dr. husyairi bin harunarashid

pegawai perubatan

jab perubatan kecemasan, hukm

 husyairi@ppukm.ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr. Husyairi mempunyai latar belakang di dalam bidang Epidemiologi Klinikal, dan telah lama berkhidmat di Jabatan Perubatan Kecemasan, Hospital Canselor Tuanku Muhriz, Pusat Perubatan UKM. Beliau telah terlibat secara aktif di dalam beberapa kajian bersama Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa (IKMAS) dengan kolaborasi dengan UNESCO dan rakan kongsi lain dalam dasar negara dan keterangkuman sosial.
  Dr. Husyairi is a clinical epidemiologist, having been in service with the Department of Emergency Medicine at Hospital Canselor Tuanku Muhriz, UKM Medical Center, the teaching hospital of the Faculty of Medicine, UKM. He has participated in various programs with the Institute of Malaysian and International Studies (IKMAS) in collaborative projects with UNESCO and other partners on social inclusion in national policies.

 • mohd azim ab manap, shamsuriani md jamal, hilwani kaharuddin, husyairi harunarashid, mazrura sahani, talib bin latif, nik azlan nik muhamad.  (2024).  the impact of 2013 haze on emergency department utilizations for acute respiratory diseases: a retrospective study.  - international journal of public health research.  1817-1822. 

   

  mohd. fairuz ali, levin kesu belani, shalimar abdullah & husyairi harunarashid.  (2022).  the covid-19 pandemic: the experiences of hospital canselor tuanku muhriz (hctm).  - 11. 

   

  hanafiah bin harunarashid, husyairi bin harunarashid.  (2022).  pendekatan ukm prihatin dalam hasrat memperluas impak bermakna kepada masyarakat.  - 65. 

   

  hashim embong, syakirah anisa md isa, husyairi harunarashid, azlan helmy abd samat.  (2021).  factors associated with prolonged cardiopulmonary resuscitation attempts in out-of-hospital cardiac arrest patients presenting to the emergency department.  - australasian emergency care.  84-88. 

   

  husyairi harunarashid, nurul saadah ahmad, nur maya sabrina tizen laim, nurazilah mohamed sallehulldin.  (2021).  menggembeling kekuatan bakat saintifik dan penyelidikan melalui pemerkasaan deskripsi tugas skim q (ro) di makmal,pusat kecemerlangan dan hospital pengajar milik institusi pengajian tinggi awam.  - 1-18. 

   

  hashim embong, syakirah anisa md isa, husyairi harunarashid, azlan helmy abd samat.  (2021).  factors associated with prolonged cardiopulmonary resuscitation attempts in out-of-hospital cardiac arrest patients presenting to the emergency department.  - australasian emergency care.  84-88. 

   

  hashim embong, chiew yuen ting, muhamad supi ramli, husyairi harunarashid.  (2020).  heightened anxiety state among parents of sick children attending emergency department using state-trait anxiety inventory.  - hong kong journal of emergency medicine.  65-70. 

   

  azlan helmy abd samat, hashim embong, husyairi harunarashid, oteh maskon.  (2020).  predicting ventricular arrhythmias and in-hospital mortality in acute coronary syndrome patients presenting to the emergency department.  - signa vitae.  55-64. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

   

  wan malissa wan mohd aminuddin, wan rosmanira ismail & husyairi harunarashid.  (2018).  penambahbaikan sumber jabatan kecemasan menggunakan kaedah simulasi dan analisis pengumpulan data.  - sains malaysiana. 

   

  hashim embong, syakirah anisa md isa, husyairi harunarashid, azlan helmy abd samat.  (2021).  factors associated with prolonged cardiopulmonary resuscitation attempts in out-of-hospital cardiac arrest patients presenting to the emergency department.  - australasian emergency care.  84-88. 

   

  hashim embong, chiew yuen ting, muhamad supi ramli, husyairi harunarashid.  (2020).  heightened anxiety state among parents of sick children attending emergency department using state-trait anxiety inventory.  - hong kong journal of emergency medicine.  65-70. 

   

  azlan helmy abd samat, hashim embong, husyairi harunarashid, oteh maskon.  (2020).  predicting ventricular arrhythmias and in-hospital mortality in acute coronary syndrome patients presenting to the emergency department.  - signa vitae.  55-64. 

   

  mustafa norhazlin, asrul abdul wahab, mohd. faisal abdul hamid, hamzaini abdul hamid, husyairi harunarashid.  (2020).  serum immunoglobulins and anti-pneumococcal antibody levels in patients with bronchiectasis of unknown aetiology.  - bangladesh journal of medical sciences.  200-207. 

   

  mohd zamre mohd zahir, tengku noor azira tengku zainudin, haniwarda yaakob, ramalinggam rajamanickam, husyairi harunarashid, ahmad azam mohd shariff, zainunnisaa abd rahman & muhammad hatta.  (2019).  hak pesakit bagi melaksanakan arahan awal perubatan: suatu gambaran umum (patient's right to implement an advance medical directive: an overview).  - sains malaysiana.  353-359. 

   

  ismail mohd. saiboon, johar mohd jaafar, nazhatul muna ahmad nasarudin, shamsuriani. md jamal, zulkernain ahmad, husyairi harunarashid, zuraidah che man, ho siew eng, nurul saadah ahmad, shahridan moh.  (2012).  development of web-based learning packages for emergency skills.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  ismail mohd. saiboon, mohd johar jaafar, husyairi harunarashid, shamsuriani md jamal.  (2011).  the effectiveness of simulation based medical education in teaching concepts of major incident response.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  farrah-hani imran, khoo phong jhiew, fatimah mohd nor, siti muyassarah rusli, husyairi harunarashid.  (2020).  acute management of facial tissue wounds.  - 7. 

   

  mohd. fairuz ali, levin kesu belani, shalimar abdullah & husyairi harunarashid.  (2022).  the covid-19 pandemic: the experiences of hospital canselor tuanku muhriz (hctm).  - 11. 

   

  husyairi harunarashid.  (2021).  management of sustainable palm oil - policies and environmental considerations.  - 10. 

   

  husyairi harunarashid.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 11. 

   

  farrah-hani imran, khoo phong jhiew, fatimah mohd nor, siti muyassarah rusli, husyairi harunarashid.  (2020).  acute management of facial tissue wounds.  - 7. 

   

  husyairi harunarashid, rohaiza zakaria.  (2019).  acute management of burn injuries.  - 6. 

   

  hanafiah bin harunarashid, husyairi bin harunarashid.  (2022).  pendekatan ukm prihatin dalam hasrat memperluas impak bermakna kepada masyarakat.  - 65. 

   

  afliza abu bakar, emilia mohtar rasali, syahril izhan zainal abidin, nasrul hadi ismail, rohaiza zakaria, husyairi harunrashid, amirudin sanip, syed muhammad syed ali, may lee hin, ida zarina zaini, siti nidzwani mohamad mahdi.  (2017).  pain management in emergency medicine department.  - 41. 

   

  husyairi harunarashid, nurul saadah ahmad, nur maya sabrina tizen laim, nurazilah mohamed sallehulldin.  (2021).  menggembeling kekuatan bakat saintifik dan penyelidikan melalui pemerkasaan deskripsi tugas skim q (ro) di makmal,pusat kecemerlangan dan hospital pengajar milik institusi pengajian tinggi awam.  - 1-18. 

   

  prinsip-prinsip asas penggunaan kekisi fokus-interaksi dalam menjana kerangka kompetensi khusus bagi skim-skim perkhidmatan berasaskan kredibiliti teknikal dan profesionalisme di institusi pengajian tinggi awam.  (2021).  prinsip-prinsip asas penggunaan kekisi fokus-interaksi dalam menjana kerangka kompetensi khusus bagi skim-skim perkhidmatan berasaskan kredibiliti teknikal dan profesionalisme di institusi pengajian t.  - 1-13. 

   

  husyairi bin harunarashid.  (2021).  penggunaan pendekatan dimensi akauntabiliti berasaskan hubungan profesional bagi kakitangan klinikal bukan akademik sebagai asas kepada penggubalan deskripsi tugas.  - laporan teknikal: penggunaan pendekatan dimensi akauntabiliti berasaskan hubungan profesional bagi kakitangan klinikal bukan akademik sebagai asas kepada penggubalan deskripsi tugas.  1-19. 

   

  husyairi bin harunarashid.  (2021).  southest asian social science review.  - impacts of covid-19 pandemic in malaysia. 

   

  husyairi bin harunarashid.  (2021).  penyelesaian kerumitan membangunkan norma perjawatan bagi pegawai perubatan di hospital pengajar institusi pengajian tinggi awam.  - laporan teknikal : penyelesaian kerumitan membangunkan norma perjawatan bagi pegawai perubatan di hospital pengajar institusi pengajian tinggi awam.  1-29.