encik mohd riduan bin abdullah

juruteknologi makmal perubatan

pusat kajian toksikologi & risiko kesihatan (core)

 mohdriduan@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  7848

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
 • normah bt. awang;mohd riduan bin abdullah;wan syafira binti ishak;chong foong yen;nurul farahana binti kamaludin.  (2022).  penilaian tahap pendedahan kepada zarah ternafaskan dan bunyi bising serta kaitannya dengan fungsi pulmonari dan pendengaran dalam kalangan pekerja tapak binaan setia city mall, shah alam, selangor.  -

   

  norshariani abd rahman, wan nasyrudin wan abdulllah, zubaidah mohd nasir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, shamrul aizam abd rahman, mohd riduan abdullah, fatin nur marhamah zabidi, farah ayuni mohd hatta, maheran ismail @ ibrahim.  (2022).  aplikasi konsep hima dalam pemuliharaan alam sekitar: kajian di taman negara tanjung mentong, tasik kenyir.  - seminar serantau peradaban islam.  1-16. 

   

  sharifah musaisha ainna syed mustafa, mohd riduan abdullah and mohd sham othman.  (2022).  the use of eye diameter fluctuating asymmetry to indicate developmental instability of channa striata upon exposure to various cadmium concentrations.  - buletin sains kesihatan.  50-57. 

   

  sharifah nadrah syed idrus, mohd riduan abdullah, fazlin hazirah mohd, mohd sham othman.  (2022).  hepatosomatic and renosomatic indices of anabas testudineus exposed to various levels of cadmium.  - journal of environmental protection.  161-170. 

   

  normah awang, nurul farahana kamaludin, mohd riduan abdullah & shamrul aizam abdul.  (2021).  penggunaan amali secara maya dalam kursus kimia persekitaran asas sebagai evolusi pembelajaran tanpa sempadan.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi).  123-124. 

   

  sharifah nadrah syed idrus, mohd riduan abdullah, fazlin hazirah mohd, mohd sham othman.  (2022).  hepatosomatic and renosomatic indices of anabas testudineus exposed to various levels of cadmium.  - journal of environmental protection.  161-170. 

   

  sharifah musaisha ainna syed mustafa, mohd riduan abdullah and mohd sham othman.  (2021).  fluctuating asymmetry of paired fins of channa striata exposed to different cadmium exposure.  - environmentasia.  24-30. 

   

  othman mso, abdullah mr & abdul hamid mfa.  (2017).  low level cadmium exposure causes pectoral fin and cranial fluctuating assymetry in oreochromis mossambicus x o. niloticus.  - medical journal of malaysia.  46. 

   

  anuar ithnin, mohd safri abd rahman, normah awang, nurhudayanti mohd yusuf, ridzuan abdullah, farah diyana ariffin.  (2013).  study on air quality in school which is located near the former landfill site and its influences on students respiratory health.  - middle-east journal of research.  371-374. 

   

  norshariani abd rahman, wan nasyrudin wan abdulllah, zubaidah mohd nasir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, shamrul aizam abd rahman, mohd riduan abdullah, fatin nur marhamah zabidi, farah ayuni mohd hatta, maheran ismail @ ibrahim.  (2022).  aplikasi konsep hima dalam pemuliharaan alam sekitar: kajian di taman negara tanjung mentong, tasik kenyir.  - seminar serantau peradaban islam.  1-16. 

   

  normah bt. awang;mohd riduan bin abdullah;wan syafira binti ishak;chong foong yen;nurul farahana binti kamaludin.  (2022).  penilaian tahap pendedahan kepada zarah ternafaskan dan bunyi bising serta kaitannya dengan fungsi pulmonari dan pendengaran dalam kalangan pekerja tapak binaan setia city mall, shah alam, selangor.  -

   

  normah awang, nurul farahana kamaludin, mohd riduan abdullah & shamrul aizam abdul.  (2021).  penggunaan amali secara maya dalam kursus kimia persekitaran asas sebagai evolusi pembelajaran tanpa sempadan.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi).  123-124. 

   

  normah bt. awang;mohd riduan bin abdullah;shamrul aizam bin abd rahman;ab aziz bin ishak;atiah ayunni binti abdul ghani;nur faizah binti abu bakar;norwahida binti zamani;nurulfatihah binti samuri.  (2020).  pembangunan kit pencegahan tumpahan bahan kimia dan merkuri chem spill aid dan curry aid.  -