dr. ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

No. Telefon Rasmi :  0389213076

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMMED ZABIDI, PhD, Pensyarah di Pusat Kajian al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau berkepakaran dalam bidang Tafsir dengan kecenderungannya dalam aspek kesufian. Pengajian selama empat tahun di Kolej Islam Sultan Alam Shah telah membentuk minat beliau dalam pengajian Islam. Sebelum mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian al-Quran & al-Sunnah dari FPI UKM (2005), beliau telah terlebih dahulu menyambung pengajian (separuh jalan) di Kuliyah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di Universiti al-Azhar Kaherah (2002). Serentak dengan sempurnanya pengajian beliau di peringkat Ijazah Sarjana Usuluddin - Tafsir dari Univ of Jordan (2010), beliau akhirnya berjaya juga menamatkan pengajiannya dalam Syariah Islamiyah di Universti al-Azhar Tafahna al-Asyraf (2009). Ia merupakan satu perjalanan yang komplikated dan mencabar dalam usaha beliau menimba ilmu di Timur Tengah. Selepas memperoleh Ijazah Doktor Falsafah Tafsir dari FPI UKM (2017), beliau memulakan pengajian Sarjana Pendidikan & Bimbingan Kaunseling di Fakulti Pendidikan UKM sehingga sekarang (2020). Selain itu, beliau juga pemegang Ijazah Diploma Lanjutan Syariah & Amalan dari Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (2011) sekaligus melayakkan beliau untuk mendapat Tauliah Peguam Syarie Wilayah Persekutuan (2012). Sepanjang tempoh kajian Doktor Falsafah berkenaan Lataif Quraniyah yang dicerna daripada pemikiran Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb (juga dikenali dengan al-Tafsir al-Kabir), beliau mendapati aspek Tazkiyah al-Nafs (penyucian jiwa) dalam Tasawuf hanya mencapai kematangannya apabila ia dilalui sendiri secara ‘etnografi’ setelah melakukan ‘observasi’ dan ‘analisis dokumen’. Beliau berpegang dengan prinsip bahawa dunia akademik adalah perjalanan mencari ‘al-Hikmah’ dalam membina perwatakan `Adabiyah Muhammadiyah`.

 • ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, abu yazid abdul kadir, salmy edawati yaacob.  (2023).  principles of islamic spirituality towards producing successful entrepreneurs: perspective of tariqah entrepreneur.  - islamiyyat.  181-193. 

   

  rosseni din, nabilah othman, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, abdul hafaz ngah, mohd effendi @ ewan mohd matore, zanaton ikhsan, siti fatimah mohd yassin, fathiyah mohd kamaruzaman, siti farahin ahmad nawawi.  (2022).  technology education with integrated values: from the perspective of risalah nur in building a prosperous society 5.0.  - international journal of academic research in business and social sciences.  102-119. 

   

  mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, latifah abdul majid, hamdi ishak, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin.  (2022).  the paradise concept and discourse according to mufassir fakhr al-din al-razi.  - international journal of academic research in business and social sciences.  690-701. 

   

  ahmad fakhrurrazi, m. z., wan razali, w. q. a., mahfuzah, m. z..  (2022).  penyelidikan islam.  - 12. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan qashishah akmal wan razali, shahidan radiman, abdul latif samian.  (2022).  pemetaan konseptual nur muhammad menurut perspektif kosmologi sufi dan kosmologi fizik.  - afkar: jurnal akidah & pemikiran islam.  119-158. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah.  (2019).  manhaj lataif dalam tafsir imam al-razi.  - islamiyyat-the international journal of islamic studies.  51-59. 

   

  rosseni din, nabilah othman, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, abdul hafaz ngah, mohd effendi @ ewan mohd matore, zanaton ikhsan, siti fatimah mohd yassin, fathiyah mohd kamaruzaman, siti farahin ahmad nawawi.  (2022).  technology education with integrated values: from the perspective of risalah nur in building a prosperous society 5.0.  - international journal of academic research in business and social sciences.  102-119. 

   

  mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, latifah abdul majid, hamdi ishak, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin.  (2022).  the paradise concept and discourse according to mufassir fakhr al-din al-razi.  - international journal of academic research in business and social sciences.  690-701. 

   

  mohd arif atarhim, jamiah manap, khairul anwar mastor, mostafa kamal mokhtar, azlina yusof, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2022).  application of fuzzy delphi method (fdm) to validate content of spiritual intelligence instrument for muslim nurses.  - journal of nursing measurement.  1-20. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, nurul adillah mohammad tormizi.  (2022).  the discourse of lataif quraniyyah by imam fakhr al-din al-razi a literature review.  - international journal of advanced research (ijar).  1015-1018. 

   

  mahfuzah mohammed zabidi, ahmad rozaini ali hasan, norhapizah mohd burhan, noraishah p. othman, hafizhah zulkifli, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2022).  an investigation of motives as beliefs and learning strategies the case for online islamic education.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1601-1619. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi, norhapizah mohd burhan.  (2022).  pengajaran dan pembelajaran ketika covid-19: cabaran, strategi dan peluang.  - 167. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, zakaria abdullah, muhd najib abdul kadir.  (2022).  al-zinah mengikut makkiyah dan madaniyyah.  - 148. 

   

  ahmad fakhrurrazi, m. z., wan razali, w. q. a., mahfuzah, m. z..  (2022).  penyelidikan islam.  - 12. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, siti hajar basiron, muhd najib abdul kadir.  (2021).  kosa kata sabar dan syukur dalam al-quran.  - 130. 

   

  ahmad fakhrurrazi, m. z., wan razali, w. q. a., mahfuzah, m. z..  (2022).  penyelidikan islam.  - 12. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi, norhapizah mohd burhan.  (2022).  pengajaran dan pembelajaran ketika covid-19: cabaran, strategi dan peluang.  - 167. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, siti zainab mamat.  (2021).  islam di kedah perkembangan & kelestarian.  - 20. 

   

  wan kamal nadzif wan jamil, mohd zahirwan halim zainal abidin, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  warisan hadis ulama nusantara.  - 14. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  menggali khazanah ilmu munasabah.  - 5. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, zakaria abdullah, muhd najib abdul kadir.  (2022).  al-zinah mengikut makkiyah dan madaniyyah.  - 148. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, siti hajar basiron, muhd najib abdul kadir.  (2021).  kosa kata sabar dan syukur dalam al-quran.  - 130. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2018).  konsep al-lataif menurut imam fakhr al-din al-razi dalam mafatih al-ghayb.  - 170. 

   

  ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;muhd. najib bin abdul kadir;latifah binti abdul majid;wan nasyrudin bin wan abdullah;najah nadiah binti amran;al muslim bin mustapa @ ab rahim;mohd haidhar bin kamarzaman;wan haslan bin khairuddin;hamdi bin ishak.  (2022).  lataif quraniyah sebagai model tadabbur al-quran.  -

   

  wan haslan bin khairuddin;indriaty binti ismail;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;zul`azmi bin yaakob;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;nur farhana binti abdul rahman;muhammad arif bin yahya;mohd ha.  (2022).  pembinaan modul interaksi dan dialog muslim dengan ateis berdasarkan karya-karya ilmu kalam.  -

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  pentingnya kesedaran bertuhan.  - bebas news.  1-6. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi, norhapizah mohd burhan.  (2021).  model lataif quraniyah (lq) 1325 sebagai teras pengajian islam bersepadu di malaysia.  - seminar inovasi pendidikan islam dan bahasa arab 2021.  1.