dr. norsyafina binti roslan

pensyarah universiti

jabatan sains bumi & alam sekitar

 finalan@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215495

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Saya menyertai Program Geologi di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2007 selepas mempunyai Ijazah Sarjana dari University of Hong Kong dan pengalaman bekerja di firma konsultan dalam bidang kejuruteraan awam selama setahun. Kemudian pada tahun 2008, saya telah menyambung pengajian dalam peringkat Doktor Falsafah dalam bidang Hidrogeologi. Bidang ini sangat signifikan dengan keperluan semasa negara di mana isu kekurangan bekalan air terutamanya di Negeri Selangor sering berlaku. Bidang penyelidikan saya merangkumi pencirian sifat air bawah tanah dalam batuan terkekar (fractured rock) dan juga dalam lapisan aluvium. Pencirian akuifer merangkumi kerja-kerja pemantauan berterusan (monitoring) kuantiti dan kualiti air bawah tanah dan juga pemodelan akuifer (groundwater modelling).

 • mohd hariri arifin, norsyafina roslan.  (2021).  manfaat air bawah tanah sebagai sumber alternatif.  - berita harian.  11. 

   

  muhammad noor amin zakariah , norsyafina roslan, norasiah sulaiman, sean cheong heng lee, umar hamzah, khairul arifin mohd noh, wien lestari.  (2021).  gravity analysis for subsurface characterization and depth estimation of muda river basin, kedah, peninsular malaysia.  - applied sciences.  1-19. 

   

  khairiah bt. jusoh;ismail bin sahid;habibah binti jamil;norsyafina binti roslan.  (2020).  geokimia tanih sawah padi di iada ketara, besut, terengganu.  -

   

  norsyafina roslan, ismail c. mohamad, roslan @ setebin rajali, mohd nazan awang, dorsihah mohamad jais, zuhar zahir tuan harith, mohammed hatta abdul karim, jasni yaakub, ismail yusoff, zaidulkhair jasmi, wan neqhaikal wan abdul karim, mohd hariri arifin.  (2020).  garis panduan pembinaan telaga tiub untuk tujuan eksplorasi, pemantauan dan pengeluaran dalam penggunaan sumber air bawah tanah.  - garis panduan pembinaan telaga tiub untuk tujuan eksplorasi, pemantauan dan pengeluaran dalam penggunaan sumber air bawah tanah.  1-110. 

   

  norhayati mohd rawi, nursabrina syahirah hairudin, norbert simon, lee khai ern, norsyafina roslan.  (2020).  hidrogeologi dan geokimia air bawah tanah di daerah tampin, negeri sembilan, malaysia.  - sains malaysiana.  493-502. 

   

  muhammad noor amin zakariah , norsyafina roslan, norasiah sulaiman, sean cheong heng lee, umar hamzah, khairul arifin mohd noh, wien lestari.  (2021).  gravity analysis for subsurface characterization and depth estimation of muda river basin, kedah, peninsular malaysia.  - applied sciences.  1-19. 

   

  norhayati mohd rawi, nursabrina syahirah hairudin, norbert simon, lee khai ern, norsyafina roslan.  (2020).  hidrogeologi dan geokimia air bawah tanah di daerah tampin, negeri sembilan, malaysia.  - sains malaysiana.  493-502. 

   

  john stephen kayode & mohd hariri arifin & mohd khairul amri kamarudin & azimah hussin & mohd nawawi mohd nordin & norsyafina roslan.  (2019).  the vulnerability of the aquifer units in the flood-affected areas of the east coast peninsula malaysia.  - arabian journal of geosciences. 

   

  hamizah mohamad & norsyafina roslan.  (2017).  pencirian sifat akuifer dalam batuan granit di selangor.  - sains malaysiana.  2331-2338. 

   

  norsyafina roslan & othman jaafar.  (2017).  how detailed geological observation during drilling helps to understand the aquifer behavior.  - 30th national geoscience conference & exhibition. 

   

  norsyafina roslan & othman jaafar.  (2017).  how detailed geological observation during drilling helps to understand the aquifer behavior.  - 30th national geoscience conference & exhibition. 

   

  dharshini devi nair pavithran, norsyafina roslan.  (2018).  siri penyelidikan sains sekitaran dan sumber alam 2018.  - 4. 

   

  hifdzi zaim zamri, norsyafina roslan.  (2018).  siri penyelidikan sains sekitaran dan sumber alam 2018.  - 4. 

   

  dharshini devi nair pavithran, norsyafina roslan.  (2018).  siri penyelidikan sains sekitaran dan sumber alam 2018.  - 4. 

   

  madihah mohamad mustafa, norsyafina roslan & hariri ariffin.  (2017).  siri penyelidikan sains sekitaran & sumber alam 2017.  - 4. 

   

  mohd hariri arifin, norsyafina roslan.  (2021).  manfaat air bawah tanah sebagai sumber alternatif.  - berita harian.  11. 

   

  norsyafina roslan, ismail c. mohamad, roslan @ setebin rajali, mohd nazan awang, dorsihah mohamad jais, zuhar zahir tuan harith, mohammed hatta abdul karim, jasni yaakub, ismail yusoff, zaidulkhair jasmi, wan neqhaikal wan abdul karim, mohd hariri arifin.  (2020).  garis panduan pembinaan telaga tiub untuk tujuan eksplorasi, pemantauan dan pengeluaran dalam penggunaan sumber air bawah tanah.  - garis panduan pembinaan telaga tiub untuk tujuan eksplorasi, pemantauan dan pengeluaran dalam penggunaan sumber air bawah tanah.  1-110. 

   

  khairiah bt. jusoh;ismail bin sahid;habibah binti jamil;norsyafina binti roslan.  (2020).  geokimia tanih sawah padi di iada ketara, besut, terengganu.  -

   

  norsyafina binti roslan;nik hairi bin omar;othman bin jaafar;mohd suzeren bin md jamil;muhammad rahimi bin yusop;lee jing;aznan fazli bin ismail;nor shahidah binti mohd nazer.  (2019).  groundwater as an alternative water sources in ukm: addressing the issues before, during and after.  -

   

  habibah hj jamil, norsyafina roslan, norasiah sulaiman, umar hamzah, abdul rahim samsudin.  (2019).  survei seismos pantulan di tanjung karang, kuala selangor, selangor darul ehsan..  - jabatan sains bumi dan alam sekitar, ukm.  1-18.