dr. ahmad dahlan bin salleh

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 dahlan@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • ahmad dahlan salleh, mohd tajudin jamaludin.  (2023).  instrumen lindung nilai menurut perspektif islam: analisis pelaksanaannya dalam sektor kewangan di malaysia.  - advanced international journal of business, entrepreneurship and sme's.  337-352. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2023).  consumer rights protection from islamic overview.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1632-1640. 

   

  muhammad nazir alias, wan kamal mujani, nursyahidah alias, azyati azhani mohamad mazuki, mohd. nasran mohamad, mohd azlan shah zaidi, wan mohd hirwani wan hussain, ahmad dahlan salleh, mohd sham kamis.  (2023).  a comprehensive analysis of the varied interpretations among islamic scholars concerning bitcoin transactions.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1788-1799. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad.  (2023).  the relationship of disaster to the islamic economic system: an analysis on aspect of maqasid shariah framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-238. 

   

  rahisam ramli, ahmad dahlan salleh, mohd kamel mat salleh, shahrina romli.  (2023).  ekplorasi produk wakaf berasaskan al-taqyiff al fiqhiyy untuk pembagunan hartanah terbiar di malaysia.  - jurnal ulwan.  348-361. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad.  (2023).  the relationship of disaster to the islamic economic system: an analysis on aspect of maqasid shariah framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-238. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad, akhmad syakir kurnia.  (2023).  developing an islamic business model: a case for agricultural value chain finance in agrobank, malaysia.  - isra international journal of islamic finance.  81-99. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2023).  consumer rights protection from islamic overview.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1632-1640. 

   

  muhammad nazir alias, wan kamal mujani, nursyahidah alias, azyati azhani mohamad mazuki, mohd. nasran mohamad, mohd azlan shah zaidi, wan mohd hirwani wan hussain, ahmad dahlan salleh, mohd sham kamis.  (2023).  a comprehensive analysis of the varied interpretations among islamic scholars concerning bitcoin transactions.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1788-1799. 

   

  ahmad dahlan salleh, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohammad firdaus mohd hatta.  (2022).  contractual risk transfer in islamic home financing: analysis in bank malaysia.  - international journal of academic research in economics & management sciences.  405-417. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaid.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah: ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 15. 

   

  ahmad dahlan salleh, amir fazlim jusoh yusoff & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 122. 

   

  abu baker tawfeeq fattah, ahmad dahlan salleh, nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2016).  isu syariah & undang-undang.  - 16. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  rahisam ramli, ahmad dahlan salleh.  (2022).  peranan ekonomi islam dalam pembagunan ummah.  - 15. 

   

  wan kamal mujani, azyati azhani mohamad mazuki, wan mohd hirwani wan hussain, muhammad nazir alias, ahmad dahlan, mohd nasran mohamad, mohd azlan shah zaid.  (2021).  pembinaan tamadun melalui industri patuh syariah: ekonomi, kewangan dan pengurusan patuh syariah.  - 15. 

   

  marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, che zuina ismail, sukriah ismail.  (2021).  kumpulan artikel zakat, wakaf, dan filantropi islam.  - 294. 

   

  marina abu bakar, shofian ahmad, ahmad dahlan salleh, mohd fairuz md salleh, hajah mas nooraini mohiddin.  (2019).  pemerkasaan filantropi islam di malaysia.  - 347. 

   

  mohd zuhdi ahmad khasasi, ahmad dahlan salleh, mohammad zaini yahya.  (2023).  fiqh al-ta'ayush malaysia dalam konteks hubungan sosio-agama.  - 402. 

   

  muhamad zuhaili saiman, ahmad dahlan salleh, shofian ahmad.  (2022).  aplikasi rebat bagi pembayaran awal pembiayaan jangka panjang di perbankan islam.  - 213. 

   

  ahmad dahlan salleh, amir fazlim jusoh yusoff & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 122. 

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim & ahmad dahlan salleh.  (2015).  fiqah kecantikan : hukum-hakam berhias.  - 1-177. 

   

  ahmad dahlan bin salleh.  (2022).  khitan kanak-kanak perempuan menurut perspektif islam.  - 1-15. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2022).  managing medication during ramadhan fasting.  - 1-23. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2022).  health remains the top priority when fasting.  - the health march/april 2022.  1-6. 

   

  ahmad dahlan salleh.  (2022).  islam is simple, keep it that way.  - @halal.  10-11. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -