dr. noor lizza binti mohamed said

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 lizza@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  0389215507

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

   

  md yazid ahmad, siti wahidah zakaria, noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, nor adila mohd noor.  (2023).  the need to establish a body or agency for monitoring and supervising commercial hibah products in malaysia: a literature review.  - international journal of academic research in business & social sciences.  452-460. 

   

  noor lizza mohamed said, adnan mohamed yusoff, mohd zamro muda, zamzuri zakaria.  (2022).  the implementation of hibah ruqba in malaysia asset management planning industry in accordance to maqasid shariah.  - international journal of academic research in business and social sciences.  583-592. 

   

  noor lizza mohamed said.  (2022).  hibah dan pelaksanaannya di malaysia.  - 1-27. 

   

  noor lizza mohamed said.  (2022).  hibah, wasiat dan pengurusan harta pusaka mengikut faraid.  - 1-7. 

   

  nurul izzah baharudin dan noor lizza mohamed said.  (2017).  masalah dan kaedah penyelesaian pewarisan harta pusaka mualaf di malaysia.  - islamiyyat : the international of islamic studies. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  nurul syahirah othman, noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, nasrul hisyam nor muhamad.  (2017).  analisis kes amalan hibah bersyarat di malaysia.  - islamiyyat. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2016).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 38 no 1 2016.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  md yazid ahmad, siti wahidah zakaria, noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, nor adila mohd noor.  (2023).  the need to establish a body or agency for monitoring and supervising commercial hibah products in malaysia: a literature review.  - international journal of academic research in business & social sciences.  452-460. 

   

  abdusalam husain elswiah milad, mat noor mat zain, noor lizza mohamed said, zaizul ab rahman.  (2022).  reciting the al quran in restoring the economy, self esteem and religiosity among husband and wife.  - journal of pharmaceutical negative results.  2358-2364. 

   

  noor lizza mohamed said, adnan mohamed yusoff, mohd zamro muda, zamzuri zakaria.  (2022).  the implementation of hibah ruqba in malaysia asset management planning industry in accordance to maqasid shariah.  - international journal of academic research in business and social sciences.  583-592. 

   

  nurul syuhadah azalan, noor lizza mohamed said.  (2021).  acceptance of actual possession methods based on islamic intervivos cases in malaysia.  - journal of legal, ethical and regulatory issues.  1-5. 

   

  noor lizza mohamed said, wan amirul adli wan ayub.  (2021).  pelaksanaan hibah harta bercagar dalam industri perancangan dan pengurusan harta orang islam.  - international journal of islamic thought (ijit).  89-101. 

   

  mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

   

  noor lizza mohamed said & adnan mohamed yusoff.  (2017).  pengantar hibah dalam islam : modul asas kursus.  - 108. 

   

  nurul izzah baharudin & noor lizza mohamed said.  (2016).  integriti pemangkin generasi yang mapan.  - 16. 

   

  noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad, ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah dan undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

   

  noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad & ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kersarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

   

  mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

   

  shahrina romli, mat noor mat zain, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 10. 

   

  muhammad hannan sayuti, noor lizza mohamed said.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 14. 

   

  noor lizza mohamed said, mohd zamro muda.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 8. 

   

  nurul izzah baharudin & noor lizza mohamed said.  (2016).  integriti pemangkin generasi yang mapan.  - 16. 

   

  noor lizza mohamed said & adnan mohamed yusoff.  (2017).  pengantar hibah dalam islam : modul asas kursus.  - 108. 

   

  mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, muhammad adib samsudin, che maryam binti ahmad & ibnor azli ibrahim.  (2010).  isu-isu harta orang islam di malaysia.  - 300. 

   

  noor lizza mohamed said.  (2022).  hibah dan pelaksanaannya di malaysia.  - 1-27. 

   

  noor lizza mohamed said.  (2022).  hibah, wasiat dan pengurusan harta pusaka mengikut faraid.  - 1-7. 

   

  noor lizza mohamed said.  (2022).  faraid dipelihara waris bahagia - hak wanita dalam faraid-.  - 1-29. 

   

  noor lizza mohamed said.  (2022).  hibah dan wasiat islam.  - 1-16. 

   

  noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, nasrul hisyam nor muhamad.  (2022).  bentuk qabd dalam akad hibah.  - 1-44.