dr. nik abdul rahim bin nik abdul ghani

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

No. Telefon Rasmi :  5860

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam. Mendapat kelulusan PhD dalam bidang Kewangan Islam di INCEIF. Ahli jawatankuasa Syariah Maybank Islamic Berhad, Syarikat Takaful Malaysia

 • lokmanulhakim hussain, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 113. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

   

  hasanah abd khafidz, muhammad muzakkir yaizb, abdul ghafar don, nik abdul rahim nik abdul ghani, nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  systematic literature review: provision of zakat fund to hospitals and frontliners during the pandemic covid-19.  - al-qanatir international journal of islamic studies.  25-45. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  amir fazlim yusoff, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2019).  classical tawarruq: a potential alternative to bai al-inah in the malaysian banking and finance industries.  - arab law quarterly.  1-20. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2018).  beneficial ownership in sukuk ijarah: a shari`ah appraisal.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  1-18. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2017).  analisis pemilikan bermanfaat dalam kewangan islam berdasarkan kaedah tarjih bayn al-asl wa al-zahir.  - islamiyyat. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz mohd dasar, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2022).  analysis of tawarruq contract in the islamic profit rate swap (iprs) implementation in malaysia.  - qualitative research in financial markets.  395-412. 

   

  abdallah faraj abdallah benkhashem, mat noor mat zain, amir fazlim jusoh @ yusoff, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2022).  legal regulations for a state of health emergency in libyan law and its effectiveness in limiting the spread of the covid-19 virus.  - bild law journal.  317-329. 

   

  mohd borhanuddin zakaria, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2022).  an analysis of rice supply in malaysia post covid-19 - from an agriculture-related fiqh perspective.  - international journal of academic research in accounting, finance and management sciences.  150-160. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, muhammad iqbal roslee, mohd borhanuddin zakaria.  (2022).  the importance of considering the factor of fasad al-zaman in the change of islamic law: a highlight.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1668-1677. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  lokmanulhakim hussain, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 113. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2021).  beneficial ownership in islamic banking from the shari'ah perspective.  - 170. 

   

  mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abd rahim nik abdul ghani.  (2021).  dinamika prinsip muamalah.  - 221. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, muhammad nazir alias, mahimun sardi, nur fasihah ahmad.  (2020).  pendidikan syariah islamiyyah tingkatan 5.  - 220. 

   

  ahmad dahlan salleh, amir fazlim jusoh yusoff & nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2018).  aplikasi muamalah dalam institusi kewangan islam.  - 122. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad husni abd rahman, muhammad furqan abdullah.  (2022).  zakat dan pembiayaan mikro: inovasi agihan untuk kelestarian dana zakat.  - 1-48. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2022).  tawarruq sebagai instrumen fleksibel dalam pelbagai produk perbankan.  - international guest lecturer.  1-30. 

   

  azlin alisa ahmad, salmy edawati binti yaacob, mat noor bin mat zain, mohd izhar ariff, wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, nik abdul rahim.  (2022).  laporan teknikal garis panduan pengurusan kewangan, fund raising, pelaburan dan wakaf ngo islam.  - 1-192. 

   

  azlin alisa ahmad;mat noor bin mat zain;salmy edawati binti yaacob;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;norhoneydayatie binti abdul manap.  (2022).  pembinaan parameter islamic swap dalam pasaran derivatif islam di malaysia .  -

   

  salmy edawati yaacob, zamzuri zakaria, nik abd. rahim nik abdul ghani, mohd nasran mohamad, shofian haji ahmad, mat noor mat zain, mohamad afiq anuar dan noraini saro.  (2022).  laporan insepsi kajian semakan semula 'uruf emas perhiasan wanita di negeri selangor.  - 1-42.