prof. madya dr. wan amizah binti wan mahmud

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

 wan_amizah@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  89214209

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Prof Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud (Ph.D.) ialah Ketua Program Komunikasi Media dan bertugas sebagai pensyarah kanan di Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Beliau memiliki ijazah kedoktoran dalam bidang Komunikasi daripada UKM dan pernah berkhidmat dengan Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3), Akademi TV3, Malaysian Institute of Integrative Media (MIIM), Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad (ITNM) dan Tetuan Sri Ram & Co. Bidang kajian beliau ialah penapisan filem, dasar dan undang-undang komunikasi dan media, sari kata dan terjemahan. Beliau juga dilantik menganggotai Jawatankuasa Rayuan Filem di bawah Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2010. Surat-menyurat: Prof Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia 42000 Bangi, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-89214209 HP: 013-3869970 e-mel: wan_amizah@ukm.edu.my Associate Professor Dr. Wan Amizah Wan Mahmud (Ph.D.) is the Head of Media Communication Programme and a senior lecturer at the Center for Research in Media and Communication, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM. She holds a doctorate in Communications from UKM and has served Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3), TV3 Academy, Malaysian Institute of Integrative Media (MIIM), Malaysian National Translation Institute (ITNM) and Messrs Sri Ram & Co. Her areas of research include film censorship, communications and media policy and law, subtitles and translation. She was also appointed to the Film Appeal Committee under the Ministry of Home Affairs since 2010. Correspondance: Assoc. Prof. Dr. Wan Amizah Wan Mahmud Centre for Research in Media and Communication Faculty of Social Sciences and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia 42000 Bangi, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-89214209 HP: 013-3869970 e-mail: wan_amizah@ukm.edu.my

 • hazlin falina rosli, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2022).  peranan media dalam memahami hak oku.  - 135. 

   

  bambang suhartono mohd said, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan.  (2022).  analisis naratif remaja melayu dalam filmografi terpilih ahmad idham.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  234-250. 

   

  noor aziah abdullah, wan amizah wan mahmud, mohamad-noor salehhuddin sharipudin, yusniza yusuf.  (2022).  filem dan khalayak: ancaman keselamatan negara.  - jurnal komunikasi the malaysian journal of communication.  240-255. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 14. 

   

  pm dr mashitoh yaacob, dr abdul salam yussof, dr wardah mustafa, pm dr wan amizah, dr sheerad sahid, dr muhamad azry khoiry, prof dr harlina siraj, saiful rizal lamit..  (2021).  taklimat teknousahawan.  - 1. 

   

  maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  pengaruh komunikasi strategik ke atas keberkesanan penyampaian mesej.  - malaysian journal of communication.  246-262. 

   

  maizatul haizan mahbob, nik anis syakira megat ali, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi.  - jurnal komunikasi.  48-66. 

   

  rizky hafiz chaniago, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  pembentukan identiti wanita berhijab melalui fesyen sub-budaya muzik metal di indonesia.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  97-114. 

   

  wan amizah wan mahmud & muhammad adnan bin pitchan.  (2017).  media baharu dan institusi raja di malaysia: kes penghinaan raja-raja di media sosial.  - jurnal komunikasi.  406-417. 

   

  bambang suhartono mohd said, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan.  (2022).  analisis naratif remaja melayu dalam filmografi terpilih ahmad idham.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  234-250. 

   

  noor aziah abdullah, wan amizah wan mahmud, mohamad-noor salehhuddin sharipudin, yusniza yusuf.  (2022).  filem dan khalayak: ancaman keselamatan negara.  - jurnal komunikasi the malaysian journal of communication.  240-255. 

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2021).  the adoption and trend of over-the-top streaming media among the malaysian audiences.  - annals of the romanian society for cell biology.  1109-1127. 

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, haslina mohamed hassan, anita morah abas.  (2021).  an analysis of contravening religious & cultural content in the netflix original first season behind her eyes in malaysia.  - turkish journal of physiotherapy and rehabilitation.  26437-26446. 

   

  haizum ruzanna sahar; maizatul haizan mahbob; wan amizah wan mahmud.  (2021).  analisis faktor penerokaan instrumen norma subjektif usahawan pks terhadap penerimaan e-dagang dalam suasana pandemik covid-19.  - jurnal komunikasi - malaysian journal of communication.  237-253. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 14. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

   

  wan amizah wan mahmud & mohd helmi abd rahim.  (2018).  media dan khalayak: interaktiviti dan impak.  - 21. 

   

  normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ali salman, wan amizah wan mahmud & mohd. nor shahizan ali.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 20. 

   

  wan amizah wan mahmud.  (2021).  teori komunikasi dalam penyelidikan jilid 2.  - 16. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 14. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

   

  normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ali salman, wan amizah wan mahmud & mohd. nor shahizan ali.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 20. 

   

  hazlin falina rosli, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2022).  peranan media dalam memahami hak oku.  - 135. 

   

  wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 209. 

   

  wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  media dan khalayak : interaktiviti dan impak.  - 221. 

   

  wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi, badrul redzuan abu hassan & zubir idris.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran komunikasi dan sains pembangunan.  - 231. 

   

  zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasarudin subhi & wan amizah wan mahmud.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya & agama.  - 1-147. 

   

  pm dr mashitoh yaacob, dr abdul salam yussof, dr wardah mustafa, pm dr wan amizah, dr sheerad sahid, dr muhamad azry khoiry, prof dr harlina siraj, saiful rizal lamit..  (2021).  taklimat teknousahawan.  - 1. 

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, ng yung shuang.  (2020).  penerapan kefahaman tingkahlaku bagi mengurangkan penyebaran berita palsu di malaysia.  - 1-235. 

   

  maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

   

  tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;fatimah wati bt. halim;shahizah bt. ismail @ hamdan;zubir bin idris;norulhuda binti sarnon @ kusenin;mohd suhaimi bin mohamad;wan amizah binti wan mahmud;azianura hani binti shaari;nur afifah vanitha binti abdullah.  (2020).  impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program.  -