dr. norulhuda binti sarnon @ kusenin

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 norul@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pengurusan Kes Individu dan Keluarga, Tingkah laku berisiko kanak-kanak dan remaja, Ketidakfungsian Keluarga.

 • siti marziah zakaria, aizan sofia amin, kamalia kamisan, suzana mohd hoesni, norulhuda sarnon.  (2021).  persepsi mengenai sokongan sosial dan konflik peranan dalam kalangan wanita bekerjaya di lembah klang.  - 1-19. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, salina nen, mohd suhaimi mohamad, khadijah alavi, wan shahrazad wan sulaiman.  (2021).  the level of family social support among parolees in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  453-464. 

   

  aizan sofia amin, norulhuda sarnon, noremy md. akhir, siti marziah zakaria, raja nur fakhriah raja zainal badri.  (2021).  main challenges of students with visual impairment at higher education institutions.  - international journal of academic research in progressive education and development.  734-747. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin.  (2021).  mohon maaf jalan penyelesaian terbaik.  - kosmo online.  2. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin, aizan sofia amin, nor jana saim, khadijah alavi, mohd suhaimi mohammad.  (2021).  challenges of social work student conducts a practice on family in context of relationship of social worker and client.  - international journal of academic research in progressive education and development.  629-641. 

   

  hadijah baba, wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2016).  motivation of change, cure and care treatment in malaysia.  - international journal of psychology.  69. 

   

  ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  family dysfunction of out-of-control teenage girls: a preliminary study.  - gjat global journal al-thaqafah.  79-91. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  s.n.h.s. abdullah, w.f. fauzi, m.n. sudin, n.n. zahari, z. a. rahman, a.ismail, n. r. m. suradi, a.s. rambely, n. sarnon, a. h. shaari, s. samrun, n. arsad, m.h.m. saad, m. mohd, m. ayob, k.v. jyn, k. a. z. nazri, r. yaakub, ariffin,m.z.a.na.  (2018).  assessment of self-identity among teens towards self-crime prevention program.  - cyber resilience conference 2018. 

   

  s.n.h.s. abdullah, w.f. fauzi, m.n. sudin, n.n. zahari, z. a. rahman, a.ismail, n. r. m. suradi, a.s. rambely, n. sarnon, a. h. shaari, s. samrun, n. arsad, m.h.m. saad, m. mohd, m. ayob, k.v. jyn, k. a. z. nazri, r. yaakub, ariffin,m.z.a.na.  (2018).  assessment of self-identity among teens towards self-crime prevention program.  - cyber resilience conference 2018. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan makanisme pencegahan.  - 13. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  norulhuda sarnon & fauziah ibrahim.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 16. 

   

  fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 9. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  hiv aids dan pengurangan risiko dari perspektif pekerjaan sosial.  - 11. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  hiv aids dan pengurangan risiko dari perspektif pekerjaan sosial.  - 18. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin.  (2020).  hiv aids dan pengurangan risiko dari perspektif pekerjaan sosial.  - 21. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan makanisme pencegahan.  - 13. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin.  (2021).  mohon maaf jalan penyelesaian terbaik.  - kosmo online.  2. 

   

  norulhuda sarnon.  (2021).  beza antara maya dan realiti.  - kosmo.  1-2. 

   

  siti marziah zakaria, aizan sofia amin, kamalia kamisan, suzana mohd hoesni, norulhuda sarnon.  (2021).  persepsi mengenai sokongan sosial dan konflik peranan dalam kalangan wanita bekerjaya di lembah klang.  - 1-19. 

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;fatimah wati bt. halim;shahizah bt. ismail @ hamdan;zubir bin idris;norulhuda binti sarnon @ kusenin;mohd suhaimi bin mohamad;wan amizah binti wan mahmud;azianura hani binti shaari;nur afifah vanitha binti abdullah.  (2020).  impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program.  -