dr. azlin alisa ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

No. Telefon Rasmi :  0389215513

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Azlin Alisa Ahmad merupakan seorang Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi. Kepakaran beliau adalah dalam bidang Ekonomi Islam, Pengurusan Risiko Islam, Pasaran Modal Islam, Muamalat dan Kewangan Islam.Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam penyelidikan berkaitan Ekonomi dan Kewangan Islam seperti Derivatif Islam dan Lindung Nilai, Pengurusan Kewangan NGO, Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam, Koperasi dan sebagainya. Beliau memiliki double degree dalam bidang Ekonomi dan Ilmu Wahyu dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau juga memiliki ijazah sarjana dalam bidang Applied Economics, di UIAM, manakala ijazah PhD dalam bidang Syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
  Azlin Alisa Ahmad is a senior lecturer in the Research Centre for Shariah, Faculty of Islamic Studies, UK Bangi. Her specialisation areas are Islamic Economics, Islamic Risk Management, Islamic Capital Market, Muamalat, and Islamic Finance. She has extensive research experience in the area of Islamic Economics and Finance, such as Islamic Derivatives and Hedging, Financial Management of NGO, Business Model Based on Islamic Economic Thought, and many more. She holds a Bachelor of Economics from the International Islamic University Malaysia (IIUM) double degree with Islamic Revealed Knowledge, Master’s Degree in Applied Economics from the same university (IIUM), and Ph.D. in the field of Shariah from University Kebangsaan Malaysia (UKM).

 • azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2023).  financial management challenges faced by islamic ngos in malaysia.  - international journal of academic research in economics management sciences.  75-85. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad.  (2023).  the relationship of disaster to the islamic economic system: an analysis on aspect of maqasid shariah framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-238. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, ranitya ganindha, reka dewantara.  (2023).  manipulation of smart contracts from an islamic perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1280-1290. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  amir fazlim yusoff, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2019).  classical tawarruq: a potential alternative to bai al-inah in the malaysian banking and finance industries.  - arab law quarterly.  1-20. 

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  isu spekulasi dan perjudian dalam urus niaga saham secara kontra.  - islamiyyat. 

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  speculation dan gambling issues in contra trading.  - islamiyyat. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, ranitya ganindha, reka dewantara.  (2023).  manipulation of smart contracts from an islamic perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1280-1290. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2023).  financial management challenges faced by islamic ngos in malaysia.  - international journal of academic research in economics management sciences.  75-85. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad.  (2023).  the relationship of disaster to the islamic economic system: an analysis on aspect of maqasid shariah framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-238. 

   

  nor qamal danial mohd safuan, azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2022).  the concept and implementation of contract for difference in derivatives market.  - international journal of academic research in accounting and finance and management sciences.  16-24. 

   

  norhoneydayatie abdul manap, azlin alisa ahmad, mohd nasran mohamad, amirah madihah adnan.  (2022).  remedy for misrepresentation in contracts: an analysis approach in malaysian and australian law.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1871-1887. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  azlin alisa ahmad.  (2021).  wa'd dan penggunaannya dalam kontrak lindung nilai islam.  - 127. 

   

  azlin alisa ahmad.  (2021).  dinamika prinsip muamalah islam.  - 15. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  azlin alisa ahmad, muhammad irfan ahmad kamal.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 12. 

   

  husniyah hanisah zaie, azlin alisa ahmad.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 10. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  azlin alisa ahmad, mohamad zaini yahaya, zamzuri zakaria.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 237. 

   

  azlin alisa ahmad.  (2021).  wa'd dan penggunaannya dalam kontrak lindung nilai islam.  - 127. 

   

  wan muazah mgt azizui, azlin alisa ahmad.  (2020).  saham kontra: qabd dan spekulasi menurut perspektif islam.  - 105. 

   

  azlin alisa ahmad.  (2020).  lindung nilai islam berasaskan derivatif menurut syariah.  - 161. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  azlin alisa ahmad.  (2023).  digital economy from malaysian perspectives.  - 1-35. 

   

  azlin alisa ahmad, salmy edawati binti yaacob, mat noor bin mat zain, mohd izhar ariff, wan kamal mujani, ahmad munawar ismail, nik abdul rahim.  (2022).  laporan teknikal garis panduan pengurusan kewangan, fund raising, pelaburan dan wakaf ngo islam.  - 1-192. 

   

  azlin alisa ahmad;mat noor bin mat zain;salmy edawati binti yaacob;nik abdul rahim bin nik abdul ghani;norhoneydayatie binti abdul manap.  (2022).  pembinaan parameter islamic swap dalam pasaran derivatif islam di malaysia .  -

   

  ahmad ziyadiy bin zainuddin muhammad zulhilmi asyraf bin muhamad darus, mohammad ulinnuha shomad, muhammad hazeeq danial bin mohd asri, azlin alisa ahmad.  (2022).  falsafah ekonomi islam.  - 1.