dr. ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 izzar@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213076

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMMED ZABIDI, PhD, Pensyarah di Pusat Kajian al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau berkepakaran dalam bidang Tafsir dengan kecenderungannya dalam aspek kesufian. Pengajian selama empat tahun di Kolej Islam Sultan Alam Shah telah membentuk minat beliau dalam pengajian Islam. Sebelum mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian al-Quran & al-Sunnah dari FPI UKM (2005), beliau telah terlebih dahulu menyambung pengajian (separuh jalan) di Kuliyah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di Universiti al-Azhar Kaherah (2002). Serentak dengan sempurnanya pengajian beliau di peringkat Ijazah Sarjana Usuluddin - Tafsir dari Univ of Jordan (2010), beliau akhirnya berjaya juga menamatkan pengajiannya dalam Syariah Islamiyah di Universti al-Azhar Tafahna al-Asyraf (2009). Ia merupakan satu perjalanan yang komplikated dan mencabar dalam usaha beliau menimba ilmu di Timur Tengah. Selepas memperoleh Ijazah Doktor Falsafah Tafsir dari FPI UKM (2017), beliau memulakan pengajian Sarjana Pendidikan & Bimbingan Kaunseling di Fakulti Pendidikan UKM sehingga sekarang (2020). Selain itu, beliau juga pemegang Ijazah Diploma Lanjutan Syariah & Amalan dari Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (2011) sekaligus melayakkan beliau untuk mendapat Tauliah Peguam Syarie Wilayah Persekutuan (2012). Sepanjang tempoh kajian Doktor Falsafah berkenaan Lataif Quraniyah yang dicerna daripada pemikiran Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb (juga dikenali dengan al-Tafsir al-Kabir), beliau mendapati aspek Tazkiyah al-Nafs (penyucian jiwa) dalam Tasawuf hanya mencapai kematangannya apabila ia dilalui sendiri secara ‘etnografi’ setelah melakukan ‘observasi’ dan ‘analisis dokumen’. Beliau berpegang dengan prinsip bahawa dunia akademik adalah perjalanan mencari ‘al-Hikmah’ dalam membina perwatakan `Adabiyah Muhammadiyah`.

 • mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  niat, usaha, tawakal perlu seiring hadapi tekanan.  - berita harian.  30. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, salleh amat.  (2020).  terapi zikir dengan pendekatan lataif quraniyah dalam membina pemikiran positif.  - international e-conference on counseling and humanities 2020.  36-46. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  memahami al-quran secara kontekstual.  - berita harian: rencana - agama (online).  1. 

   

  ahmad yunus mohd noor, zaizul ab rahman, mohd izhar arif mohd kashim, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, asmilyia mohd mokhtar.  (2020).  interpretation of quranic verse 36:36 and human genome project (hgp) data: an analytical review based on science tawhidic concept.  - journal of critical reviews.  1069-1082. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah.  (2019).  manhaj lataif dalam tafsir imam al-razi.  - islamiyyat-the international journal of islamic studies.  51-59. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  penyelidikan islam integrasi ilmu naqli dan aqli siri 3.  - 14. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  menggali khazanah ilmu munasabah.  - 5. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah & mohd akil muhamed ali.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 8 : 70-82. 

   

  ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi & mahfuzah binti mohammed zabidi.  (2014).  warisan kecendekiaan islam pemikiran dan pembangunan islam.  - Bab 4 ms 25-34. 

   

  wan kamal nadzif wan jamil, mohd. zahirwan halim zainal abidin & ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - Bab 4 ms 36-47. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2018).  konsep al-lataif menurut imam fakhr al-din al-razi dalam mafatih al-ghayb.  - 170. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  niat, usaha, tawakal perlu seiring hadapi tekanan.  - berita harian.  30. 

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  raudhah ramadhan - perihalan ingat allah.  - raudhah nasional fm - sentiasa di hati ( raudhah ramadhan ). 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  ramadhan - bulan al-quran.  - raudhah nasional fm - sentiasa di hati ( raudhah ramadhan ). 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  ramadhan - bulan keilmuan (adabiyah).  - raudhah nasional fm - sentiasa di hati ( raudhah ramadhan ).