dr. muhammad hilmi bin jalil

pensyarah universiti

institut islam hadhari (hadhari)

 hilmi@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Felo penyelidik di Institut Islam Hadhari, UKM. Menjalankan aktiviti penyelidikan dalam bidang pembangunan insan dan Identiti Muslim.

 • mohammed rashid saeed ali al neyadi, abu dardaa mohamad, muhammad hilmi jalil.  (2024).  impact of talent management practices on efficient performance: an empirical research among public sector employees.  - educational administration: theory and practice.  10007-10016. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  using philosophy in life.  - 1-7. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  six thinking method edward de bono.  - 1-9. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  rukun negara and malaysia society philosophy.  - 1-7. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  the national education philosophy and society development.  - 1-8. 

   

  muhammad hilmi jalil, siti nur farhana mohd nasir, mohammad ikhwan ismail, mohd yusof haji othman, mohd asri mat teridi.  (2020).  hubungan antara cahaya matahari dengan penggunaan sel suria generasi ke-3 menurut al-quran.  - sains malaysiana.  2963-2975. 

   

  mohammed rashid saeed ali al neyadi, abu dardaa mohamad, muhammad hilmi jalil.  (2024).  impact of talent management practices on efficient performance: an empirical research among public sector employees.  - educational administration: theory and practice.  10007-10016. 

   

  noshariani abd rahman, fatin nur marhamah zabidi, muhammad hilmi jalil.  (2023).  how to integrate environmental education: analysis of teachers' perspectives in integrated islamic science schools.  - international journal of education.  1-14. 

   

  muhammad hilmi jalil, norshariani abd rahman.  (2023).  literary novels as teaching material: business owners traits in merantau ke deli.  - international journal of academic research in progressive education and development.  714-720. 

   

  khawla mohamed al tayer, abu dardaa mohamad, muhammad hilmi jalil.  (2023).  the impact of social media networks on public opinion in the united arab emirates.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1106-1117. 

   

  mohd hidayat mahadi, mohd haidhar kamarzaman, mohd asyran safwan kamaruzaman, muhammad hilmi jalil.  (2023).  a model of ethical management in organisations: an analysis of al-ghazali's theory of management.  - international journal of islamic thought.  126-132. 

   

  norshariani abd rahman, muhammad hilmi jalil.  (2021).  reflecting current issues in the muslim society.  - 149. 

   

  mohd yusof hj othman, muhammad hilmi jalil, norshariani abd rahman.  (2021).  reflecting current issues in the muslim society.  - 14. 

   

  tengku maaidah tengku a razak, mohamad sabri haron, muhammad hilmi jalil.  (2020).  kesan amalan keusahawanan islam dalam perniagaan.  - 97. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  ezad azraai jamsari, muhammad hilmi jalil.  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 4. 

   

  mohd yusof hj othman, muhammad hilmi jalil, norshariani abd rahman.  (2021).  reflecting current issues in the muslim society.  - 14. 

   

  muhammad hilmi jalil, ibrahim n. hassan, mohd yusof hj. othman.  (2021).  reflecting current issues in the muslim society.  - 8. 

   

  mohd irfan mohd terin, jaffary awang, muhammad hilmi jalil.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 21. 

   

  ezad azraai jamsari, muhammad hilmi jalil.  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 4. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2017).  peradaban islam.  - 20. 

   

  norshariani abd rahman, muhammad hilmi jalil.  (2021).  reflecting current issues in the muslim society.  - 149. 

   

  tengku maaidah tengku a razak, mohamad sabri haron, muhammad hilmi jalil.  (2020).  kesan amalan keusahawanan islam dalam perniagaan.  - 97. 

   

  ezad azraai jamsari, jawiah dakir, mohd rashidi bujai, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, a`dawiyah ismail, muhammad arif yahya, muhammad masruri, anwar fakhri omar, hakim zainal, abdull rahman mahmood, farid mat zain [and four others].  (2019).  sahih al-bukhari kitab al-maghazi: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 424. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri [three others].  (2019).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 305. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a'dawiyah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad [two others).  (2019).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 298. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  using philosophy in life.  - 1-7. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  six thinking method edward de bono.  - 1-9. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  rukun negara and malaysia society philosophy.  - 1-7. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  the national education philosophy and society development.  - 1-8. 

   

  muhammad hilmi jalil.  (2023).  practical philosophy.  - 1-6.