jamal mohd lokman sulaiman, mohd al adib samuri, mohd nasran mohamad, noor lizza mohamed said.  (2023).  application of jksm's practice directions in matrimonial property claim proceedings: towards law reform.  - international journal of academic research in business and social sciences.  30-48. 

 

all-mu'izz abas, noor lizza mohamed said, mohd zamro muda.  (2023).  a comparative study on legislative provisions for obligatory bequest in egypt and malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1961-1974. 

 

mohd zamro muda, nurnazirah rosdi, noor lizza mohamed said.  (2023).  analisis perundangan dan kes hibah amanah di malaysia.  - international journal of islamic thought.  79-90. 

 

hasanah abd khafidz, najah nadiah amran, noor lizza mohamed said, alya nabihah idris, nurul anis mohd. mahin.  (2023).  buku program knovasi 2021 kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  1-76. 

 

mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

 

nurul izzah baharudin dan noor lizza mohamed said.  (2017).  masalah dan kaedah penyelesaian pewarisan harta pusaka mualaf di malaysia.  - islamiyyat : the international of islamic studies. 

 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

 

nurul syahirah othman, noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, nasrul hisyam nor muhamad.  (2017).  analisis kes amalan hibah bersyarat di malaysia.  - islamiyyat. 

 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

 

ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2016).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 38 no 1 2016.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

 

all-mu'izz abas, noor lizza mohamed said, mohd zamro muda.  (2023).  a comparative study on legislative provisions for obligatory bequest in egypt and malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1961-1974. 

 

mohd zamro muda, nurnazirah rosdi, noor lizza mohamed said.  (2023).  analisis perundangan dan kes hibah amanah di malaysia.  - international journal of islamic thought.  79-90. 

 

jamal mohd lokman sulaiman, mohd al adib samuri, mohd nasran mohamad, noor lizza mohamed said.  (2023).  application of jksm's practice directions in matrimonial property claim proceedings: towards law reform.  - international journal of academic research in business and social sciences.  30-48. 

 

md yazid ahmad, siti wahidah zakaria, noor lizza mohamed said, mohd zamro muda, nor adila mohd noor.  (2023).  the need to establish a body or agency for monitoring and supervising commercial hibah products in malaysia: a literature review.  - international journal of academic research in business & social sciences.  452-460. 

 

noor lizza mohamed said, adnan mohamed yusoff, md yazid ahmad, mohd zamro muda.  (2023).  hibah of collateral property in islamic perspective and the implementation in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1625-1635. 

 

mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

 

noor lizza mohamed said & adnan mohamed yusoff.  (2017).  pengantar hibah dalam islam : modul asas kursus.  - 108. 

 

nurul izzah baharudin & noor lizza mohamed said.  (2016).  integriti pemangkin generasi yang mapan.  - 16. 

 

noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad, ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah dan undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

 

noor lizza mohamed said, zulquarnain ali, md yazid ahmad & ahmad muhammad husni.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kersarjanaan islam.  - Bab 3 : 23-43. 

 

mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

 

shahrina romli, mat noor mat zain, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 10. 

 

muhammad hannan sayuti, noor lizza mohamed said.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 14. 

 

noor lizza mohamed said, mohd zamro muda.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 8. 

 

nurul izzah baharudin & noor lizza mohamed said.  (2016).  integriti pemangkin generasi yang mapan.  - 16. 

 

noor lizza mohamed said & adnan mohamed yusoff.  (2017).  pengantar hibah dalam islam : modul asas kursus.  - 108. 

 

mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, muhammad adib samsudin, che maryam binti ahmad & ibnor azli ibrahim.  (2010).  isu-isu harta orang islam di malaysia.  - 300. 

 

hasanah abd khafidz, najah nadiah amran, noor lizza mohamed said, alya nabihah idris, nurul anis mohd. mahin.  (2023).  buku program knovasi 2021 kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.  1-76. 

 

mohd zamro muda, noor lizza mohamed said.  (2023).  hibah bersyarat: aplikasi mengikut hukum syarak & undang-undang syariah di malaysia.  - seminar hibah kontemporari 2023.  1-30. 

 

noor lizza mohamed said.  (2022).  hibah dan pelaksanaannya di malaysia.  - 1-27. 

 

noor lizza mohamed said.  (2022).  faraid dipelihara waris bahagia - hak wanita dalam faraid-.  - 1-29. 

 

noor lizza mohamed said.  (2022).  hibah, wasiat dan pengurusan harta pusaka mengikut faraid.  - 1-7.