**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 16-05-2017
prof. madya dr. haliza katas

pensyarah farmasi

pejabat dekan fakulti farmasi

No. sambungan :  0392897244

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Prof. Madya Dr. Haliza Katas berkelulusan Doktor Falsafah, PHD (Farmaseutik) pada tahun 2007 dan Sarjana Muda (Kepujian) pada tahun 2002 daripada Universti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau merupakan pensyarah di Disiplin Farmaseutik, Fakulti Farmasi UKM. Beliau terlibat secara aktif dalam pentadbiran, pengajaran dan penyelidikan. Beliau kini merupakan Pengerusi Pusat Penyampaian Teknologi Dadah, Fakulti Farmasi UKM yang bertanggungjawab dalam mentadbir pusat penyelidikan dan memperkembangkan pembangunan sistem penghantaran dadah di dalam dan luar negara. Beliau terlibat secara aktif dalam penyelidikan dan antara yang pertama yang meneroka sistem penghantaran dadah inovatif untuk asid nukleik terapeutik seperti RNA penganggu kecil (siRNA) dan siRNA Dicer-substrat (DsiRNA). Beliau adalah perintis yang membangunkan nanopartikel berasaskan polimer semulajadi, kitosan sebagai sistem penyampaian ubat untuk siRNA dan DsiRNA. Penyelidikan beliau telah menyumbang kepada pembangunan dan penggunaan kitosan serta nanopartikel untuk aplikasi penghantaran gen. Selain itu, penyelidikan beliau terhadap nanopartikel kitosan sebagai sistem penyampaian ubat transkutan telah menghasilkan formulasi yang telah memasuki ujian klinikal fasa 2 untuk rawatan dermatitis atopik. Beliau juga merupakan seorang pakar di Malaysia yang meneroka potensi nanopartikel kitosan sebagai agen antimikrob dengan mensintesis derivatif kitosan baru dan menggunakan nanoteknologi hijau dalam membangunkan nanokomposit antibakteria.

 • haliza katas.  (2020).  targeting chronic inflammatory lung diseases using advanced drug delivery systems.  - 18. 

   

  sundos suleman ismail abdalla, haliza katas, jie yee chan, pavitra ganasan, fazren azmi, mohd fauzi mh busra.  (2020).  antimicrobial activity of multifaceted lactoferrin or graphene oxide functionalized silver nanocomposites biosynthesized using mushroom waste and chitosan.  - rsc advances.  4969-4983. 

   

  sundos suleman ismail abdalla, haliza katas, fazren azmi, mohd fauzi mh busra.  (2020).  antibacterial and anti-biofilm biosynthesised silver and gold nanoparticles for medical applications: mechanism of action, toxicity and current status.  - current drug delivery.  88-100. 

   

  maria abdul ghafoor raja, haliza katas, muhamad wahab amjad.  (2019).  design, mechanism, delivery and therapeutics of canonical and dicer-substrate sirna.  - asian journal of pharmaceutical research.  497-510. 

   

  maria abdul ghafoor raja, haliza katas. muhammad wahab amjad.  (2019).  design, mechanism, delivery and therapeutics of canonical and dicer-substrate sirna.  - asian journal of pharmaceutical sciences.  497-510. 

   

  sundos suleman ismail abdalla, haliza katas, jie yee chan, pavitra ganasan, fazren azmi, mohd fauzi mh busra.  (2020).  antimicrobial activity of multifaceted lactoferrin or graphene oxide functionalized silver nanocomposites biosynthesized using mushroom waste and chitosan.  - rsc advances.  4969-4983. 

   

  maria abdul ghafoor raja, haliza katas. muhammad wahab amjad.  (2019).  design, mechanism, delivery and therapeutics of canonical and dicer-substrate sirna.  - asian journal of pharmaceutical sciences.  497-510. 

   

  maria abdul ghafoor raja, haliza katas, muhamad wahab amjad.  (2019).  design, mechanism, delivery and therapeutics of canonical and dicer-substrate sirna.  - asian journal of pharmaceutical research.  497-510. 

   

  muhammad irfan siddiquea, haliza katas, adawiyah jamil, mohd cairul iqbal mohd amin, shiow-fern ng, mohd hanif zulfakar, syed maaz nadeem.  (2019).  potential treatment of atopic dermatitis: tolerability and safety of cream containing nanoparticles loaded with hydrocortisone and hydroxytyrosol in human subjects.  - drug delivery and translational research.  469-481. 

   

  wan maznah wan ishak, haliza katas, ng pei yuen, maizaton atmadini abdullah & mohd hanif zulfakar.  (2019).  topical application of omega-3-, omega-6-, and omega-9-rich oil emulsions for cutaneous wound healing in rats.  - drug delivery and translational research.  418-433. 

   

  sundos suleman ismail abdalla, haliza katas, fazren azmi, mohd fauzi mh busra.  (2020).  antibacterial and anti-biofilm biosynthesised silver and gold nanoparticles for medical applications: mechanism of action, toxicity and current status.  - current drug delivery.  88-100. 

   

  nabeel shahid, zunera razzaq, muhammad irfan siddique, haliza katas, muhammad khurram waqas, kashif-ur-rahman.  (2018).  fabrication and characterization of hydrochloride matrix type transdermal patches loaded with tizanidine: potential sustained release delivery system.  - drug delivery and industrial pharmacy. 

   

  haliza katas, noor zianah moden, lim chei sin, terence celesistinus, chan jie yee, pavitra ganasan, sundos suleman ismail abdalla.  (2018).  biosynthesis and potential applications of silver and gold nanoparticles and their chitosan-based nanocomposites in nanomedicine.  - journal of nanotechnology. 

   

  haliza katas, chai yi wen, muhammad irfan siddique, zahid hussain dan fatin hanini mohd fadhil.  (2017).  thermoresponsive curcumin/dsirna nanoparticle gels for the treatment of diabetic wounds: synthesis and drug release.  - therapeutic delivery.  137-150. 

   

  zahid hussain, haliza katas, set li yan, diyanadalila jamaludin.  (2017).  efficient colonic delivery of dsirna by pectin-coated polyelectrolyte complex nanoparticles: preparation, characterization and improved gastric survivability.  - current drug delivery.  1-12. 

   

  haliza katas.  (2019).  teknologi penghantaran dadah dalam perubatan.  - 6. 

   

  haliza katas.  (2019).  teknologi penghantaran dadah dalam perubatan.  - 15. 

   

  haliza katas.  (2020).  targeting chronic inflammatory lung diseases using advanced drug delivery systems.  - 18. 

   

  haliza katas.  (2019).  teknologi penghantaran dadah dalam perubatan.  - 15. 

   

  haliza katas.  (2019).  teknologi penghantaran dadah dalam perubatan.  - 6. 

   

  nike du, fauzi mb, haliza k & ruszymah bhi.  (2019).  characterization of polymerized gelatin hydrogel for skin wound healing.  - tissue engineering & regenerative medicine lnternational society - ap chapter and the 7th asian biomaterials congress (termis-ap + abmct 2019).  1. 

   

  ng shiow fern;jamia azdina binti jamal;malina binti jasamai;haliza katas;noraida binti mohamed shah;ernieda binti md hatah;marhanis salihah binti omar;norsyahida binti mohd fauzi;chong wei wen;tuan mazlelaa binti tuan mahmood;chua eng wee;lam kok wai.  (2019).  pembangunan gamifikasi untuk pengajaran dan pembelajaran amalan farmasi secara kendiri.  -

   

  haliza binti katas;mohd cairul iqbal bin mohd amin;mohd hanif bin zulfakar;adawiyah binti jamil;ng shiow fern.  (2018).  keselamatan dan keberkesanan klinikal sistem penghantaran dadah perkuntaneous novel: nanopartikel kitosan termuat kortikosteroid dan hidroksitirosol untuk rawatan dermatitis atopik.  -

   

  haliza katas;ng shiow fern;endang kumolosasi;fhataheya binti buang.  (2018).  drugs-carrier compatibility and drug release mechanism of temperature-sensitive film containing chitosan nanoparticles to deliver curcumin/pgt dsirna for diabetic wound healing.  -

   

  yogeswaran a/l lokanathan;ruszymah binti haji idrus;haliza binti katas;mohd fauzi bin mh busra;rohaina binti che man.  (2018).  effect of laminin coating of freeze-dried collagen scaffold on airway epithelium regeneration.  -