dr. norhayati binti alias

guru

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

 nasriati@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • GURU

 • sulaiman m. alkaraki, marlyna maros, norhayati alias.  (2023).  exploring covid-19 arabic humorous comments in social media: linguistic analysis of facebook comments using the general theory of verbal humor.  - journal of theory and practice in language studies.  2216-2226. 

   

  norhayati alias.  (2022).  pembelajajaran secara dalam talian atau bersemuka: sikap dan persepsi pelajar bahasa sepanyol.  - advance e-research magazines.  18-22. 

   

  nur ehsan bin mohd said;melor binti md yunus;norhayati binti alias;nurjanah binti mohd jaafar.  (2022).  developing constructs of cross cultural communication coaching (c4) the corpus-driven way .  -

   

  norhayati alias.  (2022).  muzik sebagai alat mengajar bahasa sepanyol.  - advance e research magazines.  63-66. 

   

  norhayati alias; alia hazwani hamidon.  (2022).  penanda wacana pernyataan semula dalam wacana keagamaan: satu wacana lisan.  - jurnal melayu.  1-16. 

   

  norhayati alias.  (2019).  analisis perbandingan penanda wacana pernyataan semula bahasa melayu iaitu dan bahasa sepanyol esto es..  - gema online@journal of language studies.  363-378. 

   

  sulaiman m. alkaraki, marlyna maros, norhayati alias.  (2023).  exploring covid-19 arabic humorous comments in social media: linguistic analysis of facebook comments using the general theory of verbal humor.  - journal of theory and practice in language studies.  2216-2226. 

   

  norhayati alias.  (2019).  analisis perbandingan penanda wacana pernyataan semula bahasa melayu iaitu dan bahasa sepanyol esto es..  - gema online@journal of language studies.  363-378. 

   

  norhayati alias.  (2021).  isu dalam linguistik.  - 9. 

   

  nur ehsan bin mohd said;melor binti md yunus;norhayati binti alias;nurjanah binti mohd jaafar.  (2022).  developing constructs of cross cultural communication coaching (c4) the corpus-driven way .  -

   

  norhayati alias.  (2022).  pembelajajaran secara dalam talian atau bersemuka: sikap dan persepsi pelajar bahasa sepanyol.  - advance e-research magazines.  18-22. 

   

  norhayati alias.  (2022).  pengajaran dan pembelajaran bahasa asing dalam era endemik.  - pertubuhan berita nasional malaysia (bernama)..  0. 

   

  norhayati alias.  (2022).  muzik sebagai alat mengajar bahasa sepanyol.  - advance e research magazines.  63-66. 

   

  norhayati alias.  (2020).  sejarah perkembangan analisis wacana.  - 1-10.