puan azmafazilah binti jauhari

pensyarah universiti

pusat kajian perniagaan global & ekonomi digital (globde)

 azma@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  0389213236

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Azmafazilah binti Jauhari dilahirkan di Pahang pada 1 Mac 1971. Beliau memperoleh pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tengku dari tahun 1984 hingga 1988. Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Sekolah Menengah Clifford Kuala Lipis dari tahun 1989 hingga 1990. Selepas STPM, beliau menyambung pengajiannya dalam bidang ekonomi di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Malaya. Beliau telah dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi (Kepujian) pada tahun 1995. Beliau juga melanjutkan pelajaran Diploma Pendidikan di Universiti Malaya pada tahun 1996. Beliau kemudian melanjutkan pengajian peringkat Sarjana dalam bidang Ekonomi di UKM. Beliau menyertai UKM pada November 2000 sebagai pensyarah di Fakulti Ekonomi. Beliau bercita-cita menjadi ahli ekonomi yang boleh menyumbang idea kepada pembangunan negara. Beliau telah menerbitkan karyanya dalam jurnal yang dirujuk, bab buku, dan prosiding.
  Azmafazilah binti Jauhari was born in Pahang March 1, 1971. She obtained secondary education at Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tengku from 1984 to 1988. Then she continued her secondary education at Sekolah Menengah Clifford Kuala Lipis from 1989 to 1990. After STPM, she continued her studies in economics at the Faculty of Economics and Management, Universiti Malaya. She was awarded a Bachelor of Economics (Hons) in 1995. She also pursued her Diploma in Education at Universiti Malaya in 1996. She then pursued her Master’s degree in Economics at UKM. She joined UKM in November 2000 as a lecturer at the Faculty of Economics. She aspires to become an economist who can contribute ideas to national development. She has published her work in referred journals, book chapters, and proceedings.

 • zulkefly bin abdul karim;mohd azlan shah bin zaidi;azmafazilah binti jauhari;mohd adib bin ismail;norlin binti khalid.  (2023).  china outward direct investment (codi), spill-over effect, and foreign shocks on asean+10 economies.  -

   

  mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam,fathin faizah said,lai wei sieng,norshamliza chamhuri,nafisah mohammed,riayati ahmad,azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, mohd adib ismail, hazrul izuan shahiri.  (2022).  mikroekonomi.  - 182. 

   

  azmafazilah binti jauhari;nafisah binti mohammed.  (2021).  foreign ownership, trade linkages and firm survival: evidence from malaysian smes.  -

   

  azmafazilah binti jauhari; nafisah binti mohammed.  (2021).  does foreign direct investment promote skill upgrading in developing countries? empirical evidence from malaysia.  - journal of asian finance, economics and business.  289-306. 

   

  nafisah mohammed, azmafazilah jauhari, nadzirah mohammed.  (2020).  customer's deposit behavior in dual banking industry: a market structure analysis.  - journal of nusantara studies (jonus).  356-377. 

   

  azmafazilah binti jauhari; nafisah binti mohammed.  (2021).  does foreign direct investment promote skill upgrading in developing countries? empirical evidence from malaysia.  - journal of asian finance, economics and business.  289-306. 

   

  nafisah mohammaed, junaina muhammad, abdul ghafar ismail & azmafazilah jauhari.  (2019).  does efficiency matter for competition? a case of dual banking industry.  - jurnal ekonomi malaysia.  163-177. 

   

  azmafazilah jauhari noor aini khalifah.  (2018).  trade linkages and skill demand: empirical evidence for the malaysian electrical and electronics industries.  - jurnal ekonomi malaysia. 

   

  mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam,fathin faizah said,lai wei sieng,norshamliza chamhuri,nafisah mohammed,riayati ahmad,azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, mohd adib ismail, hazrul izuan shahiri.  (2022).  mikroekonomi.  - 182. 

   

  mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam,fathin faizah said,lai wei sieng,norshamliza chamhuri,nafisah mohammed,riayati ahmad,azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, mohd adib ismail, hazrul izuan shahiri.  (2022).  mikroekonomi.  - 182. 

   

  zulkefly bin abdul karim;mohd azlan shah bin zaidi;azmafazilah binti jauhari;mohd adib bin ismail;norlin binti khalid.  (2023).  china outward direct investment (codi), spill-over effect, and foreign shocks on asean+10 economies.  -

   

  azmafazilah binti jauhari;nafisah binti mohammed.  (2021).  foreign ownership, trade linkages and firm survival: evidence from malaysian smes.  -

   

  muhammad afiq mohd na'aim, azmafazilah jauhari.  (2020).  hubungan fdi dan pembangunan kewangan dengan pertumbuhan ekonomi: kajian sirimasa malaysia.  - tesis pelajar pra siswazah.  1-11. 

   

  liew chee hui, azmafazilah jauhari.  (2020).  kesan konflik perdagangan antara amerika syarikat dengan china terhadap pertumbuhan ekonomi malaysia.  - tesis pelajar pra siswaza.  1-11. 

   

  nur haslina mohd taufek, azmafazilah jauhari.  (2020).  hubungan antara akaun semasa dan belanjawan kerajaan: analisis empirikal terhadap malaysia.  - 1-25.