prof. madya dr. mohd hanafi bin mohd yasin

pensyarah universiti

pusat kajian pendidikan & kesejahteraan komuniti

 mhmy6365@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Prof. Madya Dr. Mohd Hanafi bin Mohd Yasin merupakan Pensyarah Fakulti Pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dalam bidang Pendidikan Khas. Beliau merupakan pemegang Ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang Pendidikan Khas dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2005. Sebelumnya beliau memperoleh Ijazah Sarjana dan juga Ijazah Sarjana Muda juga di dalam bidang Pendidikan Khas daripada universiti yang sama. Beliau memperoleh Sijil Perguruan Khas dari Maktab Perguruan Ilmu Khas dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Pendengaran pada tahun 1991 dan juga Sijil Perguruan Asas dari Maktab Perguruan Teknik dalam bidang Seni Perusahaan pada tahun 1985. Beliau aktif di dalam bidang penyelidikan dan penulisan artikel jurnal yang berkisar tentang Pendidikan Khas.

 • gunarhadi, supratiwi, m., yuwono, j., widyastono, h., hermawan, rejeki, d. s.,yasin, m. h. m..  (2021).  enhancing academic competence for students with disabilities: a school review of the post school transition program.  - international journal of pedagogy and teacher education.  35-41. 

   

  abdul rahim razalli, mohd hanafi mohd yasin, nordin mamat, modi lakulu, abdul talib mohamed hashim, azli ariffin.  (2021).  content assessment on pendidikan islam subject in creating learning application for hearing impaired students.  - international journal of academic research in progressive education and development.  562-574. 

   

  muhammad azim md rahim, mohd hanafi mohd yasin.  (2021).  tahap pelaksanaan pdp subjek kemahiran hidup terhadap murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran di ppki sekolah rendah.  - 3rd kuala lumpur international conference on education, economics and technology (kliceet2021).  379-389. 

   

  abdul rahim razalli, nordin mamat, normah razali, mohd hanafi mohd yasin, modi lakulu, abdul talib mohamed hashim, azli ariffin.  (2021).  development of prayer mobile application software for the hearing impaired (deaf) based on malaysian sign language.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1108-1122. 

   

  nirmala palaniand, mohd hanafi mohd yasin.  (2021).  tahap kesediaan guru arus perdana terhadap pelaksanaan program pendidikan inklusif tinjauan: sekolah menengah daerah gombak.  - 2nd international conference on education, social sciences and engineering (icese 2021).  556-573. 

   

  syar meeze mohd rashid, mohd hanafi mohd yasin, noraidah sahari @ ashaari.  (2017).  penggunaan bahasa isyarat malaysia (bim) di dalam terjemahan maksud surah al-fatihah.  - gema online journal of language studies.  209-224. 

   

  madinah mohd yusof, mohd hanafi mohd yasin, siti hawa hashim, mahidin awang itam.  (2012).  transition programme and barriers to participating in the employment sector among hearing impaired students in malaysia.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  gulson begum khalida,mohd hanafi mohd yasin,noraini said.  (2012).  collaboration and individual education practices among secondarys schools with special education in peninsular, malaysia.  - procedia - social and behavioral sciences. 

   

  zaharudin, r., nordin, n., mohd yasin, m.h..  (2011).  online ict-courses integrated for the hearing-impaired individuals` education: a preliminary study from the students` perception.  - international conference on informatics engineering and information science, icieis 2011; kuala lumpur (communications in computer and information science). 

   

  mohd hanafi mohd yasin, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, safani bari.  (2010).  special education classroom infrastructure: teacher`s views.  - international conference on learner diversity 2010, iceld 2010;bangi. 

   

  mohd mokhtar tahar ,hasnah toran, mohd hanafi mohd, safani bari.  (2010).  reading skills among year one students in malaysia.  - 1st world conference on learning, teaching and administration, wclta-2010;cairo. 

   

  mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yasin, mohd isa hamzah, zolkepeli haron, md yusoff daud, nur kamariah ensimau.  (2020).  teaching and learning-assisted learning management system.  - 3rd international conference on learning innovation and quality education (icliqe 2019).  11-20. 

   

  asep sunandar, henny indreswari, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, ahsan romdhon junaedi , diniy hidayatul rahman, wahyudi siswanto.  (2020).  needs assessment of guidance counseling in inclusion school.  - proceedings of the 1st progress in social science, humanities and education research symposium (psshers 2019).  521-527. 

   

  mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, zolkepeli haron, md yusoff daud, nur kamariah ensimau.  (2020).  the cultural of fourth industrial revolution in learning process.  - 3rd international conference on learning innovation and quality education (icliqe 2019).  511-516. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd isa hamzah, mohd jasmy abd. rahman, zokepeli harun, yusuf daud, rabaishah azirun, siti nur wahida rosli, nur kamariah ensimau.  (2020).  sign language skills of teachers in the subject of islamic education.  - 3rd international conference on learning innovation and quality education (icliqe 2019).  31-40. 

   

  mohd jasmy abd rahman, mohd hanafi mohd yassin, mohd isa hamzah, mohd mokhtar tahar, zolkepeli haron, nur kamariah ensimau.  (2019).  students perception against special education programme.  - 3rd international conference on special education (icse 2019).  301-304. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 3.  - 76. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 2.  - 74. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 1.  - 77. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  mohd hanafi mohd yasin, norani mohd salleh, hasnah toran, mohd mokhtar tahar, siti nur nadirah ibrahim.  (2010).  praktik-praktik terbaik pendidikan untuk semua: isu-isu pendidikan khusus di indonesia dan malaysia.  - Bab 1: 3-7. 

   

  mohd syazwan zainal, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yassin.  (2018).  transformasi dan pembangunan pendidikan di malaysia.  - 7. 

   

  mohd hanafi mohd yasin, safani bari, rabaishah azirun & nur ain mat hassan.  (2015).  educational research & development : a closer look at indonesia and malaysia.  - Chapter 16 : 166-172. 

   

  mohd mokhtar tahar, hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin.  (2013).  keusahawanan orang kurang upaya di malaysia.  - 75-129 (2). 

   

  mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, nur amna syahirah md. fiah.  (2013).  himpunan penyelidikan pendidikan serantau.  - Bab 14, 183-192. 

   

  jamila k.a. mohamed kutty. mohd hanafi mohd yasin, rosadah abd. majid.  (2011).  transformasi dan inovasi dalam pendidikan.  - Bab 2, 15-30. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 3.  - 76. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 2.  - 74. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 1.  - 77. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul numerasi 1.  - siri pendidikan autisme.  212. 

   

  hasnah toran, mohd hanafi mohd yasin, safani bari, mohd mokhtar tahar, suziyani mohamed mohd suffian noordin nornadia mohd razali salmiah bujang suriani saad siti aminah othman.  (2013).  modul menulis.  - 220. 

   

  izuli bin dzulkifli;mohd hanafi bin mohd yasin;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan modul pengajaran dan pembelajaran al-quran bagi murid berkeperluan khas (mbk) masalah pendengaran.  -

   

  mohd isa hamzah, mohd hanafi yasin, mokhtar tahar, safani bari, zolkepeli haron, mohd jasmay abdul rahman, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah, nur kamariah ensimau..  (2019).  an awareness among level one teachers towards sen in kapit, sarawak: a qualitative study.  - international conference on special education in southeast asia region 9th series 2019.  334-337. 

   

  gunarhadi, munawir yusuf, subagya, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokthar tahar.  (2019).  model transisi pasca sekolah.  - 1-31. 

   

  nur kamariah ensimau, mohd isa hamzah, mohd hanafi mohd yasin, mohd mokhtar tahar, safani bari, zolkepeli haron, mohd jasmy abd rahman, mohd anis abdul razak, amiruddin abu samah.  (2019).  an awareness among level one teachers towards sen in kapit, sarawak: a qualitative study.  - international conference on special education in souteast asian region (icsar) 2019.  11-12. 

   

  suziyani binti mohamed;aliza binti alias;manisah bt. mohd. ali;rosadah binti abd majid;mohd mokhtar bin tahar;hasnah binti toran;mohd hanafi bin mohd yasin.  (2019).  tahap kesediaan guru prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran sosio emosi.  - 1-8.