**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
prof. madya sr. dr. norngainy binti mohd tawil

pensyarah universiti

jabatan seni bina & alam bina

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • siti fatin mohd razali, norhana arsad, norngainy mohd tawil, ahmad razi othman, nizaroyani saibani & aqilah baseri huddin.  (2020).  kurikulum & instruksi.  - 11. 

   

  adi irfan bin che ani;rozmel binti abdul latiff;norngainy binti mohd tawil;suhana binti johar;afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain.  (2020).  pembangunan kerangka pengurusan aset tandas berkualiti.  -

   

  a. r. musa, n.m. tawil, a.i che-ani.  (2019).  perception of young executive with the implementation of evohomestm as new affordable housing concept in malaysia.  - international journal of engineering & technology.  169-173. 

   

  nur yasmin yaaman, norngainy mohd tawil, adi irfan che ani.  (2019).  campus sustainability: the level of knowledge on sustainable development issues and perception on community college physical development.  - pertanika journal of social science and humanities.  507-517. 

   

  prof. madya sr. dr. norngainy mohd tawil professor dr sufian jusoh prof. madya dr. habibah ahmad prof. madya dr. wan amizah wan mahmud dr. azalillah musa pn. maisarah mohd rabu cik syazwani mazelan.  (2019).  kayu kelat.  - 1-11. 

   

  wan norhishamuddin wan rodi, adi irfan che-ani, norngainy mohd tawil, kien hwa ting, fatin aziz.  (2019).  the driving factors to rental depreciation of purpose built office (pbo) buildings: a pls-sem approach.  - journal of facilities management.  107-120. 

   

  nur yasmin yaaman, norngainy mohd tawil, adi irfan che ani.  (2019).  campus sustainability: the level of knowledge on sustainable development issues and perception on community college physical development.  - pertanika journal of social science and humanities.  507-517. 

   

  roshanfekr, s., tawil, n. m., & goh, n. a..  (2017).  indicators of sustainable construction in eco urban.  - open house international. 

   

  muhamad azry khoiry, noraini hamzah, wan hamidon wan badaruzzaman, norngainy mohd tawil.  (2017).  kebolehpercayaan & kesahan soal selidik kelewatan dalam projek pembinaan menggunakan model pengukuran rasch.  - jurnal kejuruteraan.  1-11. 

   

  w.n.w. rodi, a.i.c. ani, n.m. tawil, k.h. ting, n.a. mahamood.  (2017).  a preliminary study on the relevancy of sustainable building design to commercial property depreciation.  - journal of fundamental and applied sciences. 

   

  a.i. che-ani, a. sairi, n.m. tawil, s.r.h.a. wahab, m.z.a. razak.  (2016).  classification of basic facilities for high-rise residential: a survey from 100 housing scheme in kajang area.  - proceedings of the international conference on applied science & technology (icast 2016).  020032-1 - 020032-5. 

   

  morteza monshizadeh, sr dr norngainy mohd tawil, maria khosravi.  (2016).  study and redefining beneficiary participation in process of house design.  - the 4th international building control conference 2016 (ibcc 2016), kuala lumpur.  4. 

   

  somayeh roshanfekr, n.m.tawil, n.a.goh.  (2016).  investigation of sustainable housing criteria.  - the 4th international building control conference (ibcc) 2016. matec web of conferences. vol. 66. kuala lumpur, malaysia.  1-5. 

   

  maria khosravi, sr dr norngainy mohd tawil, morteza monshizadeh.  (2016).  an exploratory research on structure of percieved residential environment quality.  - the 4th international building control conference 2016 (ibcc 2016), kuala lumpur.  1-7. 

   

  s.r.h.a. wahab, a.i. che-ani, a. sairi, n.m. tawil, m.z.a. razak.  (2016).  a survey on classification of maintenance fund for high rise residential building in klang valley.  - proceedings of the international conference on applied science & technology (icast 2016).  1-6. 

   

  maria khosravi, sr dr norngainy mohd tawil, morteza monshizadeh.  (2016).  an exploratory research on structure of percieved residential environment quality.  - the 4th international building control conference 2016 (ibcc 2016), kuala lumpur.  1-7. 

   

  somayeh roshanfekr, n.m.tawil, n.a.goh.  (2016).  investigation of sustainable housing criteria.  - the 4th international building control conference (ibcc) 2016. matec web of conferences. vol. 66. kuala lumpur, malaysia.  1-5. 

   

  morteza monshizadeh, sr dr norngainy mohd tawil, maria khosravi.  (2016).  study and redefining beneficiary participation in process of house design.  - the 4th international building control conference 2016 (ibcc 2016), kuala lumpur.  4. 

   

  s.r.h.a. wahab, a.i. che-ani, a. sairi, n.m. tawil, m.z.a. razak.  (2016).  classification of high-rise residential building facilities: a descriptive survey on 170 housing scheme in klang valley.  - the 4th international building control conference (ibcc) 2016. matec web of conferences. vol. 66. kuala lumpur, malaysia.  1-4. 

   

  a.i. che-ani, a. sairi, n.m. tawil, s.r.h.a. wahab, m.z.a. razak.  (2016).  classification of basic facilities for high-rise residential: a survey from 100 housing scheme in kajang area.  - proceedings of the international conference on applied science & technology (icast 2016).  020032-1 - 020032-5. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  norngainy mohd tawil, adi irfan che ani, azalillah ramdani musa.  (2019).  dana pengurusan perumahan bertingkat dan aspek kewangan.  - 116. 

   

  norngainy mohd tawil.  (2017).  sme university internship 2017.  - 87. 

   

  shamshubaridah ramlee, norngainy mohd tawil, akmal sabaruddin & doris padmini.  (2017).  cmie ideation and innovation colloqium 2017.  - 105. 

   

  shamshubaridah ramlee & norngainy mohd tawil.  (2017).  kit perniagaan usahawan muda.  - 208. 

   

  siti fatin mohd razali, norhana arsad, norngainy mohd tawil, ahmad razi othman, nizaroyani saibani & aqilah baseri huddin.  (2020).  kurikulum & instruksi.  - 11. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, aryma johari, nornghainy mohd tawil, shamsubaridah ramlee.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 19. 

   

  mohamed ariff jaafar sidek, norngainy mohd tawil, noraini hamzah & ibrahim mohamed.  (2016).  principles of entrepreneurship and innovation.  - Bab 4 Halaman 76. 

   

  mohamed ariff jaafar sidek, norngainy mohd tawil, noraini hamzah.  (2015).  principles of entrepreneurship and innovation.  - Bab 4. 

   

  a.i. che-ani, n.m. tawil, m.m. tahir, n.a.g. abdulah, m. surat.  (2012).  inbetween : form + being.  - 124-129. 

   

  norngainy mohd tawil, adi irfan che ani, azalillah ramdani musa.  (2019).  dana pengurusan perumahan bertingkat dan aspek kewangan.  - 116. 

   

  rosilah hassan, norngainy mohd tawil, mohd hizam hanafiah, wan mimi diyana wan zaki.  (2018).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 385. 

   

  norngainy mohd tawil.  (2017).  sme university internship 2017.  - 87. 

   

  rosilah hassan, norngainy mohd tawil, mohd hizam hanafiah, wan mimi diyana wan zaki.  (2017).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 386. 

   

  shamshubaridah ramlee & norngainy mohd tawil.  (2017).  kit perniagaan usahawan muda.  - 208. 

   

  adi irfan bin che ani;rozmel binti abdul latiff;norngainy binti mohd tawil;suhana binti johar;afifuddin husairi bin mat jusoh @ hussain.  (2020).  pembangunan kerangka pengurusan aset tandas berkualiti.  -

   

  shamshubaridah ramlee, norngainy mohd tawil, noor azuddin bin yakob, akmal bin sabarudin, alissyazmim abd halim, siti suryani mat nasit & zainebbeevi kamalbatcha.  (2019).  handbook for super rich wanabe grads from family business.  - handbook for super rich wanabe grads from family business.  1-77. 

   

  prof. madya sr. dr. norngainy mohd tawil professor dr sufian jusoh prof. madya dr. habibah ahmad prof. madya dr. wan amizah wan mahmud dr. azalillah musa pn. maisarah mohd rabu cik syazwani mazelan.  (2019).  kayu kelat.  - 1-11. 

   

  habibah ahmad, norngainy mohd tawil, shamsulbaridah ramlee, noor azuddin ayub, akmal sabarudin, muhamad azry khoiry, mohd najib mansor, norrashidah hashim, azlan zainal abidin.  (2019).  homestay pachitan, from program to pachitan family experience.  - training of trainers (tot) pemerkasaan keusahawanan keluarga dalam kalangan graduan dan eks.  1-6. 

   

  auni aisha mohd nawi, muhd faisal afiq a.kaslan, muhd alif haikal sukri, nurhasyaa marzuki, f. nurizzati m nizam, m.aiman hasbullah, nur azmiza azman, norfarhatul huda khairunnaim, kamal azali abrazak,habibah ahmad, hamzah jusoh, mohd marzuki mustafa,.  (2018).  edutourism eksekutif sebagai duta pelancongan kampus ukm: amalan dan keberhasilan pembelajaran revolusi industri 4.0.  - kolokium antarabangsa penyelidikan pascasiswazah 1.0 "penyelidikan dan jatidiri malaysia baharu'..