**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
dr. sarmila binti md sum

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. sambungan :  0389213464

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Sarmila Md Sum adalah seorang pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK. Berkelulusan Ph.D dalam bidang Pengurusan dan Pembanguan Komuniti dari Universiti Sains Malaysia . Fokus kajian beliau adalah terhadap Tanggungjawab Sosial Korporat dan Pembangunan Komuniti, Keusahawanan dan Komuniti, Koperasi dan Komuniti serta Perniagaan Sosial dalam komuniti.

 • sarmila md sum, mohammad reevany bustami, suhana saad, azima abdul manaf, rosniza aznie che rose.  (2020).  corporate social responsibility initiatives for the community.  - international journal advanced and applied science.  36-43. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, sarmila md sum, abdullah sanusi othman, juliza jaafar.  (2020).  smallholder agriculture cooperatives' performance: what is in the minds of management?.  - journal of co-operative organization and management.  1-9. 

   

  rosliana mohamed, zaimah, r. , sarmila, m. s..  (2020).  kemampuan pemilikan rumah dalam kalangan m40 di malaysia.  - jurnal sosial sains dan kemanusiaan asia tenggara (akademika).  63-74. 

   

  iskandar zainuddin rela, abd hair awang, zaimah ramli, yani taufik, sarmila md sum, mahazan muhammad.  (2020).  effect of corporate social responsibility on community resilience: empirical evidence in the nickel mining industry in southeast sulawesi, indonesia.  - sustainability.  1-17. 

   

  zaimah ramli, noor amarina mohd farid, sarmila md sum, azima abd manaf.  (2020).  strategi pengurusan kewangan mahasiswa berkahwin: kajian perbandingan malaysia dan indonesia.  - journal of social science and humanities (ebangi).  90-104. 

   

  iskandar zainuddin rela, abd hair awang, zaimah ramli, yani taufik, sarmila md sum, mahazan muhammad.  (2020).  effect of corporate social responsibility on community resilience: empirical evidence in the nickel mining industry in southeast sulawesi, indonesia.  - sustainability.  1-17. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, sarmila md sum, abdullah sanusi othman, juliza jaafar.  (2020).  smallholder agriculture cooperatives' performance: what is in the minds of management?.  - journal of co-operative organization and management.  1-9. 

   

  sarmila md sum, mohammad reevany bustami, suhana saad, azima abdul manaf, rosniza aznie che rose.  (2020).  corporate social responsibility initiatives for the community.  - international journal advanced and applied science.  36-43. 

   

  rosliana mohamed, zaimah, r. , sarmila, m. s..  (2020).  kemampuan pemilikan rumah dalam kalangan m40 di malaysia.  - jurnal sosial sains dan kemanusiaan asia tenggara (akademika).  63-74. 

   

  mohd. raiz razuan, zaimah, r., sarmila, m.s., abd hair awang.  (2019).  kualiti keusahawanan dalam kalangan usahawan kecil dan sederhana.  - malaysian journal of society and space.  13-27. 

   

  suraiya ishak, sarmila md sum, ahmad raflis che omar & abdullah sanusi othman.  (2019).  menjejaki amalan model perniagaan koperasi pekebun kecil sawit di malaysia.  - geografia online : malaysian journal of society and space.  67-83. 

   

  md. sum sarmila; shamshubaridah ramlee; akmal sabarudin; norhana arsad; murshida marizan nor; zainebbeevi kamal batcha; nurul asmaa ramli; a. imran nordin.  (2019).  students perception on entrepreneurial education programs for graduate startups in selected asean universities.  - 8th international visual informatics conference 2019.  550-559. 

   

  md. sum sarmila; shamshubaridah ramlee; akmal sabarudin; norhana arsad; murshida marizan nor; zainebbeevi kamal batcha; nurul asmaa ramli; a. imran nordin.  (2019).  students perception on entrepreneurial education programs for graduate startups in selected asean universities.  - 8th international visual informatics conference 2019.  550-559. 

   

  hanim kamaruddin, norasmah othman, sarmila md sum, nur zafirah abdul rahim.  (2019).  environmental education in malaysia: past, present and future.  - the european proceedings of social & behavioural sciences.  226-235. 

   

  zaimah ramli, rosniza aznie che rose, sarmila md sum, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan, strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 11. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, abd hair awang.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 11. 

   

  suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

   

  sarmila md sum & salmy edawati yaacob.  (2017).  pendidikan asas keusahawanan.  - 14. 

   

  sarmila md sum & kadir ariffin.  (2016).  pembangunan dan transformasi persekitaran.  - 11. 

   

  zaimah ramli, rosniza aznie che rose, sarmila md sum, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan, strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 11. 

   

  sarmila m.s., zaimah ramli, rusyda ramli.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 11. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, abd hair awang.  (2018).  pertanian dan komuniti luar bandar.  - 11. 

   

  sarmila md sum & salmy edawati yaacob.  (2017).  pendidikan asas keusahawanan.  - 14. 

   

  suraiya ishak, abd hair awang, mohd yusof hussain, zaimah ramli, sarmila md sum, suhana saad, azima abd manaf.  (2017).  etnisiti dan konsumerisme di malaysia.  - 18. 

   

  yahaya ibrahim, mohd fauzi mohd jani, sarmila md sum, zaimah ramli.  (2008).  keusahawanan dan cabaran perniagaan di malaysia.  - 1-70. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, novel lyndon. mohd yusof hussain, abd hair awang.  (2019).  oil palm smallholders' integration practice pattern.  - majalah impak mpob-ukm 2019.  18. 

   

  zaimah ramli, sarmila md sum, mohd yusof hussain & novel lyndon.  (2019).  faktor-faktor penentu kelangsungan integrasi sawit dalam kalangan pekebun kecil sawit: kajian kes di negeri sabah.  -

   

  suhana saad, sivapalan selvadurai, ali salman, sarmila md. som, zaimah ramli.  (2019).  encouraging youth involvement in the oil palm industry.  - 7. 

   

  alia shafiqah zainol, zaimah, r., sarmila md sum, azima abd manaf, rosmiza mohd zainol.  (2019).  pengurusan kewangan usahawan mada: kajian kes di kubang pasu, kedah.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusian (persada 2019).  1-8. 

   

  rosniza aznie binti che rose;zaini bin sakawi;zaimah binti ramli;sarmila binti md sum;mimi hanida binti abdul mutalib;novel anak lyndon;rosmiza binti mohd zainol.  (2019).  pengujian pendekatan "penangguhan perkahwinan" dalam kalangan masyarakat b40 bandar di kuala lumpur.  - 1-7.