dr. zaharom bin ridzwan

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. sambungan :  0193367772

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Tarikh Lahir : 7 Julai 1972 ( 720707 - 10 - 5937 ) Alamat : No 1, Seksyen 1/6,Taman Kajang Utama, 43000 Kajang. Selangor Darul Ehsan. LATARBELAKANG AKADEMIK • Ijazah Doktor Falsafah (Linguistik) Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. (2015) • Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Moden. Fakulti Bahasa Moden dan Linguistik, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. (2006) • Ijazah Sarjana Muda Kepujian, Pengkhususan Bahasa Arab, Universiti Al-Azhar, Kaherah, Mesir. (1997) PENGALAMAN KERJA Pensyarah Universiti (2006-Sekarang) Bahasa Arab / Terjemahan Arab-Melayu Pusat Pengajian Bahasa dan Linguistik, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. Selangor Darul Ehsan Pensyarah Bahasa Arab Separuh Masa(2005-2006) Universiti Teknologi Mara ( UiTM ) Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. Penterjemah Bagi Pelancong-pelancong Arab. ( Julai 2005 – Ogos 2005 ) Ancasa Hotel Kuala Lumpur Jalan Tun Tan Cheng Lock, Kuala Lumpur. Pensyarah Pengajian Islam / Tamadun & Moral ( Jan 2002- Jan 2003 ) Sambilan. Integrated Commerce Sdn. Bhd. Bandar Baru Sri Petaling. Selangor Darul Ehsan. • Mengajar subjek Pengajian Islam / Tamadun Islam & Moral kepada pelatih yang terlibat. • Memberikan khidmat kaunseling dan nasihat kepada pelatih yang bermasalah. • Mengendalikan program - program serta sebagai Penasihat dalam aktiviti keagamaan khas kepada pelatih - pelatih. • Memberikan pengajian agama kepada barisan kakitangan ICSB.( mingguan ). • Memantau prestasi akhlak pelatih Islam khususnya dan yang bukan Islam amnya. • Sumber rujukan kepada masalah - masalah agama semasa khususnya kepada warga ICSB & UTSB. Pensyarah Pengajian Islam / Tamadun Islam ( Jan 2002 – Jan 2003 ) Sambilan. Pusat Latihan Teknologi Tinggi ( ADTEC

 • hamidi abd rahman, zaharom bin ridzwan, mohd rosli bin saludin, supyan hussin.  (2022).  case study of repeat offender with jinn possession.  - international journal of multidisciplinary research and analysis.  761-763. 

   

  hamidi abdul rahman, zaharom ridzwan, mohd rosli saludin, supyan hussin.  (2022).  exploratory study of the extend of jinn possession amongst patients with depression using jinn possession scale.  - 5th international seminar on islamic civilization (isic 2022).  1-12. 

   

  zaharom bin ridzwan;mohammad fadzeli bin jaafar;mohd. shabri bin yusof;norwati bt. md. yusof.  (2022).  terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia.  -

   

  imran ho bin abdullah @ ho yee beng;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;nor fariza binti mohd nor;marlyna bt. maros;saadiyah binti darus;intan safinaz bt. zainudin;norwati bt. md. yusof;afendi bin hamat;tan kim hua;kesumawati binti a. bakar;zaharom bin ri.  (2022).  kajian kulturomik akal budi melayu.  -

   

  zaharom ridzwan.  (2021).  al-haalu.  - 1. 

   

  alyasak bin berhan, mohd syukri yeoh bin abdullah, asma hakimah ab. halim, zaharom ridzwan.  (2020).  corroboration of marriages chapter mirat al-tullab: guide in malay world.  - international journal of academic research in business and social sciences.  128-136. 

   

  saba hikmat abbood alnajjar, amani ali el metwally elmetwally, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, zahrom ridzwan, syed zulkarnain syed idrus.  (2020).  exploring the resisting factor of ict in education among teachers : a case study in uae.  - international journal of advanced science and technology.  2043-2051. 

   

  alyasak berhan, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, shahrul hilmi othman, razif mohamed salleh, zaharom ridzwan, asma hakimah ab. halim, rabiatul adawiyah mohd kamal, amani ali.  (2019).  munakahat (marriage) from the perspective shaykh abdul rauf bin ali al fansuri al-singkili in mushrip mirat al tipullab: one introduction.  - journal of advance research in dynamical & control system.  240-244. 

   

  razif mohamed salleh, azizi abu bakar, mohd syukri yeoh abdullah, alyasak berhan, shahrul hilmi othman, zaharom ridzwan, asma hakimah ab. halim, rabiatul adawiyah mohd kamal, amani ali.  (2019).  crimes from the perspective of shaykh abdul rauf bin ali al-fansuri al-singkili in manuskrip mirat al-tullab: a perfect introduction.  - journal of advance research in dynamical & control systems.  233-239. 

   

  zaharom ridzwan.  (2020).  perintah dalam al-quran.  - 139. 

   

  sharifah raihan syed jaafar, zaim zaki & zaharom ridzwan.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 18. 

   

  syarifah raihan syed jaafar, zaim zaki & zaharom ridzwan.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 19. 

   

  mohamed mohamed tolba said, krishnan umachandran, zaharom ridzwan.  (2019).  history educational technology.  - 22. 

   

  sharifah raihan syed jaafar, zaim zaki & zaharom ridzwan.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 18. 

   

  syarifah raihan syed jaafar, zaim zaki & zaharom ridzwan.  (2017).  linguistik kontemporari.  - 19. 

   

  zaharom ridzwan.  (2020).  perintah dalam al-quran.  - 139. 

   

  hamidi abdul rahman, zaharom ridzwan, mohd rosli saludin, supyan hussin.  (2022).  exploratory study of the extend of jinn possession amongst patients with depression using jinn possession scale.  - 5th international seminar on islamic civilization (isic 2022).  1-12. 

   

  zaharom bin ridzwan;mohammad fadzeli bin jaafar;mohd. shabri bin yusof;norwati bt. md. yusof.  (2022).  terjemahan kata kerja perintah dalam teks terjemahan al-qur`an di malaysia.  -

   

  imran ho bin abdullah @ ho yee beng;norsimah mat awal;azhar bin jaludin;nor fariza binti mohd nor;marlyna bt. maros;saadiyah binti darus;intan safinaz bt. zainudin;norwati bt. md. yusof;afendi bin hamat;tan kim hua;kesumawati binti a. bakar;zaharom bin ri.  (2022).  kajian kulturomik akal budi melayu.  -

   

  zaharom ridzwan.  (2021).  al-bidayah 2.  - 1. 

   

  zaharom ridzwan.  (2021).  al-haalu.  - 1.