap aktiviti dan pencapaian tugas pemerkasaan ekonomi pekebun kecil.  -

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2021).  keupayaan keusahawanan dan kemahiran pengurusan kewangan usahawan agropreneur muda mada.  - 1-56. 

   

  azima bt. abdul manaf;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;novel anak lyndon.  (2021).  dampak pengluasan pasaran dan kaitannya dengan intergrasi sosial pekebun kecil sawit di daerah semporna, sabah.  -

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, novel lyndon. mohd yusof hussain, abd hair awang.  (2019).  oil palm smallholders' integration practice pattern.  - majalah impak mpob-ukm 2019.  18. 

   

  rosniza aznie binti che rose;zaini bin sakawi;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;mimi hanida binti abdul mutalib;novel anak lyndon;rosmiza binti mohd zainol.  (2019).  pengujian pendekatan "penangguhan perkahwinan" dalam kalangan masyarakat b40 bandar di kuala lumpur.  - 1-7.