dr. wan fariza alyati binti wan zakaria

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • She holds a PhD. in the field of Islamic Thought from the University of Birmingham, United Kingdom. She is one of Deradicalization Panels appointed by Ministry of Home Affairs, Member of International Society for Muslim Philosophers and Theologians.

 • siti jalilah ahmad, wan fariza alyati wan zakaria.  (2022).  wacana humanisme abad pertengahan.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences (.  132-141. 

   

  nor faridah mat nong, muhamad razak idris, wan fariza alyati wan zakaria, ahmad yunus mohd noor.  (2022).  relationship between islamic identity, spirituality and religiosity in social identification.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1232-1243. 

   

  nor faridah mat nong, rafiza mohamed, muhamad razak idris, wan fariza alyati wan zakaria, ahmad yunus mohd nor.  (2022).  islamic identity and religious support system for muslim homelessness.  - al-irsyad: journal of islamic and contemporary issues.  781-789. 

   

  wan haslan bin khairuddin;indriaty binti ismail;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;zul`azmi bin yaakob;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;nur farhana binti abdul rahman;muhammad arif bin yahya;mohd ha.  (2022).  pembinaan modul interaksi dan dialog muslim dengan ateis berdasarkan karya-karya ilmu kalam.  -

   

  ahmad sunawari long, lukman hakim, hasse jubba, wan fariza alyati wan fariza.  (2022).  epistokrasi dalam wacana politik al-ghazali dan brennan.  - islamiyyat.  17-27. 

   

  wan fariza alyati wan zakaria.  (2019).  epistemologi dan metodologi sains islam di era revolusi industri 4.0.  - islamiyyat.  13-23. 

   

  mohd azrani asran,wan fariza alyati wan zakaria.  (2015).  reformasi pendidikan al-hadi dan al-faruqi (education reform of al-hadi and al-faruqi ).  - islamiyyat. 

   

  nor faridah mat nong, muhamad razak idris, wan fariza alyati wan zakaria, ahmad yunus mohd noor.  (2022).  relationship between islamic identity, spirituality and religiosity in social identification.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1232-1243. 

   

  mohd haidhar kamarzaman, mohd faizul azmi, abdull rahman mahmood, zakaria stapa, wan fariza alyati wan zakaria, indriaty ismail.  (2020).  terjemahan kitab al-luma' dan analisis perbahasan ru'yah allah menurut al-ash'ari.  - jurnal akidah dan pemikiran islam / journal of 'aqidah and islamic thought (afkar).  1-34. 

   

  masitah idris, wan fariza alyati wan zakaria, ahmad sunawari long, nozira salleh.  (2019).  kualiti kerja dalam organisasi: tinjauan dari perspektif pengurusan islam.  - international journal of islamic thought.  60-70. 

   

  mohd azrani bin asran, wan fariza alyati binti wan zakaria and mohd azmir mohd nizah..  (2015).  the integration of education in al-hadi and al-faruqi.  - the social sciences.  20-23. 

   

  ahmad sunawari long, wan fariza alyati wan zakaria, indriaty ismail.  (2013).  religious identity of the malay muslim middle class: a case study in klang valley, malaysia.  - the social sciences.  8(1):1-4. 

   

  wan fariza alyati wan zakaria.  (2021).  naratif usuluddin dan falsafah.  - 9. 

   

  wan fariza alyati wan zakaria.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 531 - 539. 

   

  wan fariza alyati wan zakaria.  (2009).  islam di era globalisasi.  - Bab 20 : 257-272. 

   

  wan fariza alyati wan zakaria.  (2008).  wacana muslim asia tenggara.  - Bab 12, 145-161. 

   

  wan fariza alyati wan zakaria.  (2007).  islam di malaysia pasca kemerdekaan.  - 245-251. 

   

  zakaria stapa, indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, abdul rahman mahmood, mohd haidhar kamarzaman, mohd faizul azmi.  (2017).  sejarah al-ash`ari dan al-asha`irah di nusantara.  - 208. 

   

  khadijah mohd hambali, faudzinaim badaruddin, jaffary awang, ahmad sunawari long, che zarrina saari,wan fariza alyati wan zakaria.  (2015).  modul sijil tinggi akidah dan pemikiran islam.  - 407. 

   

  siddig ahmad, wan fariza alyati wan zakaria, yusri mohamad ramli, nur farhana abd. rahman, & abdull rahman mahmood.  (2009).  islam & contemporary muslims : challenges and issues.  - 456. 

   

  ahmad sunawari long, siddig ahmad, abdull rahman mahmood, nur farhana abd. rahman & wan fariza alyati wan zakaria.  (2009).  issues & challenges of contemporary islam and muslims.  - 819. 

   

  wan haslan bin khairuddin;indriaty binti ismail;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;zul`azmi bin yaakob;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;nur farhana binti abdul rahman;muhammad arif bin yahya;mohd ha.  (2022).  pembinaan modul interaksi dan dialog muslim dengan ateis berdasarkan karya-karya ilmu kalam.  -

   

  mohd. hizam bin hanafiah;wan fariza alyati binti wan zakaria.  (2022).  the ideology of isis@daesh: a study of dabiq and rumiyah.  -

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  zul`azmi bin yaakob;indriaty binti ismail;ahmad sunawari bin long;wan fariza alyati binti wan zakaria;siddig bin ahmad;nur farhana binti abdul rahman;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  pembinaan bahasa alternatif berasaskan eko-spiritual dalam sistem pembelajaran alam sekitar abad ke-21 di malaysia.  -

   

  indriaty ismail, wan fariza alyati wan zakaria, trias setiawati.  (2021).  perkembangan feminisme di malaysia.  - 1-56.