**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
dr. noordeyana binti tambi

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 deyana@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215686

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Noordeyana Tambi, Ph.D., Pensyarah Kanan di Program Sains Pembangunan, Pusat Kajian Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau juga merupakan Ketua Jaringan dan Industri bagi Sekretariat Jaringan dan Penjanaan (J&P) di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan bagi tempoh 2020 sehingga 2022. Pernah menyandang jawatan Penyelaras Hubungan Antarabangsa di Sekretariat J&P bagi tempoh 2018 hingga 2020. Beliau mendapat Ijazah Doktor Falsafah (Pembangunan Komuniti) daripada Universiti Putra Malaysia (UPM). Bidang kepakaran beliau adalah Pembangunan Komuniti, Pembangunan Pelancongan serta Perancangan Bandar dan Wilayah. Penyelidikan terkini beliau adalah berkaitan kelestarian komuniti menerusi strategi pembangunan lestari, pembangunan lokal, kemiskinan bandar, peniaga kecil bandar, komuniti lestari bandar dan usaha-usaha pemerkasaan belia serta generasi Z. Noordeyana Tambi, Ph.D., Senior Lecturer in Development Science Program, Center for Development, Social and Environmental Studies (SEEDS), Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Currently, she holds an administration position as the Head of Networking and Industry for the Secretariat of Networking and Generation (J&P) at the Faculty of Social Sciences and Humanities from 2020 to 2022. Previously, she held the position of International Relations Coordinator at the J&P Secretariat for the period 2018 to 2020. She holds a Doctor of Philosophy (Community Development) from Universiti Putra Malaysia (UPM). Her areas of expertise include Community Development, Tourism Development and Urban and Regional Planning. Her resent researches are on sustainable community through sustainable development strategies, local development, urban poverty, urban small business, urban sustainable communities especially empowerment on youth and generation Z.

 • nor azrul mohd zin, noordeyana tambi, jamiah manap.  (2020).  impak kemiskinan bandar terhadap faktor kewujudan golongan belia lewat kembang di institusi pengajian tinggi (ipt).  - akademika.  21-34. 

   

  nor zalina harun, noordeyana tambi dan nur 'adilah hassan.  (2020).  nilaian simbolik sebagai tonggak kelestarian modal sosial petempatan tradisional kuala terengganu, malaysia.  - prosiding persidangan antarabangsa pengajian alam melayu 2020.  383-400. 

   

  rosniza aznie che rose, nur hanis misrin, noordeyana tambi, junaidi awang besar.  (2020).  faktor pemilihan pekerjaan tidak formal dalam kalangan generasi muda.  - jurnal akademika.  147-160. 

   

  siti marziah zakaria, juliana rosmidah jaafar, norulhuda sarnon, mohd nasir selamat, noordeyana tambi.  (2020).  impak terapi kerja dalam membantu proses kepulihan klien ccrc.  - jurnal psikologi malaysia.  67-80. 

   

  nor zalina harun, nur adilah hassan, noordeyana tambi.  (2020).  reframing the vernacular: politics, semiotics, and representation.  - 11. 

   

  nor azrul mohd zin, noordeyana tambi, jamiah manap.  (2020).  impak kemiskinan bandar terhadap faktor kewujudan golongan belia lewat kembang di institusi pengajian tinggi (ipt).  - akademika.  21-34. 

   

  noordeyana tambi, rosniza aznie che rose, nor azlina abu bakar, nur hafizah yusoff dan azlan abas.  (2020).  the sustainability of traders communities in the late-night bazaar.  - international journal of advanced and applied sciences.  100-107. 

   

  rosniza aznie che rose, nur hanis misrin, noordeyana tambi, junaidi awang besar.  (2020).  faktor pemilihan pekerjaan tidak formal dalam kalangan generasi muda.  - jurnal akademika.  147-160. 

   

  nor zalina harun, nur adilah hassan, noordeyana tambi.  (2020).  reframing the vernacular: politics, semiotics, and representation.  - 11. 

   

  noordeyana tambi, jamiah manap & siti fardaniah abdul aziz.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 216. 

   

  jamiah manap, noordeyana tambi, fazilah idris & mohammad rezal hamzah.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 10. 

   

  fazilah idris, jamiah manap & noordeyana tambi.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 13. 

   

  noordeyana tambi & arena che kasim.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 9. 

   

  nor zalina harun, nur adilah hassan, noordeyana tambi.  (2020).  reframing the vernacular: politics, semiotics, and representation.  - 11. 

   

  jamiah manap, noordeyana tambi, fazilah idris & mohammad rezal hamzah.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 10. 

   

  fazilah idris, jamiah manap & noordeyana tambi.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 13. 

   

  noordeyana tambi & arena che kasim.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 9. 

   

  noordeyana tambi.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 10. 

   

  noordeyana tambi, jamiah manap & siti fardaniah abdul aziz.  (2018).  pemerkasaan komuniti di malaysia.  - 216. 

   

  jumaat h.adam, muhammad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  bio-kejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser.  - 261. 

   

  jumaat h. adam, muhamad barzani gasim, zaini sakawi, er ah choy, zulfahmi ali rahman, noordeyana tambi, mohd afiq aizat juhari.  (2010).  biokejuruteraan penilaian ekosistem dan spesies 2010 bukit fraser: kesihatan persekitaran untuk kesejahteraan masa hadapan.  - 259. 

   

  mastura binti mahmud;mohd. yusof bin abdullah;musa zainal abidin bin othman;ruzy suliza hashim;mohd. ekhwan bin toriman;mohd azlan shah bin zaidi;suhana binti saad;haslina binti arshad;mustazar bin mansur;lam kuok choy;mohd adib bin ismail;nurul safaniza.  (2019).  kajian smart mamak.  - 1-7. 

   

  nur 'adilah hassan, nor zalina harun, noordeyana tambi.  (2019).  kajian ke atas ancaman modal sosial komuniti tempatan di petempatan tradisional terengganu.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

   

  jamiah binti manap;fazilah binti idris;arena bt. che kasim;salasiah binti hanin hamjah;norulhuda binti sarnon @ kusenin;salina binti nen;nor jana binti saim;noordeyana binti tambi;siti fardaniah binti abdul aziz;aizan sofia binti amin.  (2019).  pembangunan modul kemahiran keibubapaan untuk mendidik dan membangunkan potensi modal insan generasi z (mkk-z)..  - 1-13. 

   

  rozmi ismail, noh amit, norhayati ibrahim, noordeyana tambi, mohd nasir selamat, muhammad ajib abdul razak & norazri ahmad.  (2018).  kajian keberkesanan program shields menggunakan pendekatan pre-post-follow-up terhadap pelajar berisiko.  -

   

  rozmi ismail, noh amit, noordeyana tambi, norhayati ibrahim, mohd nasir selamat & mohd ajib razak.  (2018).  laporan akhir kajian keberkesanan program shields sk-2017-008.  -