dr. shazlin binti amir hamzah

pensyarah universiti

institut kajian etnik (kita)

 shazlin@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Shazlin Shazlin Amir Hamzah ialah seorang Felo Penyelidik di Institut Kajian Etnik (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau berkelulusan ijazah Doktor Falsafah (PhD) dari UKM dalam bidang pengajian etnik dengan memberi focus kepada penyelidikan penjenamaan bangsa dan peranan lagu-lagu patriotik popular dalam pembinaan identiti negara. Minat penyelidikannya juga termasuk warisan muzik popular, identity negara dan nasionalisme serta kajian tentang hubungan antara etnik. Buku sulungnya bertajuk Wajah Malaysia Dalam Gurindam Lagu-lagu telah diterbitkan pada 2022. Buku ini meneliti penjenamaan bangsa melalui lagu-lagu patriotik popular Malaysia antara tahun 1956 hingga 1969, termasuk juga lagu kebangsaan negara iaitu Negaraku.
  Shazlin Amir Hamzah is a Research Fellow at the Institute of Ethnic Studies (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia. She graduated with a Doctor of Philosophy (PhD) degree from UKM in the field of Ethnic Studies with a focus on nation branding research and the role of popular patriotic songs in the construction of national identity. Her research interests also include the heritage of popular music, national identity and nationalism as well as the study of inter-ethnic relations. His first book titled Wajah Malaysia Dalam Gurindam Lagu-lagu was published in 2022. This book examines the branding of the nation through popular Malaysian patriotic songs between 1956 and 1969, including the country`s national anthem, Negaraku.

 • shazlin amir hamzah.  (2023).  colonial knowledge.  - 1-18. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  what is advertising?.  - 1-9. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  branding the nation.  - 1-10. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  state and nation.  - 1-7. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  wajah malaysia dalam gurindam lagu-lagu ketengah kajian identiti bangsa malaysia.  - portal berita ukm.  1-2. 

   

  adil johan, shazlin amir hamzah.  (2019).  malaysian popular music and social cohesion: a focus group study conductedin kuching, kota kinabalu and klang valley.  - kajian malaysia.  173-195. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2019).  a malaysian nation brand: its dissemination by radio malaya via the song tanah pusaka.  - malaysian journal of communication.  90-102. 

   

  cut maya aprita sari, kartini aboo talib @ khalid, shazlin amir hamzah.  (2022).  from song of war to song of peace: the role of hikayat prang sabi for acehnese ethnonationalism.  - cogent arts and humanities.  1-24. 

   

  shazlin amir hamzah, shamsul amri baharuddin.  (2021).  lagu malaysia truly asia sentuhan ahmad nawab: sebuah penjenamaan bangsa berakarkan rumpun nusantara.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  37-52. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2019).  a malaysian nation brand: its dissemination by radio malaya via the song tanah pusaka.  - malaysian journal of communication.  90-102. 

   

  adil johan, shazlin amir hamzah.  (2019).  malaysian popular music and social cohesion: a focus group study conductedin kuching, kota kinabalu and klang valley.  - kajian malaysia.  173-195. 

   

  ong puay liu, sivapalan selvadurai, badariah saibeh, marsitah mohd radzi, shazlin amir hamzah, ong puay hoon.  (2013).  tracking the pathways of education in malaysia: roots and routes.  - asian social science.  9(10):93-104. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  pop 60an: emulasi, revolusi, legasi.  - 5. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2022).  wajah malaysia dalam gurindam lagu-lagu.  - 250. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2022).  popular music in east and southeast asia: sonic (under) currents and currencies.  - 13. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2020).  tapak integrasi dan wahana penyatupaduan bangsa.  - 20. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2018).  negaraku : the national anthem binding malaysians in integration.  - 32. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  pop 60an: emulasi, revolusi, legasi.  - 5. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2022).  popular music in east and southeast asia: sonic (under) currents and currencies.  - 13. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2021).  made in nusantara: studies in popular music.  - 10. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2020).  tapak integrasi dan wahana penyatupaduan bangsa.  - 20. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2022).  wajah malaysia dalam gurindam lagu-lagu.  - 250. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2018).  negaraku: the national anthem binding malaysians in integration.  - 30. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2018).  negaraku : the national anthem binding malaysians in integration.  - 32. 

   

  sity daud, mansor mohd noor, azlina abdullah, shazlin amir hamzah.  (2018).  dynamism of the nation and academic leadership.  - 27. 

   

  mansor mohd noor, teo kok seong, azlina abdullah, shazlin amir hamzah, adil johan.  (2018).  intellectuality and social conscience.  - 20. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  what is advertising?.  - 1-9. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  branding the nation.  - 1-10. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  state and nation.  - 1-7. 

   

  shazlin amir hamzah.  (2023).  wajah malaysia dalam gurindam lagu-lagu ketengah kajian identiti bangsa malaysia.  - portal berita ukm.  1-2. 

   

  shamsul amri bin baharuddin;ahmad nidzammuddin sulaiman;ong puay liu;nur atiqah tang binti abdullah;shazlin binti amir hamzah;muhamad nadzri bin mohamed noor;kartini binti aboo talib khalid;noorrulhawa binti abu bakar;phoon li juan @ roovasini;adil bin jo.  (2023).  platform integrasi: pendekatan `top-down` dan `bottom-up` dalam mendepani cabaran kesepaduan sosial.  -