encik muhammad shafiq bin ruslan

pegawai penyelidik

jabatan fizik gunaan

No. sambungan :  5931

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • Muhammad Shafiq Bin Ruslan telah terlibat dalam kajian Tasik Chini sejak tahun 2008 selepas mendapat Ijazah Sarjanamuda Kepujian Sains (Sains Sekitaran) dan pada tahun 2007 . Pada permulaan dilantik sebagai pembantu penyelidik bagi Program Man And Biosphere, bertujuan membantu didalam kerja-kerja penyelidikan yang boleh menjaga dan memelihara pemampanan Tasik Chini dan kawasan tadahannya sebagai tapak Rizab Biosfera, UNESCO. Beliau juga telah terlibat didalam pemantauan kajian kualiti air sungai di kawasan Rizab Biosfera ini bagi memastikan pihak berkepentingan boleh membuat dasar pengurusan yang lebih mantap berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan sehingga 2018. Meneruskan tugas sebagai Pegawai Penyelidik di Pusat Pengurusan Ekosistem dan Sumber Semulajadi pada tahun 2019 sebelum berkhidmat di Jabatan Fizik Gunaan, Fakulti Sains dan Teknologi, UKM sehingga kini. Malah, turut menyumbang dalam pembinaan modul ekopelancongan. Selain itu, bergerak bersama-sama ahli penyelidik lain dalam projek Geraknovasi dalam membangunkan projek modul Jati Diri di Makmal Alami FST seperti Pusat Penyelidikan Bukit Fraser (PPBF), Pusat Penyelidikan Tasik Chini (PPTC) dan Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin (EKOMAR).

 • mohamad shanudin zakaria , ahmad tarmizi abdul ghani & muhammad shafiq ruslan.  (2018).  capturing hydrology, climatology and water quality data at lake chini using a network of sensors and 2g network.  - asean emerging researchers conference 2018: abstract book. 

   

  l.s.r.z.fonc, q.chen, m.j.leng, s.mcgowan, m.idrisf. l.rose, m.s.ruslan, d.taylor, h.yangg.  (2018).  historical atmospheric pollution trends in southeast asia inferred from lake sediment records.  - environmental pollution. 

   

  omran mansour, mushrifah idris, noorashikin m. noor, muhammad s. b. ruslan, simon k. das.  (2017).  effects of organic and commercial feed meals on water quality and growth of barbonymus schwanenfeldii juvenile.  - aacl bioflux.  1037-1048. 

   

  a. o. alabi, m.e. toriman, mushrifah idris, m. suhaimai-othman, nor rohaizah jamil, s.a. sharifah mastura, mohd talib latif, muhammad shafiq ruslan, nur amelia abas, nor azlina abdul aziz & l.q.yun.  (2011).  utilizing aspects of geographical information system (gis) to support water quality modeling in lake environment.  - journal of engineering and applied sciences.  6(6):416-422. 

   

  l.s.r.z.fonc, q.chen, m.j.leng, s.mcgowan, m.idrisf. l.rose, m.s.ruslan, d.taylor, h.yangg.  (2018).  historical atmospheric pollution trends in southeast asia inferred from lake sediment records.  - environmental pollution. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  mohamad shanudin zakaria , ahmad tarmizi abdul ghani & muhammad shafiq ruslan.  (2018).  capturing hydrology, climatology and water quality data at lake chini using a network of sensors and 2g network.  - asean emerging researchers conference 2018: abstract book.