wafaa yusof.  (2024).  a pre trial standard operation procedure for children in conflict with sharia criminal law in malaysia.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  126-143. 

 

muhammad shaiffudin abu bakar, mohd al adib samuri, wafaa yusof, abdul basir mohamad.  (2023).  aplikasi al-qawaid al-fiqhiyyah dalam instrumen tahanan pencegahan di malaysia.  - journal of contemporary islamic law (jcil).  61-70. 

 

umi amirah harun, zuliza mohd kusrin, wafaa' yusuf.  (2023).  interaksi kekeluargaan mualaf cina.  - 100. 

 

mursyid djawas, wafaa yusof, ridhwan, wardana said, hedhri nadhiran..  (2023).  the integration between syara and ade in marriage tradition bugis bone, south sulawesi.  - al-ihkam: jurnal hukum dan pranata sosial.  342-364. 

 

siti nurjannah saifollah, wafaa yusof.  (2023).  pengabaian hak kanak-kanak semasa pandemik covid-19.  - al-qanatir, international journal of islamic studies.  89-100. 

 

wafaa yusof.  (2024).  a pre trial standard operation procedure for children in conflict with sharia criminal law in malaysia.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  126-143. 

 

zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni, wafaa yusof, zaini nasohah, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zahidah dahalan.  (2023).  people with autism and the propensity for law-breaking: a special education teachers' perspective.  - uum journal of legal studies.  509-533. 

 

mursyid djawas, wafaa yusof, ridhwan, wardana said, hedhri nadhiran..  (2023).  the integration between syara and ade in marriage tradition bugis bone, south sulawesi.  - al-ihkam: jurnal hukum dan pranata sosial.  342-364. 

 

wafaa' yusof.  (2022).  search procedure and children in conflict with the law according to islamic law.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2917-2926. 

 

abrahman roseliza-murni, zuliza mohd kusrin, wafaa yusuf.  (2022).  feedback on the need to develop a standard operating procedure (sop) for the arrest and detention of persons with autism spectrum disorders.  - international journal of academic research in business and social sciences.  543-553. 

 

nurul izzah izzati hashim, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin.  (2022).  jaminan perundangan terhadap pengabaian dan kecuaian kanak- kanak di malaysia.  - 151. 

 

wafaa` yusof, anita abdul rahim.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

 

zaini nasohah, wafaa yusuf, amir husin mohd nor.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - HLM. 72-84. 

 

wafaa yusof.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 7. 

 

wafaa` yusof, anita abdul rahim.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 13. 

 

zaini nasohah, amir husin mohd nor & wafaa`yusof.  (2014).  warisan kecendekiaan islam, perundangan islam dan muamalat..  - Bab 3, hlm.15-21.. 

 

wafaa` yusof dan sofian ahmad.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - 1-23. 

 

che maryam ahmad, wafa` yusof & md yazid ahmad.  (2010).  isu perundangan islam di malaysia.  - 24-43 (bab dlm buku). 

 

umi amirah harun, zuliza mohd kusrin, wafaa' yusuf.  (2023).  interaksi kekeluargaan mualaf cina.  - 100. 

 

nurul izzah izzati hashim, wafaa yusof, zuliza mohd kusrin.  (2022).  jaminan perundangan terhadap pengabaian dan kecuaian kanak- kanak di malaysia.  - 151. 

 

zaini bin nasohah;zuliza binti mohd. kusrin;wafaa` binti yusof;syar meeze bin mohd rashid.  (2023).  pembinaan model bahasa isyarat perundangan (bip) mahkamah syariah untuk orang kurang upaya (oku) pendengaran.  -

 

zuliza binti mohd. kusrin;roseliza murni ab rahman;zaini bin nasohah;wafaa` binti yusof;mohd al adib bin samuri;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2023).  pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh penguatkuasa agama.  -

 

wafaa' yusof, muhammad aiman irfan mohd tajuddin.  (2021).  undang-undang jenayah perbandingan ang kee poh v. pp (1993)2 clj 490.  - 1-7. 

 

wafaa' yusof, muhammad hafizuddin wahid.  (2021).  undang-undang jenayah perbandingan nasrul annuar bin abd samad v. public prosecutor [2005] 1 mlj 619.  - 1-12. 

 

wafaa' yusof, ain kamalin mohd rozi.  (2021).  undang-undang jenayah perbandingan mohd zandere arifin v pp [2006] 5 clj 663.  - 1-13.