dr. norulhuda binti sarnon @ kusenin

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pengurusan Kes Individu dan Keluarga, Tingkah laku berisiko kanak-kanak dan remaja, Ketidakfungsian Keluarga.

 • engku mardiah engku kamarudin, wan shahrazad wan sulaiman, norulhuda sarnon, aizan sofia amin.  (2020).  data on self-awareness, self-determination, and self-efficacy of opioid-dependent patients receiving methadone treatment before and after getting individual psycho-educational (i-seaz) intervention.  - data in brief.  1-6. 

   

  norulhuda bte sarnon.  (2020).  pkpkukm fb live; anda kekal positive di rumah.  - mengurus konflik keluarga semasa pkp. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  covid 19: apa yang kita boleh kawal?.  - 1. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  covid 19: jangan terlalu takut dan bersedih.  - 1. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan makanisme pencegahan.  - 13. 

   

  hadijah baba, wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2016).  motivation of change, cure and care treatment in malaysia.  - international journal of psychology.  69. 

   

  ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  family dysfunction of out-of-control teenage girls: a preliminary study.  - gjat global journal al-thaqafah.  79-91. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  s.n.h.s. abdullah, w.f. fauzi, m.n. sudin, n.n. zahari, z. a. rahman, a.ismail, n. r. m. suradi, a.s. rambely, n. sarnon, a. h. shaari, s. samrun, n. arsad, m.h.m. saad, m. mohd, m. ayob, k.v. jyn, k. a. z. nazri, r. yaakub, ariffin,m.z.a.na.  (2018).  assessment of self-identity among teens towards self-crime prevention program.  - cyber resilience conference 2018. 

   

  s.n.h.s. abdullah, w.f. fauzi, m.n. sudin, n.n. zahari, z. a. rahman, a.ismail, n. r. m. suradi, a.s. rambely, n. sarnon, a. h. shaari, s. samrun, n. arsad, m.h.m. saad, m. mohd, m. ayob, k.v. jyn, k. a. z. nazri, r. yaakub, ariffin,m.z.a.na.  (2018).  assessment of self-identity among teens towards self-crime prevention program.  - cyber resilience conference 2018. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan makanisme pencegahan.  - 13. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  norulhuda sarnon & fauziah ibrahim.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia: pengalaman dan intervensi.  - 16. 

   

  fauziah ibrahim & norulhuda sarnon.  (2017).  kanak-kanak hilang di malaysia : pengalaman dan intervensi.  - 9. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  hiv aids dan pengurangan risiko dari perspektif pekerjaan sosial.  - 11. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  hiv aids dan pengurangan risiko dari perspektif pekerjaan sosial.  - 18. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin.  (2020).  hiv aids dan pengurangan risiko dari perspektif pekerjaan sosial.  - 21. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  norulhuda sarnon.  (2020).  jenayah jalanan isu, punca dan makanisme pencegahan.  - 13. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  nor jana saim,norulhuda sarnon@kusenin,nur saadah mohamad aun.  (2020).  penerapan teori pemikiran bersepadu 4k dalam penulisan kreatif tiitik bantu.  - k-novasi p&p 2020.  1-4. 

   

  tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;fatimah wati bt. halim;shahizah bt. ismail @ hamdan;zubir bin idris;norulhuda binti sarnon @ kusenin;mohd suhaimi bin mohamad;wan amizah binti wan mahmud;azianura hani binti shaari;nur afifah vanitha binti abdullah.  (2020).  impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program.  -

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  norulhuda bte sarnon.  (2020).  pkpkukm fb live; anda kekal positive di rumah.  - mengurus konflik keluarga semasa pkp. 

   

  nur saadah mohamad aun, nor jana saim dan norulhuda sarnon@kusenin.  (2020).  kaedah pembelajaran aktif dalam p & p kerja sosial dan perundangan sosial melalui pelaksanaan kempen kesedaran berkaitan perundangan sosial.  - kongres dan pertandingan inovasi pengajaran & pembelajaran ukm ke-6 (knovasi2020).  1-11.