dr. noordeyana binti tambi

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 deyana@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215686

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Noordeyana Tambi, Ph.D., Pensyarah Kanan di Program Sains Pembangunan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau juga merupakan Ketua Jaringan dan Industri bagi Sekretariat Jaringan dan Penjanaan (J&P) di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bagi tempoh 2020 sehingga 2022. Pernah menyandang jawatan Penyelaras Hubungan Antarabangsa di Sekretariat J&P bagi tempoh 2018 hingga 2020. Beliau mendapat Ijazah Doktor Falsafah (Pembangunan Komuniti) daripada Universiti Putra Malaysia (UPM). Bidang kepakaran beliau adalah Pembangunan Komuniti, Pembangunan Pelancongan serta Perancangan Bandar dan Wilayah. Penyelidikan terkini beliau adalah berkaitan kelestarian komuniti menerusi strategi pembangunan lestari, pembangunan lokal, kemiskinan bandar, peniaga kecil bandar, komuniti lestari bandar dan usaha-usaha pemerkasaan belia serta generasi Z.
  Noordeyana Tambi, Ph.D., Senior Lecturer in Development Science Program, Center for Development, Social and Environmental Studies (SEEDS), Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Currently, she holds an administration position as the Head of Networking and Industry for the Secretariat of Networking and Generation (J&P) at the Faculty of Social Sciences and Humanities from 2020 to 2022. Previously, she held the position of International Relations Coordinator at the J&P Secretariat for the period 2018 to 2020. She holds a Doctor of Philosophy (Community Development) from Universiti Putra Malaysia (UPM). Her areas of expertise include Community Development, Tourism Development and Urban and Regional Planning. Her resent researches are on sustainable community through sustainable development strategies, local development, urban poverty, urban small business, urban sustainable communities especially empowerment on youth and generation Z.

 • noordeyana tambi, abd hair awang, nur hafizah yusoff dan fatin umaira muhamad azian.  (2022).  impak pandemik covid-19 terhadap pembandaran di malaysia.  - 1-54. 

   

  fauzunnasirah fazil, er ah choy, susheel joginder singh, noordeyana tambi.  (2022).  usaha malaysia dalam menyantuni golongan autisme melalui pelancongan keluarga.  - ebangi journal of social sciences and humanities.  224-243. 

   

  er ah choy, sharifah rafida syed abdul rahman, dira shahira begum doulath sharif, nur marina ibrahim, audi aisha mohd nawi, noordeyana tambi, azianura hani shaari, marlyna maros.  (2021).  environmental care strategies by a palm oil millier.  - annals of romanian society for cell biology.  3062-3080. 

   

  fauzunnasirah fazil, er ah choy, noordeyana tambi, susheel kaur dhillon joginder singh.  (2021).  family vacation during covid-19 pandemic in malaysia.  - eproceeding regional seminar youth and community issues series 2/2021.  273-276. 

   

  ummu liyana halim, noordeyana tambi.  (2021).  awareness of community on the conservation of heritage buildings in george town, penang.  - journal of the malaysian institute of planners.  114-126. 

   

  azlan abas, ah choy er, noordeyana tambi, nur hafizah yusoff.  (2021).  a systematic review on sustainable agricultural practices among oil palm farmers.  - outlook on agriculture.  155-163. 

   

  mawar safei, noordeyana tambi, ermy azziaty rozali.  (2021).  usman awang dan sedili: hubungan daripada pelancongan kesusasteraan dunia.  - geografia-malaysian journal of society & space.  340-354. 

   

  nurulhuda mohamad yusof, er, a.c, ummuliyana halim, nurul misha hanysha halimin, mohd zulfahmi othman, noordeyana tambi, nurul fadilah mohd. nawi.  (2021).  heritage tourism and its impact on local communities: a case study in ranau, sabah.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1805-1830. 

   

  ummu liyana halim, noordeyana tambi.  (2021).  awareness of community on the conservation of heritage buildings in george town, penang.  - journal of the malaysian institute of planners.  114-126. 

   

  azlan abas, ah choy er, noordeyana tambi, nur hafizah yusoff.  (2021).  a systematic review on sustainable agricultural practices among oil palm farmers.  - outlook on agriculture.  155-163. 

   

  noordeyana tambi, asnarulkhadi abu samah, hanina halimatusaadiah hamsan & marof redzuan.  (2016).  jenis dan tahap pemilikan modal peniaga bazar larut malam: kajian kes di lembah klang, malaysia.  - geografia online: malaysian journal of society and space.  61-74. 

   

  nur 'adilah hassan, nor zalina harun & noordeyana tambi.  (2021).  teknologi warisan alam melayu.  - 11. 

   

  noordeyana tambi, nor zalina harun.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 10. 

   

  noordeyana tambi, mohd shah redza musa.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 32. 

   

  noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 11-12. 

   

  nor zalina harun, nur adilah hassan, noordeyana tambi.  (2020).  reframing the vernacular: politics, semiotics, and representation.  - 11. 

   

  noordeyana tambi, mohd shah redza musa.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 32. 

   

  nur 'adilah hassan, nor zalina harun & noordeyana tambi.  (2021).  teknologi warisan alam melayu.  - 11. 

   

  noordeyana tambi, nor zalina harun.  (2021).  kelestarian pembangunan komuniti luar bandar di malaysia.  - 10. 

   

  noordeyana tambi, nor azrul mohd zin, zurinah tahir.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 8. 

   

  nor zalina harun, nur adilah hassan, noordeyana tambi.  (2020).  reframing the vernacular: politics, semiotics, and representation.  - 11. 

   

  kadir arifin, noordeyana tambi.  (2021).  kemakmuran dan keseimbangan pembangunan.  - 328. 

   

  noordeyana tambi, zurinah tahir, mohd fuad mat jali.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 11-12. 

   

  noordeyana tambi, jamiah manap & siti fardaniah abdul aziz.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 216. 

   

  jumaat h.adam, muhammad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 261. 

   

  jumaat h. adam, muhamad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  biokejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 259. 

   

  noordeyana tambi, abd hair awang, nur hafizah yusoff dan fatin umaira muhamad azian.  (2022).  impak pandemik covid-19 terhadap pembandaran di malaysia.  - 1-54. 

   

  noordeyana tambi & ummu liyana halim.  (2021).  awareness of community on the conservation of heritage buildings in george town, penang.  - the 12th international malaysian studies conference (msc12).  1-9. 

   

  noordeyana binti tambi;suhana binti saad.  (2021).  tren penggunaan aplikasi whatsapp dalam kalangan penjawat awam di malaysia.  -

   

  noordeyana tambi.  (2021).  impak pkp terhadap kesejahteraan komuniti.  - 2-12. 

   

  noordeyana tambi, nasrudin subhi, jamiah manap, mohd nasir selamat, siti marziah zakaria.  (2020).  modul permentoran dalam kalangan remaja b40 komuniti ppr.  - 1-5.