dr. ahmad dahlan bin salleh

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 dahlan@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  3520

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohamad as syaqim mohamad idris, azima abdul manaf, ahmad dahlan salleh, abdul jalil omar, zaimah ramli, suraiya ishak.  (2023).  kerelevanan wakaf dalam mengurus tanah terbiar di malaysia.  - akademika.  1-23. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2023).  consumer rights protection from islamic overview.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1632-1640. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad.  (2023).  the relationship of disaster to the islamic economic system: an analysis on aspect of maqasid shariah framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-238. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2022).  health remains the top priority when fasting.  - the health march/april 2022.  1-6. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2023).  consumer rights protection from islamic overview.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1632-1640. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad.  (2023).  the relationship of disaster to the islamic economic system: an analysis on aspect of maqasid shariah framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-238. 

   

  ahmad dahlan salleh, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohammad firdaus mohd hatta.  (2022).  contractual risk transfer in islamic home financing: analysis in bank malaysia.  - international journal of academic research in economics & management sciences.  405-417. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan salleh, mohamad nasran mohamad, mohd azlan shah zaidi.  (2022).  bitcoin: the extent of its usability from the perspective of islamic scholars.  - international journal of academic research in business & social sciences.  310-322. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, amir fazlim jusoh @ yusoff, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, azlin alisa ahmad, muhammad yusuf saleem.  (2021).  critical analysis of beneficial ownership in musharakah based home financing in malaysia.  - qualitative research in financial markets.  161-182. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaid.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah: ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 15. 

   

  ahmad dahlan salleh, amir fazlim jusoh yusoff & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 122. 

   

  abu baker tawfeeq fattah, ahmad dahlan salleh, nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2016).  isu syariah & undang-undang.  - 16. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  rahisam ramli, ahmad dahlan salleh.  (2022).  peranan ekonomi islam dalam pembagunan ummah.  - 15. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaid.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah: ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 15. 

   

  marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, che zuina ismail, sukriah ismail.  (2021).  kumpulan artikel zakat, wakaf, dan filantropi islam.  - 294. 

   

  marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, mohd fairuz md salleh, hajah mas nooraini mohiddin.  (2019).  pemerkasaan filantropi islam di malaysia.  - 347. 

   

  muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

   

  ahmad dahlan salleh, amir fazlim jusoh yusoff & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 122. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim & ahmad dahlan salleh.  (2015).  fiqah kecantikan : hukum-hakam berhias.  - 1-177. 

   

  ahmad dahlan bin salleh.  (2022).  khitan kanak-kanak perempuan menurut perspektif islam.  - 1-15. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2022).  managing medication during ramadhan fasting.  - 1-23. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2022).  health remains the top priority when fasting.  - the health march/april 2022.  1-6. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2022).  islam is simple, keep it that way.  - @halal.  10-11. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -