dr. norulhuda binti sarnon @ kusenin

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 norul@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Norulhuda Bte Sarnon@ Kusenin adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi & Kesejahteraan Manusia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Berkelulusan Ijazah Sarjana Muda (Psikologi), Ijazah Sarjana Sains Sosial (Psikologi Perkembangan Manusia), dan Doktor Falsafah dalam bidang Kerja Sosial. Beliau pernah berkhidmat sebagai Pegawai Kebajikan Masyarakat sebelum berkhidmat di UKM dan berpengalaman dalam mengendalikan pelbagai intervensi remaja, kanak-kanak dan keluarga berisiko. Beliau merupakan Timbalan Ketua Klinik Psikologi dan Konsultansi, PsiTRa dan juga merupakan Ketua Program Kerja Sosial, UKM. Kini beliau aktif menjalankan penyelidikan dalam bidang keluarga disfungsi dan penyelidikan terkini beliau adalah berkaitan Keganasan Rumahtangga dan Mesyuarat Keluarga.

 • faisal syafiq azammuddin, noremy md. akhir, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2023).  isu psikososial dalam kalangan belia b40 di fasa pandemik covid- 19: satu tinjauan sistematik.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-12. 

   

  muhammad nazmi nasiron, ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2023).  pengetahuan hiv/aids dan faktor keterlibatan dalam hubungan romantik serta ketertarikan seks sesama jantina : kajian kes dalam kalangan mahasiswa gay.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  228-241. 

   

  hezzrin mohd pauzi, nor jana saim, norulhuda sarnon kusenin, mohammad rahim kamaluddin.  (2023).  kemahiran pemulihan akhlak pelaksana pemulihan akhlak juvana di malaysia.  - akademika.  17-27. 

   

  neevia johnson, nor jana saim, norulhuda sarnon@kusenin, nurul husna mansor, khairul hamimah mohammad jodi.  (2023).  penerokaan pengalaman mangsa sindir badan dalam kalangan remaja di selangor.  - e bangi journal of social sciences and humanities.  424-439. 

   

  afifah idris, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon.  (2023).  exploring the lived experience on recovery from major depressive disorder (mdd) among women survivors and five chime concepts: a qualitative study.  - behavioral sciences.  1-17. 

   

  hadijah baba, wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2016).  motivation of change, cure and care treatment in malaysia.  - international journal of psychology.  69. 

   

  afifah idris, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon.  (2023).  exploring the lived experience on recovery from major depressive disorder (mdd) among women survivors and five chime concepts: a qualitative study.  - behavioral sciences.  1-17. 

   

  ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  family dysfunction of out-of-control teenage girls: a preliminary study.  - gjat global journal al-thaqafah.  79-91. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  afifah idris, noremy md. akhir, mohd suhaimi mohamad, norulhuda sarnon.  (2023).  exploring the lived experience on recovery from major depressive disorder (mdd) among women survivors and five chime concepts: a qualitative study.  - behavioral sciences.  1-17. 

   

  nor jana saim, siti nor jannah januri, nurolhuda sarnon@kusenin, hezzrin mohd pauzi.  (2023).  divorce issues among malaysian single mothers in kinta, perak, malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1093-1105. 

   

  norulhuda sarnon, nuraimirah zainun, nursaadah mohamad aun.  (2022).  the roles of social workers towards the children of divorced parents and recipients of welfare assistance.  - international journal of academic research in progressive education & development.  559-570. 

   

  norulhuda sarnon, ngai suet li, nor jana saim, salina nen.  (2022).  levels of resilience and stress among secondary school students during the covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in business and social sciences.  866-877. 

   

  norulhuda sarnon @ kusenin, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2022).  the reflection on social work group practice challenges through online medium during covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1834-1847. 

   

  s.n.h.s. abdullah, w.f. fauzi, m.n. sudin, n.n. zahari, z. a. rahman, a.ismail, n. r. m. suradi, a.s. rambely, n. sarnon, a. h. shaari, s. samrun, n. arsad, m.h.m. saad, m. mohd, m. ayob, k.v. jyn, k. a. z. nazri, r. yaakub, ariffin,m.z.a.na.  (2018).  assessment of self-identity among teens towards self-crime prevention program.  - cyber resilience conference 2018. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, noremy md akhir, salinan nen, hilwa abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 10. 

   

  norulhuda sarnon, aizan sofia amin, nor jana saim.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 10. 

   

  fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md. akhir.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  siti marziah zakaria, nor hazila mat lazim, norulhuda sarnon.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 10. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan makanisme pencegahan.  - 13. 

   

  norulhuda sarnon, aizan sofia amin, nor jana saim.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 10. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, noremy md akhir, salinan nen, hilwa abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 10. 

   

  noremy md. akhir, norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, hilwa abdullah @ mohd. nor.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 8. 

   

  fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md. akhir.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  siti marziah zakaria, nor hazila mat lazim, norulhuda sarnon.  (2021).  akal budi dan kebudayaan daripada perspektif sains sosial dan kemanusiaan.  - 10. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  siti aisya athirah hassan, nor jana saim, norulhuda sarnon@kusenin, nazirah hassan.  (2023).  hubungkait motivasi diri dan dorongan ibu bapa terhadap minat akademik dalam kalangan murid orang asli.  - 8th international conference on social sciences and humanities (icosh 2023).  23. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin.  (2022).  isteri terus berharap suami baran berubah.  - kosmo.  20-21. 

   

  wan shahrazad bt wan sulaiman, arena che kasim, norulhuda sarnon @ kusenin, hilwa abdullah @ mohd noor & muhammad ajib abd razak.  (2022).  meneroka faktor psikososiospiritual bunuh diri di kalangan umat islam di negeri selangor.  - 1-179. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, hilwa abdullah @ mohd nor, noremy md akhir.  (2021).  kesihatan mental, sokongan dan tingkah laku sosial dalam kalangan masyarakat awam semasa tempoh perintah kawalan pergerakan (pkp) covid-19.  - 1-89. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin, arena che kasim.  (2021).  psitra- road to graduation.  - 1-21.