dr. ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

No. sambungan :  0389213076

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMMED ZABIDI, PhD, Pensyarah di Pusat Kajian al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau berkepakaran dalam bidang Tafsir dengan kecenderungannya dalam aspek kesufian. Pengajian selama empat tahun di Kolej Islam Sultan Alam Shah telah membentuk minat beliau dalam pengajian Islam. Sebelum mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian al-Quran & al-Sunnah dari FPI UKM (2005), beliau telah terlebih dahulu menyambung pengajian (separuh jalan) di Kuliyah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di Universiti al-Azhar Kaherah (2002). Serentak dengan sempurnanya pengajian beliau di peringkat Ijazah Sarjana Usuluddin - Tafsir dari Univ of Jordan (2010), beliau akhirnya berjaya juga menamatkan pengajiannya dalam Syariah Islamiyah di Universti al-Azhar Tafahna al-Asyraf (2009). Ia merupakan satu perjalanan yang komplikated dan mencabar dalam usaha beliau menimba ilmu di Timur Tengah. Selepas memperoleh Ijazah Doktor Falsafah Tafsir dari FPI UKM (2017), beliau memulakan pengajian Sarjana Pendidikan & Bimbingan Kaunseling di Fakulti Pendidikan UKM sehingga sekarang (2020). Selain itu, beliau juga pemegang Ijazah Diploma Lanjutan Syariah & Amalan dari Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (2011) sekaligus melayakkan beliau untuk mendapat Tauliah Peguam Syarie Wilayah Persekutuan (2012). Sepanjang tempoh kajian Doktor Falsafah berkenaan Lataif Quraniyah yang dicerna daripada pemikiran Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb (juga dikenali dengan al-Tafsir al-Kabir), beliau mendapati aspek Tazkiyah al-Nafs (penyucian jiwa) dalam Tasawuf hanya mencapai kematangannya apabila ia dilalui sendiri secara ‘etnografi’ setelah melakukan ‘observasi’ dan ‘analisis dokumen’. Beliau berpegang dengan prinsip bahawa dunia akademik adalah perjalanan mencari ‘al-Hikmah’ dalam membina perwatakan `Adabiyah Muhammadiyah`.

 • ahmad fakhrurrazi, m. z., wan razali, w. q. a., mahfuzah, m. z..  (2022).  penyelidikan islam.  - 12. 

   

  mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, latifah abdul majid, hamdi ishak, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin.  (2022).  the paradise concept and discourse according to mufassir fakhr al-din al-razi.  - international journal of academic research in business and social sciences.  690-701. 

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  raudah ramadhan : ramadhan dan pengabdian 02.  - nasional fm. 

   

  fatimah az-zaharah mazlan, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi.  (2021).  surah al-zalzalah ayat 7 dan 8 sebagai tema pendekatan motivasi islami.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  78-87. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah.  (2019).  manhaj lataif dalam tafsir imam al-razi.  - islamiyyat-the international journal of islamic studies.  51-59. 

   

  mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, latifah abdul majid, hamdi ishak, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin.  (2022).  the paradise concept and discourse according to mufassir fakhr al-din al-razi.  - international journal of academic research in business and social sciences.  690-701. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi, norbaiti tukiman, nur najwa hanani abd. rahman, akmaliza abdullah, ezad azraai jamsari.  (2021).  the concepts of lataif quraniyyah and al-suhbah as recent innovation in reflective teaching.  - international journal of advanced research.  1005-1014. 

   

  zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, mohd izhar arif mohd kashim, che zarrina saari, ahmad zaki hasan, nur shahidah pa'ad, abdul rahim ridzuan, fariza md sham, ahmad fakhrurrazi mohammed.  (2020).  critical review of the relationship between resilience, self-esteem and religiosity among the tabligh during the fight of covid-19.  - journal of critical review.  1136-1144. 

   

  zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, mohd izhar arif mohd kashim, ahmad zaki hasan, che zarrina saari, abdul rauf ridzuan, fariza md sham, ahmad fakhrurrazi mohammed, hafizhah suzana hussien.  (2020).  critical review of reciting al-quran in restoring the resilience and mental health among quarantined covid-19 patients.  - journal of critical reviews.  1126-1135. 

   

  ahmad yunus mohd noor, zaizul ab rahman, mohd izhar arif mohd kashim, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, asmilyia mohd mokhtar.  (2020).  interpretation of quranic verse 36:36 and human genome project (hgp) data: an analytical review based on science tawhidic concept.  - journal of critical reviews.  1069-1082. 

   

  ahmad fakhrurrazi, m. z., wan razali, w. q. a., mahfuzah, m. z..  (2022).  penyelidikan islam.  - 12. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, siti hajar basiron, muhd najib abdul kadir.  (2021).  kosa kata sabar dan syukur dalam al-quran.  - 130. 

   

  ahmad fakhrurrazi, m. z., wan razali, w. q. a., mahfuzah, m. z..  (2022).  penyelidikan islam.  - 12. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, siti zainab mamat.  (2021).  islam di kedah perkembangan & kelestarian.  - 20. 

   

  wan kamal nadzif wan jamil, mohd zahirwan halim zainal abidin, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  warisan hadis ulama nusantara.  - 14. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  penyelidikan islam integrasi ilmu naqli dan aqli siri 3.  - 14. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  menggali khazanah ilmu munasabah.  - 5. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, siti hajar basiron, muhd najib abdul kadir.  (2021).  kosa kata sabar dan syukur dalam al-quran.  - 130. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2018).  konsep al-lataif menurut imam fakhr al-din al-razi dalam mafatih al-ghayb.  - 170. 

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  pentingnya kesedaran bertuhan.  - bebas news.  1-6. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi, norhapizah mohd burhan.  (2021).  model lataif quraniyah (lq) 1325 sebagai teras pengajian islam bersepadu di malaysia.  - seminar inovasi pendidikan islam dan bahasa arab 2021.  1. 

   

  ainul mardhiah ahmad badaruddin, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  sarah di dalam al-quran singgulan awal.  - persidangan kebangsaaan sarjana muda (persada 2021).  664-672. 

   

  muhammad wafiyuddin abdullah, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  batas aurat dalam perubatan menurut perspektif islam.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  656-663.