dr. nor malia binti abd warif

pensyarah universiti

pusat kajian toksikologi & risiko kesihatan (core)

 malia.warif@ukm.edu.my

No. sambungan :  60392897681

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • nur zakiah mohd saat, muhammad ikram abd wahab, nor malia abd warif.  (2021).  pengurusan sisa pasca banjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 70. 

   

  manar a. eissa, yumi z. h-y. hashim, hamzah mohd. salleh, saripah s.s. abd-azziz, muhammad lokman md. isa, nor malia abd warif, yusilawati ahmad nor, dina m. el-kersh dan muhamad shirwan abdullah sani..  (2020).  aquilaria species as potential anti-inflammatory agents : a review on in vitro and in vivo studies.  - indian journal of natural products and resources.  141-154. 

   

  ismarulyusda bt ishak, nor malia bt abd warif, farah wahida bt ibrahim, sabri bin mohamed, dzalani bt harun, normah bt che din, ahmad rohi bin ghazali.  (2020).  hubungan tahap hafazan al-quran dengan status kesihatan, tahap kecerdasan dan kualiti hidup dalam kalangan pelajar tahfiz.  - 119. 

   

  manar a. eissa, yumi z. h-y. hashim, dina m. el-kersh, saripah s. s. abd-azziz, hamzah mohd. salleh, muhammad lokman md. isa and nor malia abd warif..  (2020).  metabolite profiling of aquilaria malaccensis leaf extract using liquid chromatography-q-tof-mass spectrometry and investigation of its potential antilipoxygenase activity in-vitro.  - processes.  1-22. 

   

  santibuana abd rahman, ismarulyusda ishak, nor malia abd warif, farah wahida ibrahim, normah che din, dzalani harun, ahmad rohi ghazali, sabri mohamed.  (2019).  hubungan antara hafazan al-quran dan kualiti hidup pelajar tahfiz di selangor, malaysia.  - jurnal sains kesihatan malaysia.  1-11. 

   

  manar a. eissa, yumi z. h-y. hashim, dina m. el-kersh, saripah s. s. abd-azziz, hamzah mohd. salleh, muhammad lokman md. isa and nor malia abd warif..  (2020).  metabolite profiling of aquilaria malaccensis leaf extract using liquid chromatography-q-tof-mass spectrometry and investigation of its potential antilipoxygenase activity in-vitro.  - processes.  1-22. 

   

  shafikha mohd saari, dayang fredalina basri, siti balkis budin, nor malia abd warif.  (2017).  effects of canarium odontophyllum leaves on plasma glucose and t lymphocyte population in streptozotocin-induced diabetic rats.  - saudi journal of biological sciences.  320-323. 

   

  nur zakiah mohd saat, muhammad ikram abd wahab, nor malia abd warif.  (2021).  pengurusan sisa pasca banjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 70. 

   

  ismarulyusda bt ishak, nor malia bt abd warif, farah wahida bt ibrahim, sabri bin mohamed, dzalani bt harun, normah bt che din, ahmad rohi bin ghazali.  (2020).  hubungan tahap hafazan al-quran dengan status kesihatan, tahap kecerdasan dan kualiti hidup dalam kalangan pelajar tahfiz.  - 119. 

   

  ismarulyusda ishak, nor malia abdul warif, farah wahida ibrahim, siti nur rasyidah md ramli, sabri mohamed.  (2016).  memperkasa generasi penghafaz al quran.  - 5. 

   

  ismarulyusda ishak, nor malia abdul warif, farah wahida ibrahim, siti nur rasyidah md ramli, sabri mohamed.  (2016).  memperkasa generasi penghafaz al quran.  - 5. 

   

  nur zakiah mohd saat, muhammad ikram abd wahab, nor malia abd warif.  (2021).  pengurusan sisa pasca banjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 70. 

   

  ismarulyusda bt ishak, nor malia bt abd warif, farah wahida bt ibrahim, sabri bin mohamed, dzalani bt harun, normah bt che din, ahmad rohi bin ghazali.  (2020).  hubungan tahap hafazan al-quran dengan status kesihatan, tahap kecerdasan dan kualiti hidup dalam kalangan pelajar tahfiz.  - 119. 

   

  ismarulyusda ishak, nor malia abd warif, farah wahida ibrahim, dzalani harun, normah che din, santibuana abd rahman, ahmad rohi ghazali.  (2019).  impak hafaz al quran kepada iq.  - berita harian.  68. 

   

  ismarulyusda ishak, santibuana abd rahman, nor malia abd warif, farah wahida ibrahim, normah che din, dzalani harun, ahmad rohi ghazali, sabri mohamed, faisal ariffin @othman, nor azila noh.  (2019).  impak hafazan al-quran terhadap kesejahteraan fizikal dan mental.  - konvensyen huffaz peringkat kebangsaan.  1-14. 

   

  santibuana abd rahman,ismarulyusda ishak,nor malia abd warif,farah wahida ibrahim,normah che din,dzalani harun,ahmad rohi ghazali,sabri mohamed.  (2018).  hubungan antara hafazan al-quran dan kualiti hidup pelajar tahfiz.  - minggu penyelidikan dan kolokium siswazah fsk 2018. 

   

  elda surhaida latif;asmah bt. hamid;nor malia binti abd warif.  (2018).  enhancement of in vivo anti-leukemic activity of curcumin with addition of epigallocatechin-3-3gallate (egcg).  -

   

  nur zakiah binti mohd saat;siti aishah bt. hanawi;nor malia binti abd warif;nasrudin bin subhi;siti shahara binti zulfakar;muhammad ikram bin a wahab.  (2018).  program kampung angkat terhadap pengurusan sisa dalam kalangan penduduk di tumpat dan kuala krai: suatu kajian kualitatif.  -