dr. mohd rashan shah bin robuan

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

 rashan@ukm.edu.my

No. sambungan :  3757

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohd rashan shah.  (2020).  public speaking.  - 1-28. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  telegram untuk kegunaan perniagaan siri asas perniagaan.  - 1-12. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  whatsapp untuk kegunaan perniagaan.  - 1-6. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  entrepreneur personality test.  - 1-21. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  building the innovative organization.  - 1-38. 

   

  ruzita abdul rahim, mohd rashan shah robuan, tee lain tze.  (2019).  run for your financial freedom.  - 150. 

   

  ruzita abdul rahim, mohd rashan shah robuan, nurul zahidah saffinye.  (2019).  run for your financial freedom.  - 150. 

   

  ruzita abdul rahim, mohd rashan shah robuan, vincent choong.  (2019).  run for your financial freedom.  - 150. 

   

  ruzita abdul rahim, mohd rashan shah robuan, tee lain tze.  (2019).  run for your financial freedom.  - 150. 

   

  ruzita abdul rahim, mohd rashan shah robuan, nurul zahidah saffinye.  (2019).  run for your financial freedom.  - 150. 

   

  ruzita abdul rahim, mohd rashan shah robuan, vincent choong.  (2019).  run for your financial freedom.  - 150. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  whatsapp untuk kegunaan perniagaan.  - 1-6. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  entrepreneur personality test.  - 1-21. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  building the innovative organization.  - 1-38. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  what is teaser in sales.  - 1-5. 

   

  mohd rashan shah.  (2020).  innovation management -idea generation technique.  - 1-11.