prof. madya dr. ahmad munawar bin ismail

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

 munawar@ukm.edu.my

No. sambungan :  3517

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • nur farhana binti abdul rahman;indriaty binti ismail;faudzinaim bin badaruddin;jaffary bin awang;abdull rahman bin mahmood;yusri bin mohamad ramli;ahmad munawar bin ismail;ahmad yunus bin mohd noor.  (2020).  persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia.  -

   

  nor syafina abdul rasip, ahmad munawar ismail.  (2019).  budaya, agama dan pengetahuan pemangkin terhadap survival personaliti muslim yang berkualiti.  - prosiding persidangan siswa usuluddin, falsafah dan pengajian islam 2019.  210-217. 

   

  siti madihah kamaruddin, ahmad munawar ismail.  (2019).  signifikan nilai dalam memilih kepimpinan dan implikasinya terhadap jatuh bangunnya sesebuah tamadun dan negara.  - prosiding persidangan siswa usuluddin, falsafah dan pengajian islam 2019.  269-277. 

   

  ahmad munawar ismail.  (2019).  mengurus jurnal index wos & scopus.  - pengurusan jurnal berindex, jurnal sultan alauddin sulaiman shah (jsass) kolej universiti islam antarabangsa selangor (kuis).  1-15. 

   

  ahmad munawar ismail, zakaria stapa.  (2019).  liberalisme dan pemikiran pemimpin muslim di malaysia.  - islamiyyat.  39-49. 

   

  mohd nor shahizan ali dan ahmad munawar ismail.  (2017).  konstruk pelaporan pemikiran isu liberalisasi agama dalam portal berita harian dan the star.  - jurnal komunikasi.  229-241. 

   

  muhammad adib samsudin, mohd izhar ariff mohd kashim, mohammad zaini yahaya, ahmad munawar ismail, rozida mohd khalid, hayatullah laluldin, irwan mohd sobri, syed azhar b syed sulaiman.  (2015).  the concept of establishing a syariah supervisory committee in malaysian hospitals.  - international conference on new horizons in education.  1202-1206. 

   

  muhamad faisal ashaari, zainab ismail, anuar puteh, mohd adib samsudin, munawar ismail, razaleigh kawangit, hakim zainal, badlihisham mohd nasir & mohd ismath ramzi.  (2012).  an assessment of teaching and learning methodology in islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  muhammad adib samsudin, mohd izhar ariff mohd kashim, mohammad zaini yahaya, ahmad munawar ismail, rozida mohd khalid, hayatullah laluldin, irwan mohd sobri, syed azhar b syed sulaiman.  (2015).  the concept of establishing a syariah supervisory committee in malaysian hospitals.  - international conference on new horizons in education.  1202-1206. 

   

  muhamad faisal ashaari, zainab ismail, anuar puteh, mohd adib samsudin, munawar ismail, razaleigh kawangit, hakim zainal, badlihisham mohd nasir & mohd ismath ramzi.  (2012).  an assessment of teaching and learning methodology in islamic studies.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  ahmad munawar ismail & kamarul azmi jasmi.  (2016).  akidah & akhlak dalam pendidikan islam.  - 213. 

   

  ahmad munawar ismail & mohd. nor shahizan ali.  (2014).  kaedah penyelidikan sosial daripada perspektif islam.  - 149. 

   

  wan hamdi wan sulaiman, ezad azraai jamsari & ahmad munawar ismail.  (2012).  kelas menengah muslim di malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - 49-71. 

   

  nozira salleh, zakaria stapa, faudzinaim badaruddin, ahmad munawar ismail.  (2014).  warisan kecendikiaan islam.  - 93-105. 

   

  haziyah hussin, nozira salleh, ahmad munawar ismail.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: pemikiran dan pembangunan islam.  - Bab 1: 1-5. 

   

  wan hamdi wan sulaiman, ezad azraai jamsari & ahmad munawar ismail.  (2012).  kelas menengah muslim di malaysia: merintis sebuah penerokaan.  - 49-71. 

   

  ahmad munawar ismail & kamarul azmi jasmi.  (2016).  akidah & akhlak dalam pendidikan islam.  - 213. 

   

  ahmad munawar ismail & mohd. nor shahizan ali.  (2014).  kaedah penyelidikan sosial daripada perspektif islam.  - 149. 

   

  ahmad munawar ismail, abdull rahman mahmood, mudasir rosder.  (2013).  pemikiran aqidah islam.  - 141. 

   

  ahmad munawar ismail, mohd nor shahizan ali.  (2012).  memahami kuantitatif & kualitatif dalam penyelidikan pengajian islam.  - 108. 

   

  nur farhana binti abdul rahman;indriaty binti ismail;faudzinaim bin badaruddin;jaffary bin awang;abdull rahman bin mahmood;yusri bin mohamad ramli;ahmad munawar bin ismail;ahmad yunus bin mohd noor.  (2020).  persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia.  -

   

  ahmad munawar ismail.  (2019).  mengurus jurnal index wos & scopus.  - pengurusan jurnal berindex, jurnal sultan alauddin sulaiman shah (jsass) kolej universiti islam antarabangsa selangor (kuis).  1-15. 

   

  salasiah binti hanin hamjah;shamsul amri bin baharuddin;habibah ahmad;hamzah jusoh;imran ho bin abdullah @ ho yee beng;jaffary bin awang;wan kamal bin mujani;fatimah wati bt. halim;haziyah binti hussin;ahmad munawar bin ismail;kartini binti aboo talib kha.  (2018).  pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya.  -

   

  azizi ahmad termizi, salasiah hanin hamjah, imran ho abdullah, shamsul amri baharudin, wan kamal mujani, hamzah jusoh, kartini aboo thalib, habibah ahmad, jaffary awang, ahmad munawar ismail, haziyah hussin, rosmawati mohamad rasit, fatimah wati halim et.  (2018).  blueprint masyarakat sejahtera putrajaya 2018-2022.  - 64. 

   

  ahmad munawar ismail.  (2018).  islam liberal jadikan agama sebagai umpan.  - berita harian. 

   
  Projek Tempoh Peranan
  (Tiada Rekod Tajuk) 04-05-202031-12-2020 Ketua Kumpulan
  (Tiada Rekod Tajuk) 21-10-2019 Penyelia
  gagasan rahmatan lil alamin dalam membentuk politik lestari menuju wawasan kemakmuran bersama 2030 02-10-201931-01-2020 Penyelidik Bersama
  pembinaan modul interaksi dan dialog muslim dengan ateis berdasarkan karya-karya ilmu kalam 01-10-201930-09-2021 Penyelidik Bersama
  (Tiada Rekod Tajuk) 19-08-201931-12-2019 Dekan/Pengarah
  ukm-ppj : strategi pelaksanaan masyarakat sejahtera di putrajaya : cabaran dan harapan 15-11-201814-08-2020 Penyelidik Bersama
  modul pengajian akidah islam di unversiti awam berteraskan akidah sifat dua puluh dalam karya ulama timur tengah dan nusantara 15-08-201814-11-2020 Penyelidik Bersama
  peranan wanita dalam mengekang dan membanteras ekstremisme di rantau asia tenggara 19-03-201819-12-2018 Penyelidik Bersama
  menangani isu-isu sosio ekonomi dan politik dalam islam kontemporari bagi mencapai kesejahteraan komuniti 01-03-201828-02-2020 Penyelidik Bersama
  mekanisme undang-undang dalam memerangi dan mencegah ekstremisme di malaysia 01-02-201831-10-2020 Ketua Program
  rehabilitasi psikologi terhadap golongan ekstremis di malaysia 01-02-201831-10-2020 Ketua Program
  rehabilitasi psikologi terhadap golongan ekstremis di malaysia 01-02-201831-10-2020 Penyelidik Bersama
  fahaman dan aktiviti ekstremisme pegawai-pegawai perkhidmatan awam di malaysia 01-02-201831-10-2020 Ketua Projek
  esktremisme agama dan etnisiti: konsep, ciri dan cabaran kepada kesepaduan sosial di malaysia 01-02-201831-10-2020 Ketua Program
  attitudes towards violent extremism amongst muslim communities in malaysia 01-02-201831-10-2020 Ketua Program
  persepsi penganut agama berkaitan isu-isu sensitiviti agama di malaysia 16-10-201715-01-2020 Penyelidik Bersama
  panduan toleransi beragama dalam hubungan muslim dan bukan muslim malaysia menurut pandangan pemimpin agama. 15-08-201715-01-2020 Penyelidik Bersama
  pembinaan blue print masyarakat madani di putrajaya 19-12-201618-12-2017 Penyelidik Bersama
  kajian indeks syariah malaysia 2016/17 (bidang pendidikan) 01-11-201631-07-2017 Penyelidik Bersama
  pembinaan falsafah ontologi ketuhanan dalam manuskrip alam melayu 01-08-201631-07-2019 Penyelidik Bersama
  impak industri perlancongan terhadap kelestarian tradisi islam di langkawi 01-05-201630-04-2019 Penyelidik Bersama
  kajian indeks syariah malaysia (bidang pendidikan) 2015 18-08-201531-03-2016 Penyelidik Bersama
  pemerkasaan korpus ilmu melalui penyelidikan dan penerbitan 01-04-201431-03-2015 Penyelidik Bersama
  penyelidikan `manhaj wasatiyyah pemikiran dr. yusuf al-qaradhawi` 01-11-201331-10-2014 Penyelidik Bersama
  pemerkasaan kelompok the bottom 40 01-08-201330-04-2016 Penyelidik Bersama
  kajian penerokaan bagi penubuhan jawatankuasa pengawasan syariah di hospital 20-05-201319-11-2015 Penyelidik Bersama
  pembinaan indeks kefahaman tentang fahaman syiah dalam kalangan ahli jawatankuasa masjid di negeri kedah dan cadangan modul kawalan kepada jabatan agama islam kedah 10-05-201309-05-2015 Penyelidik Bersama
  ancaman aliran bukan ahli sunnah waljamaah terhadap perpaduan umat islam di malaysia 03-05-201330-01-2014 Penyelidik Bersama
  bantuan kewangan bahan penyelidikan: ahmad munawar bin ismail 01-03-201328-02-2014 Penyelia
  memperkasa nilai keagamaan dan pemikiran islam 01-01-201331-03-2014 Penyelidik Bersama
  inovasi dalam pengajaran kaedah penyelidikan siswazah fakulti pengajian islam 30-11-201201-12-2013 Penyelidik Bersama
  pemerkasaan program j-qaf dalam transformasi sistem pendidikan islam malaysia: pelaksanaan, pengurusan dan keberkesanaan 01-08-201223-01-2015 Penyelidik Bersama
  mengukuh dan memperbaiki amalan guru dalam pelaksanaan pendidikan integrasi sekolah-sekolah rendah agama interaksi jabatan agama islam selangor (jais) 25-06-201224-12-2014 Ketua Projek
  pemindahan program modul tasawuf islam di jabatan usuluddin dan falsafah ukm ke penjara sungai udang, melaka dalam menangani permasalahan perogol dalam kalangan bangsa melayu 25-06-201224-06-2013 Penyelidik Bersama
  definisi dan membentuk semula (reform) metode penyelidikan sains sosial dalam penyelidikan berkonteksi isu-isu islam dan masyarakat islam di malaysia 15-06-201215-06-2013 Ketua Projek
  pembinaan instrumen pembentukan jati diri kebangsaan dalam kalangan pelajar sekolah agama islam persendirian 04-04-201204-07-2014 Penyelidik Bersama
  muslim environmentally ethical behavior (eeb) model based on islamic ethical values 04-04-201203-04-2014 Penyelidik Bersama
  kecenderungan kefahaman islam masyarakat muslim urban: kajian explorasi kelas menengah muslim di bandar-bandar kosmopolitan malaysia 08-08-201108-02-2013 Penyelidik Bersama
  penilaian program j-qaf dalam sistem pendidikan kebangsaan 08-08-201107-08-2012 Penyelidik Bersama
  dialog antara agama di malaysia: epistemologi, pendekatan dan amalan 01-06-201131-05-2014 Penyelidik Bersama
  meningkat kualiti kursus-kursus di fpi melepasi aras ketiga bloom taxonomy 01-04-201131-03-2013 Penyelidik Bersama
  keberkesanan pendidikan islam dalam pendidikan kebangsaan 01-02-201131-01-2012 Penyelidik Bersama
  strategi pembelajaran pengaturan kendiri pendidikan islam dan penghayatan akhlak pelajar-pelajar melayu di institusi pengajian tinggi awam (ipta) malaysia 01-02-201131-01-2012 Ketua Projek
  perkembangan kelas menengah muslim dan peminggiran ekstremisme 01-10-201031-03-2013 Penyelidik Bersama
  strategi pembelajaran pengaturan kendiri pendidikan islam dan penghayatan akhlak pelajar-pelajar melayu di ipta malaysia 01-06-201030-06-2012 Ketua Projek
  aplikasi takhrij hadith terhadap disertasi sarjana di fakulti pengajian islam dari tahun 2007 hingga 2009 01-06-201031-01-2012 Penyelidik Bersama
  keberkesanan praktikum latihan amali industri fakulti pengajian islam di kalangan para pelajar 01-06-201030-11-2011 Penyelidik Bersama
  kajian keberkesanan pelaksanaan modul kursus pendekatan islam hadhari di kementerian dan agensi-agensi kerajaan 01-01-201030-06-2010 Penyelidik Bersama
  pemerkasaan identiti melayu melalui peradaban islam 01-12-200931-05-2012 Penyelidik Bersama
  aplikasi strategi pembelajaran dalam merealisasikan keperluan pasaran: kajian dalam kalangan pelajar-pelajar pra siswazah fpi 01-07-200930-06-2010 Penyelidik Bersama
  pandangan ibu bapa melayu terhadap pendidikan agama dan pendidikan bahasa arab di madrasah dan masjid: satu kajian di singapura 01-01-200831-03-2011 Penyelidik Bersama
  dialog antara agama dan implikasinya terhadap hubungan antara orang islam dan bukan islam di malaysia 01-01-200830-06-2010 Penyelidik Bersama
  toleransi beragama di kalangan pelajar-pelajar di institut pengajian tinggi swasta di malaysia dan indonesia 01-03-200730-06-2009 Penyelidik Bersama