prof. madya dr. hazrul izuan bin shahiri

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

 hizuan@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr Hazrul adalah pensyarah di Pusat Pembangunan Inklusif dan Lestari, Fakulti Ekonomi Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dr Hazrul menumpukan kajiannya dalam bidang mikroekonomi memfokuskan kepada pasaran buruh, pasaran barang, ekonomi kesihatan, penilaian ekonomi dan hubungan industri. Kajian-kajian terbarunya meliputi isu-isu seperti inflasi pendidikan, ketaksepadanan pekerjaan, diskriminasi pra-pasaran buruh, analisis kos faedah dan juga kos sara hidup buruh yang tinggi. Kepakaran Dr Hazrul dalam bidang penyelidikan terbukti melalui hasil-hasil kajian yang signifikan dan berkualiti. Setakat ini, Dr Hazrul telah menghasilkan sebanyak 12 penerbitan bertaraf Scopus dan 3 penerbitan bertaraf SCOPUS & ISI. Penerbitan Dr Hazrul dalam jurnal Asian Women berjudul ‘Over-Education and Job Mobility among Young Korean Female Graduates’ telah mendapat pengiktirafan Q1 bagi jurnal ISI pada tahun 2015.

 • nor liza bt. abdullah;noradiva bt. hamzah;rosmah bt. mat isa;rasidah binti arshad;liew chei siang;noor azuan binti hashim;hazrul izuan bin shahiri.  (2024).  a new framework for human capital mobility: brain gain from professional expatriates in malaysia.  -

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  hazrul izuan bin shahiri.  (2023).  is facebook prophet superior than hybrid arima model to forecast crude oil price?.  -

   

  hazrul izuan bin shahiri;azrina abdullah al-hadi.  (2023).  decomposing the source of low-skilled foreign workers wage advantage in malaysian plantation sector.  -

   

  nor liza bt. abdullah;hazrul izuan bin shahiri.  (2023).  the awareness and economic impacts of geospatial information and technologies application in malaysian palm oil industry.  -

   

  norzalina ahmad, hazrul shahiri, safwan mohd nor, mukhriz izraf azman aziz.  (2023).  connectedness analysis of price return index among malaysian economic sectors.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  856-872. 

   

  hazrul shahiri; kamal azri husin; wye chung khain.  (2023).  the effect of job rotation in a fixed wage setting model.  - sage open.  1-12. 

   

  yuhong du, hazrul shahiri, xiahai wei.  (2023).  "i am stressed!". the work effect of process innovation on mental health..  - ssm population health.  1-8. 

   

  hazrul shahiri,zhiming cheng,azrina abdullah al-hadi.  (2021).  why do low-skilled foreign workers have a wage advantage? evidence from the palm oil plantation sector in malaysia.  - population,space and place.  1-8. 

   

  mukhriz izraf azman aziz, mohamad hardyman barawi, hazrul shahiri.  (2022).  is facebook prophet superior than hybrid arima model to forecast crude oil price?.  - sains malaysiana.  2633-2643. 

   

  adilah azhari, mukhriz izraf azman aziz, yong kang cheah, hazrul shahir.  (2021).  oil price shocks and energy stock returns of asean-5 countries: evidence from readys (2018) decomposition technique in a markov regime switching framework.  - sains malaysiana.  1143-1156. 

   

  hazrul shahiri, kihong park, zulkifly osman.  (2020).  a hedonic wage regression model for vulnerable workers in malaysia: the use of exclusion restriction as a remedy for self-selection bias.  - sains malaysiana.  909-918. 

   

  hazrul shahiri, kihong park.  (2018).  ethnic group returns to education during the early post-colonial period in malaysia.  - asian-pacific economic literature. 

   

  hazrul shahiri, zulkifly osman, kihong park.  (2016).  union relevance in the malaysian labour market.  - asian-pacific economic literature.  45-56. 

   

  yuhong du, hazrul shahiri, xiahai wei.  (2023).  "i am stressed!". the work effect of process innovation on mental health..  - ssm population health.  1-8. 

   

  norzalina ahmad, hazrul shahiri, safwan mohd nor, mukhriz izraf azman aziz.  (2023).  connectedness analysis of price return index among malaysian economic sectors.  - international journal of islamic and middle eastern finance and management.  856-872. 

   

  nurhamizah binti rashid, yashawini abaquin singaravelu, norain binti mod asri, norshamliza chamhuri, azrina abdullah al-hadi, hazrul izuan shahiri.  (2023).  wanita dan persekitaran kerja dalam bidang stem.  - geografia-malaysian journal of society and space.  153-165. 

   

  abu hanifah ayob, hazrul izuan shahiri, hamizah abd hamid.  (2023).  religiosity, government favoritism, and entrepreneurial intention: empirical evidence among university students in malaysia.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

   

  raze norshyahman shahril, hazrul shahiri, mustazar mansur, aminudin mokhtar.  (2023).  kesan ketakpadanan pendidikan-pekerjaan ke atas guna tenaga sektor awam.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-14. 

   

  norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  aminudin mokhtar, azrina abdullah al-hadi, siti hajar mohd idris, hazrul izuan shahiri, norlin khalid.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  - 265. 

   

  mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam,fathin faizah said,lai wei sieng,norshamliza chamhuri,nafisah mohammed,riayati ahmad,azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, mohd adib ismail, hazrul izuan shahiri.  (2022).  mikroekonomi.  - 182. 

   

  mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, mustazar mansur, mohd adib ismail, hairunnizam wahid, hazrul izuan shahiri.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 20. 

   

  norain mod asri, azrina abdullah al-hadi, norshamliza chamhuri, hazrul izuan shahiri.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, mustazar mansur, mohd adib ismail, hairunnizam wahid, hazrul izuan shahiri.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 20. 

   

  mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam,fathin faizah said,lai wei sieng,norshamliza chamhuri,nafisah mohammed,riayati ahmad,azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, mohd adib ismail, hazrul izuan shahiri.  (2022).  mikroekonomi.  - 182. 

   

  aminudin mokhtar, azrina abdullah al-hadi, siti hajar mohd idris, hazrul izuan shahiri, norlin khalid.  (2022).  matematik untuk ekonomi dan perniagaan.  - 265. 

   

  md daud ismail, doris padmini s. selvaratnam, hazrul izuan shahiri, mara ridhuan che abdul rahman, mohd hafizuddin syah bangaan abdullah, siti noor kamaliah mat jusoh, nurul ain nafhah abd rahman.  (2020).  buku panduan latihan industri fakulti ekonomi dan pengurusan.  - 32. 

   

  nor liza bt. abdullah;noradiva bt. hamzah;rosmah bt. mat isa;rasidah binti arshad;liew chei siang;noor azuan binti hashim;hazrul izuan bin shahiri.  (2024).  a new framework for human capital mobility: brain gain from professional expatriates in malaysia.  -

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  hazrul izuan bin shahiri.  (2023).  is facebook prophet superior than hybrid arima model to forecast crude oil price?.  -

   

  nor liza abdullah, mohd hasimi yaacob, wye chung khain, shifa mohd nor, abu hanifah ayob, hazrul izuan shahiri.  (2023).  program mutiara fep: pembangunan holistik pelajar menerusi keterlibatan dan 52 penilaian berterusan.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2023 - inovasi idea dalam pendidikan tanpa sempadan.  52-54. 

   

  hazrul izuan bin shahiri.  (2023).  ancaman dan halangan dalam pasaran buruh malaysia.  -