dr. ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 izzar@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213076

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMMED ZABIDI, PhD, Pensyarah di Pusat Kajian al-Quran & al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam (FPI), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau berkepakaran dalam bidang Tafsir dengan kecenderungannya dalam aspek kesufian. Pengajian selama empat tahun di Kolej Islam Sultan Alam Shah telah membentuk minat beliau dalam pengajian Islam. Sebelum mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian al-Quran & al-Sunnah dari FPI UKM (2005), beliau telah terlebih dahulu menyambung pengajian (separuh jalan) di Kuliyah Dirasat Islamiyah wal Arabiyah di Universiti al-Azhar Kaherah (2002). Serentak dengan sempurnanya pengajian beliau di peringkat Ijazah Sarjana Usuluddin - Tafsir dari Univ of Jordan (2010), beliau akhirnya berjaya juga menamatkan pengajiannya dalam Syariah Islamiyah di Universti al-Azhar Tafahna al-Asyraf (2009). Ia merupakan satu perjalanan yang komplikated dan mencabar dalam usaha beliau menimba ilmu di Timur Tengah. Selepas memperoleh Ijazah Doktor Falsafah Tafsir dari FPI UKM (2017), beliau memulakan pengajian Sarjana Pendidikan & Bimbingan Kaunseling di Fakulti Pendidikan UKM sehingga sekarang (2020). Selain itu, beliau juga pemegang Ijazah Diploma Lanjutan Syariah & Amalan dari Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA (2011) sekaligus melayakkan beliau untuk mendapat Tauliah Peguam Syarie Wilayah Persekutuan (2012). Sepanjang tempoh kajian Doktor Falsafah berkenaan Lataif Quraniyah yang dicerna daripada pemikiran Imam Fakhr al-Din al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghayb (juga dikenali dengan al-Tafsir al-Kabir), beliau mendapati aspek Tazkiyah al-Nafs (penyucian jiwa) dalam Tasawuf hanya mencapai kematangannya apabila ia dilalui sendiri secara ‘etnografi’ setelah melakukan ‘observasi’ dan ‘analisis dokumen’. Beliau berpegang dengan prinsip bahawa dunia akademik adalah perjalanan mencari ‘al-Hikmah’ dalam membina perwatakan `Adabiyah Muhammadiyah`.

 • ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  raudah ramadhan : ramadhan dan pengabdian 02.  - nasional fm. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  raudah ramadhan :ramadhan dan kemanusiaan 03.  - nasional fm. 

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  niat, usaha, tawakal perlu seiring hadapi tekanan.  - berita harian.  30. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi, norhapizah mohd burhan.  (2021).  model lataif quraniyah (lq) 1325 sebagai teras pengajian islam bersepadu di malaysia.  - seminar inovasi pendidikan islam dan bahasa arab 2021.  1. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah.  (2019).  manhaj lataif dalam tafsir imam al-razi.  - islamiyyat-the international journal of islamic studies.  51-59. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  penyelidikan islam integrasi ilmu naqli dan aqli siri 3.  - 14. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2020).  menggali khazanah ilmu munasabah.  - 5. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, wan nasyrudin wan abdullah & mohd akil muhamed ali.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 8 : 70-82. 

   

  ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi & mahfuzah binti mohammed zabidi.  (2014).  warisan kecendekiaan islam pemikiran dan pembangunan islam.  - Bab 4 ms 25-34. 

   

  wan kamal nadzif wan jamil, mohd. zahirwan halim zainal abidin & ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2012).  warisan hadis ulama nusantara.  - Bab 4 ms 36-47. 

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2018).  konsep al-lataif menurut imam fakhr al-din al-razi dalam mafatih al-ghayb.  - 170. 

   

  mohd haidhar bin kamarzaman;abdull rahman bin mahmood;wan fariza alyati binti wan zakaria;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;ahmad munawar bin ismail;wan haslan bin khairuddin.  (2021).  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara.  -

   

  ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, mahfuzah mohammed zabidi, norhapizah mohd burhan.  (2021).  model lataif quraniyah (lq) 1325 sebagai teras pengajian islam bersepadu di malaysia.  - seminar inovasi pendidikan islam dan bahasa arab 2021.  1. 

   

  ainul mardhiah ahmad badaruddin, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  sarah di dalam al-quran singgulan awal.  - persidangan kebangsaaan sarjana muda (persada 2021).  664-672. 

   

  muhammad wafiyuddin abdullah, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  batas aurat dalam perubatan menurut perspektif islam.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  656-663. 

   

  izzati suhaimi, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2021).  pedoman pelajar hadis berdasarkan imam bukhari dan muslim.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  644-655.