dr. amirul hafiz bin mohd nasir

pensyarah universiti

pusat keutuhan tadbir urus & akauntibiliti (grace)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • amirul hafiz bin mohd nasir;hawati binti janor.  (2023).  the cash conversion cycle spread: malaysian evidence.  -

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  shifa binti mohd nor, aisyah binti abdul rahman, mohd hasimi bin yaacob, hazrul izuan bin shahiri, amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  - 1-4. 

   

  hari haran karnanidi, amirul hafiz mohd nasir.  (2022).  do internal auditors improve firms' working capital management?.  - asian journal of accounting and governance.  1-10. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2022).  tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19.  - 1-43. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2019).  laporan audit luaran di malaysia: analisis eksploratori perkara utama audit.  - asian journal of accounting and governance.  1-10. 

   

  mohd nasir mohd yatim, amirul hafiz mohd nasir.  (2008).  the principles and practices of islamic banking and finance.  - fourth edition.  227. 

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  amirul hafiz bin mohd nasir;hawati binti janor.  (2023).  the cash conversion cycle spread: malaysian evidence.  -

   

  shifa binti mohd nor, aisyah binti abdul rahman, mohd hasimi bin yaacob, hazrul izuan bin shahiri, amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  - 1-4. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2022).  tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19.  - 1-43. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2021).  public accountability.  - 1-18. 

   
  dr. amirul hafiz bin mohd nasir

  pensyarah universiti

  pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

   amirul@ukm.edu.my

  No. Telefon Rasmi :  5546

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • amirul hafiz bin mohd nasir;hawati binti janor.  (2023).  the cash conversion cycle spread: malaysian evidence.  -

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  shifa binti mohd nor, aisyah binti abdul rahman, mohd hasimi bin yaacob, hazrul izuan bin shahiri, amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  - 1-4. 

   

  hari haran karnanidi, amirul hafiz mohd nasir.  (2022).  do internal auditors improve firms' working capital management?.  - asian journal of accounting and governance.  1-10. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2022).  tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19.  - 1-43. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2019).  laporan audit luaran di malaysia: analisis eksploratori perkara utama audit.  - asian journal of accounting and governance.  1-10. 

   

  mohd nasir mohd yatim, amirul hafiz mohd nasir.  (2008).  the principles and practices of islamic banking and finance.  - fourth edition.  227. 

   

  shifa binti mohd nor;aisyah binti abdul rahman;mohd hasimi bin yaacob;hazrul izuan bin shahiri;amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  -

   

  amirul hafiz bin mohd nasir;hawati binti janor.  (2023).  the cash conversion cycle spread: malaysian evidence.  -

   

  shifa binti mohd nor, aisyah binti abdul rahman, mohd hasimi bin yaacob, hazrul izuan bin shahiri, amirul hafiz bin mohd nasir.  (2023).  enhancing social inclusion post covid-19 pandemic trough blockchain technology in zakah institution.  - 1-4. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2022).  tadbir urus, keaktifan anggota dan pencapaian akauntabiliti koperasi di malaysia: memacu kelestarian dalam menghadapi kesan pandemik covid-19.  - 1-43. 

   

  amirul hafiz mohd nasir.  (2021).  public accountability.  - 1-18.