dr. nik abdul rahim bin nik abdul ghani

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 nikrahim@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam. Mendapat kelulusan PhD dalam bidang Kewangan Islam di INCEIF. Ahli jawatankuasa Syariah Maybank Islamic Berhad, Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad dan Pengerusi Jawatankuasa Syariah SME Finance Corporation, Maldives.
  Senior Lecturer at Research Centre for Sharia, Faculty of Islamic Studies. A PhD holder in Islamic Finance from INCEIF. A member of Shariah Committee of Maybank Islamic Berhad, Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad and a Chairperson of Shariah Commitee of SME Finance Corporation, Maldives.

 • nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;azlin alisa ahmad.  (2024).  pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf.  -

   

  nur hazirah zainal abidin, zaini nasohah, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2024).  penguatkuasaan kes-kes kesalahan berkaitan akidah di wilayah persekutuan.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  13-28. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, abdul rahman a shukor.  (2024).  deemed consent in islamic banking from contract law perspective: a sharia analysis.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  39-61. 

   

  muhammad muzakkir yazib, hasanah abd khafidz, abdul ghafar don, nik abdul rahim nik abdul ghani, nurul ilyana muhd adnan.  (2024).  pelaksanaan prinsip keutamaan bagi agihan bantuan makanan semasa pandemik covid-19.  - 12th world zakat and waqf forum international conference 2023 (wzwf 2023).  190-201. 

   

  muhammad muzakkir yazib, hasanah abd khafidz, abdul ghafar don, nik abdul rahim nik abdul ghani &nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  pelaksanaan prinsip keutamaan bagi agihan bantuan makanan semasa pandemik covid-19.  - world zakat & waqf forum international conference.  1-25. 

   

  amir fazlim yusoff, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2019).  classical tawarruq: a potential alternative to bai al-inah in the malaysian banking and finance industries.  - arab law quarterly.  1-20. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2018).  beneficial ownership in sukuk ijarah: a shari`ah appraisal.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  1-18. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2017).  analisis pemilikan bermanfaat dalam kewangan islam berdasarkan kaedah tarjih bayn al-asl wa al-zahir.  - islamiyyat. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, abdul rahman a shukor.  (2024).  deemed consent in islamic banking from contract law perspective: a sharia analysis.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  39-61. 

   

  imran iman ahmad sallahuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  potential of smart tawarruq in islamic banking: a literature review.  - international journal of academic research in business & social sciences.  1439-1446. 

   

  gamal mohamed ali abdelrehim, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  receiving fees on discounting a bill of exchange: a sharia analysis.  - international journal of academic research in business & social sciences.  819-828. 

   

  mohammad hasanain zulkifli, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  manhaj zulkifli mohammad al-bakri dalam memutuskan hukum: analisis terhadap isu mengundi calon non-muslim dalam pilihanraya.  - ulum islamiyyah: the malaysian journal of islamic sciences.  73-84. 

   

  all muizz abas, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, mohammad zaini yahaya, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  a review on sharia-compliant gold savings and investment models in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1422-1433. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  khairul anuar khalid, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  etika dan garis panduan kelayakan mutawif umrah.  - 125. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  mohammad syafiq shaifuddin, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd zamro muda, noor lizza mohamed said, nasrul hisyam nor muhamad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 127. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad dahlan salleh, salmy edawati yaacob.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 69. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  lokmanulhakim hussain, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 113. 

   

  khairul anuar khalid, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  etika dan garis panduan kelayakan mutawif umrah.  - 125. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  khairul anuar ahmad, mohd rofaizal ibhraim, nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad zaki salleh, mohamad zaharuddin zakaria.  (2023).  selected shariah case studies on takaful business and operation in malaysia.  - 242. 

   

  mohd hafiz mohd dasar, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2023).  kontrak swap dalam pasaran derivatif.  - 139. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam.  - 207. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;azlin alisa ahmad.  (2024).  pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf.  -

   

  muhammad muzakkir yazib, hasanah abd khafidz, abdul ghafar don, nik abdul rahim nik abdul ghani &nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  pelaksanaan prinsip keutamaan bagi agihan bantuan makanan semasa pandemik covid-19.  - world zakat & waqf forum international conference.  1-25. 

   

  mat noor mat zain, azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  impak digitalisasi tawaruq terhadap kesahihannya.  - the 7th international conference on islamic studies (iconis 2023).  1-29. 

   

  dr.haji mohd sham bin kamis, prof. madya dr. sim siong fong, dr. muhammad nazir bin alias, dr. nik abdul rahim bin nik abdul ghani, mohd azhar bin ali.  (2023).  hukum dari segi kebersihan/suci dalam persediaan penternakan larva bsf yang diusahakan oleh mega bsf sdn. bhd..  - 25. 

   

  mohd sham bin kamis, sim siong fong, muhammad nazir bin alias, nik abdul rahim bin nik abdul ghani & mohd azhar bin ali.  (2023).  pengesahan hukum dari segi kebersihan/suci dalam bidang penternakan bsf yang diusahakan oleh mega bsf sdn bhd.  - 28.