prof. madya dr. chong shin

pensyarah universiti

institut alam & tamadun melayu (atma)

 chongshin@ukm.edu.my

No. sambungan :  0198483918

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • mohammad fadzeli bin jaafar;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;mohammed azlan mis;chong shin.  (2021).  transformasi linguistik malaysia selepas enam dekad merdeka: introspeksi sikap dan penguasaan bahasa kebangsaan warga greater kl.  -

   

  chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

   

  chong shin.  (2021).  isu bahasa dalam penulisan ilmiah.  - 1-39. 

   

  dilah tuah, chong shin, remmy gedat, mohammed azlan mis.  (2021).  pilihan bahasa dalam kalangan etnik minoriti kedayan di bekenu, sarawak: satu penelitian awal.  - gema online journal.  177-194. 

   

  dilah bin tuah, chong shin.  (2021).  sikap bahasa dan pemertahanan identiti komuniti sempadan di kampung telok melano, malaysia dan desa temajuk, indonesia: satu tinjauan awal.  - language sustainbility: reality, challenges and directions in the digital technology era.  453-458. 

   

  chong shin, remmy anak gedat, mohamed azlan mis.  (2019).  bahasa remun di negeri sarawak: kajian perbandingan dengan bahasa iban.  - gema online ®journal of language studies.  203-218. 

   

  chong shin, hendrikus mangku, james t. collins.  (2018).  pemilihan bahasa komuniti penan muslim di sarawak.  - gema online journal of language studies. 

   

  chong, s; gedat, ra.  (2012).  an introduction to the austronesian languages in western borneo.  - language and linguistics.  13(2):321-349. 

   

  chong shin.  (2019).  bahasa ibanik di borneo barat.  - 10. 

   

  chong shin.  (2019).  bahasa ibanik di borneo barat.  - 219. 

   

  chong shin, james t. collins, dedy ari asfar.  (2019).  bahasa dan masyarakat di lembangan sungai saribas.  - 206. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, mohd faizal musa, chong shin.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 132. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, chong sin, mohd faizal musa.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 9. 

   

  chong shin.  (2019).  bahasa ibanik di borneo barat.  - 10. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, chong sin, mohd faizal musa.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 2.  - 9. 

   

  pan hui & chong shin.  (2016).  bukit sama didaki: festschrift sempena hari lahir profesor emeritus dr. james t. collins yang ke-70.  - Bab 13 : 243-258. 

   

  chong shin.  (2016).  bukit sama didaki: festschrift sempena hari lahir profesor emeritus dr. james t. collins yang ke-70.  - Bab 1 : 1-12. 

   

  chong shin.  (2013).  panji pendeta : memperingati 50 tahun professor emeritus dato` dr. nik hassan shuhaimi bin nik abdul rahman dalam bidang pendidikan.  - 564-579. 

   

  chong shin.  (2019).  bahasa ibanik di borneo barat.  - 219. 

   

  chong shin, james t. collins, dedy ari asfar.  (2019).  bahasa dan masyarakat di lembangan sungai saribas.  - 206. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, mohd faizal musa, chong shin.  (2019).  bunga rampai alam melayu. siri 1.  - 132. 

   

  chong shin, andrew m. carruthers & dedy ari asfar.  (2016).  bukit sama didaki : festschrift sempena hari lahir profesor emeritus dr. james t. collins yang ke-70.  - 330. 

   

  chong shin.  (2012).  bahasa austronesia di pulau taiwan : kumpulan esei tentang suku dan bahasa formosa dataran.  - 100. 

   

  chong shin, james t. collins, karim harun, mohd syukri yeoh bin abdullah, saidatul nornis haji mahali, remmy anak gedat.  (2021).  buku profil geran frgs penan muslim.  - 1-8. 

   

  mohammad fadzeli bin jaafar;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;mohammed azlan mis;chong shin.  (2021).  transformasi linguistik malaysia selepas enam dekad merdeka: introspeksi sikap dan penguasaan bahasa kebangsaan warga greater kl.  -

   

  chong shin.  (2021).  isu bahasa dalam penulisan ilmiah.  - 1-39. 

   

  chong shin.  (2021).  pengenalan bahasa austronesia (formosa) di pulau taiwan.  - 1-61. 

   

  chong shin.  (2021).  pengenalan penan muslim di niah.  - 1-5.