prof. madya dr. azlin alisa ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 azlinalisa@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Azlin Alisa Ahmad merupakan seorang Prof. Madya di Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, UKM Bangi. Kepakaran beliau adalah dalam bidang Ekonomi Islam, Pengurusan Risiko Islam, Pasaran Modal Islam, Muamalat dan Kewangan Islam.Beliau mempunyai pengalaman yang luas dalam penyelidikan berkaitan Ekonomi dan Kewangan Islam seperti Derivatif Islam dan Lindung Nilai, Pengurusan Kewangan NGO, Model Perniagaan Berasaskan Pemikiran Ekonomi Islam, Koperasi dan sebagainya. Beliau memiliki double degree dalam bidang Ekonomi dan Ilmu Wahyu dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Beliau juga memiliki ijazah sarjana dalam bidang Applied Economics, di UIAM, manakala ijazah PhD dalam bidang Syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
  Azlin Alisa Ahmad is an Assoc. Prof. in the Research Centre for Shariah, Faculty of Islamic Studies, UK Bangi. Her specialisation areas are Islamic Economics, Islamic Risk Management, Islamic Capital Market, Muamalat, and Islamic Finance. She has extensive research experience in the area of Islamic Economics and Finance, such as Islamic Derivatives and Hedging, Financial Management of NGO, Business Model Based on Islamic Economic Thought, and many more. She holds a Bachelor of Economics from the International Islamic University Malaysia (IIUM) double degree with Islamic Revealed Knowledge, Master’s Degree in Applied Economics from the same university (IIUM), and Ph.D. in the field of Shariah from University Kebangsaan Malaysia (UKM).

 • harisah, zaenal arief, rahmat dahlan, rahmawati, azlin alisa ahmad.  (2024).  philanthropy for widows at islamic university-based islamic microfinance institutions in madura indonesia after the covid-19 pandemic.  - mizan journal of islamic law.  51-63. 

   

  nur izzah iwani haris, azlin alisa ahmad.  (2024).  konsep khiyar dalam transaksi jual beli makanan melalui aplikasi foodpanda.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2024.  1311-1324. 

   

  norshahira kamarzaman, azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, mohd zamro muda.  (2024).  peranan wakaf dalam penggerak ekonomi islam bagi menangani keterbatasan dana dalam penyelidikan dan inovasi di sektor pendidikan tvet.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  290-308. 

   

  rudy haryanto, alvi nur hidayat, azlinalisa ahmad.  (2024).  company share prices in indonesia during the covid-19 pandemic.  - shafin: sharia finance and accounting journal.  1-16. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nur diyana amanina zakaria.  (2024).  the position of smart contracts in the light of islamic contract theory.  - jurnal hukum keluarga dan hukum syariah (samarah).  144-171. 

   

  amir fazlim yusoff, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2019).  classical tawarruq: a potential alternative to bai al-inah in the malaysian banking and finance industries.  - arab law quarterly.  1-20. 

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  isu spekulasi dan perjudian dalam urus niaga saham secara kontra.  - islamiyyat. 

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  speculation dan gambling issues in contra trading.  - islamiyyat. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nur diyana amanina zakaria.  (2024).  the position of smart contracts in the light of islamic contract theory.  - jurnal hukum keluarga dan hukum syariah (samarah).  144-171. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, ranitya ganindha, reka dewantara.  (2023).  manipulation of smart contracts from an islamic perspective.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1280-1290. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain.  (2023).  financial management challenges faced by islamic ngos in malaysia.  - international journal of academic research in economics management sciences.  75-85. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad, akhmad syakir kurnia.  (2023).  developing an islamic business model: a case for agricultural value chain finance in agrobank, malaysia.  - isra international journal of islamic finance.  81-99. 

   

  aris anwaril muttaqin, muhammad adib samsudin, ahmad dahlan salleh, azlin alisa ahmad.  (2023).  the relationship of disaster to the islamic economic system: an analysis on aspect of maqasid shariah framework.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-238. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani, umi zakiah norazman, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad munawar ismail.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 14. 

   

  mohd hafiz mohd dasar, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2023).  kontrak swap dalam pasaran derivatif.  - 139. 

   

  nadhirah sakinah sidik, azlin alisa ahmad.  (2024).  islamic finance: new trends in law and regulations.  - 9. 

   

  azlin alisa ahmad, nabil harith riffat norzaidi.  (2024).  islamic finance: new trends in law and regulation.  - 11. 

   

  azlin alisa ahmad, mohd hafiz dasar, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd. ghani.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abdul ghani, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 18. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 92. 

   

  nik abdul rahim nik abdul ghani, mat noor mat zain, azlin alisa ahmad.  (2023).  tawarruq dan aplikasinya dalam institusi kewangan islam di malaysia.  - 1436. 

   

  azlin alisa ahmad, mat noor mat zain, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam.  - 207. 

   

  mohd hafiz mohd dasar, azlin alisa ahmad, nik abdul rahim nik abd ghani.  (2023).  kontrak swap dalam pasaran derivatif.  - 139. 

   

  azlin alisa ahmad, mohamad zaini yahaya, zamzuri zakaria.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 237. 

   

  azlin alisa ahmad.  (2021).  wa'd dan penggunaannya dalam kontrak lindung nilai islam.  - 127. 

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;mat noor bin mat zain;amir fazlim bin jusoh @ yusoff;salmy edawati binti yaacob;azlin alisa ahmad.  (2024).  pembinaan model sumbangan takaful mikro kesihatan bagi golongan b40 berasaskan dana wakaf.  -

   

  nadhirah sakinah sidik, azlin alisa ahmad.  (2023).  sukuk blockchain - an innovation: opportunities and challenges.  - the international conference on social science & technology 2023.  1-7. 

   

  mat noor mat zain, azlin alisa ahmad & salmy edawati yaacob.  (2023).  kursi penyelidikan haron din sebagai penghargaan jasa dan sumbangan.  - the 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  1-12. 

   

  norhoneydayatie binti abdul manap;mat noor bin mat zain;zamzuri bin zakaria;mohd al adib bin samuri;azlin alisa ahmad.  (2023).  pembinaan garis panduan mengelak penipuan dalam pembelian dalam talian (online).  -

   

  mat noor mat zain, azlin alisa ahmad, salmy edawati yaacob, nik abdul rahim nik abdul ghani.  (2023).  impak digitalisasi tawaruq terhadap kesahihannya.  - the 7th international conference on islamic studies (iconis 2023).  1-29.