prof. madya dr. wan amizah binti wan mahmud

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

 wan_amizah@ukm.edu.my

No. sambungan :  89214209

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Prof Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud (Ph.D.) ialah Ketua Program Komunikasi Media dan bertugas sebagai pensyarah kanan di Pusat Kajian Media dan Komunikasi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, UKM. Beliau memiliki ijazah kedoktoran dalam bidang Komunikasi daripada UKM dan pernah berkhidmat dengan Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3), Akademi TV3, Malaysian Institute of Integrative Media (MIIM), Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad (ITNM) dan Tetuan Sri Ram & Co. Bidang kajian beliau ialah penapisan filem, dasar dan undang-undang komunikasi dan media, sari kata dan terjemahan. Beliau juga dilantik menganggotai Jawatankuasa Rayuan Filem di bawah Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2010. Surat-menyurat: Prof Madya Dr. Wan Amizah Wan Mahmud Pusat Kajian Media dan Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia 42000 Bangi, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-89214209 HP: 013-3869970 e-mel: wan_amizah@ukm.edu.my Associate Professor Dr. Wan Amizah Wan Mahmud (Ph.D.) is the Head of Media Communication Programme and a senior lecturer at the Center for Research in Media and Communication, Faculty of Social Sciences and Humanities, UKM. She holds a doctorate in Communications from UKM and has served Sistem Televisyen Malaysia Berhad (TV3), TV3 Academy, Malaysian Institute of Integrative Media (MIIM), Malaysian National Translation Institute (ITNM) and Messrs Sri Ram & Co. Her areas of research include film censorship, communications and media policy and law, subtitles and translation. She was also appointed to the Film Appeal Committee under the Ministry of Home Affairs since 2010. Correspondance: Assoc. Prof. Dr. Wan Amizah Wan Mahmud Centre for Research in Media and Communication Faculty of Social Sciences and Humanities Universiti Kebangsaan Malaysia 42000 Bangi, Selangor Darul Ehsan Tel: 03-89214209 HP: 013-3869970 e-mail: wan_amizah@ukm.edu.my

 • bambang suhartono mohd said, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan.  (2021).  analisis kritis representasi remaja melayu islam dalam filmografi ahmad idham.  - e-bangi.  17-34. 

   

  pm dr mashitoh yaacob, dr abdul salam yussof, dr wardah mustafa, pm dr wan amizah, dr sheerad sahid, dr muhamad azry khoiry, prof dr harlina siraj, saiful rizal lamit..  (2021).  taklimat teknousahawan.  - 1. 

   

  asma md. isa, wan amizah wan mahmud, wan idros wan sulaiman, muhammad adnan pitchan.  (2021).  the adoption and trend of over-the-top streaming media among the malaysian audiences.  - annals of the romanian society for cell biology.  1109-1127. 

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  haizum ruzanna sahar, maizatul haizan mahbob, wan amizah wan mahmud.  (2021).  pengaruh faktor penentu tingkah laku penerimaan edagang dalam kalangan usahawan perusahaan kecil dan sederhana (pks) di malaysia.  - e-bangi.  195-211. 

   

  maizatul haizan mahbob, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  pengaruh komunikasi strategik ke atas keberkesanan penyampaian mesej.  - malaysian journal of communication.  246-262. 

   

  maizatul haizan mahbob, nik anis syakira megat ali, wan idros wan sulaiman, wan amizah wan mahmud.  (2019).  komunikasi strategik dan peranannya untuk mewujudkan komunikasi berkesan dalam organisasi.  - jurnal komunikasi.  48-66. 

   

  rizky hafiz chaniago, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2018).  pembentukan identiti wanita berhijab melalui fesyen sub-budaya muzik metal di indonesia.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  97-114. 

   

  wan amizah wan mahmud & muhammad adnan bin pitchan.  (2017).  media baharu dan institusi raja di malaysia: kes penghinaan raja-raja di media sosial.  - jurnal komunikasi.  406-417. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

   

  wan amizah wan mahmud & mohd helmi abd rahim.  (2018).  media dan khalayak: interaktiviti dan impak.  - 21. 

   

  normah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmod.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 10. 

   

  normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ali salman, wan amizah wan mahmud & mohd. nor shahizan ali.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 20. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 128. 

   

  hamdani m. syam, normah mustaffa & wan amizah wan mahmud.  (2018).  dinamika komunikasi: proses dan konteks.  - 27. 

   

  normah mustaffa, maizatul haizan mahbob & wan amizah wan mahmod.  (2018).  falsafah dan etika penyelidikan komunikasi.  - 10. 

   

  wan amizah wan mahmud & mohd helmi abd rahim.  (2018).  media dan khalayak: interaktiviti dan impak.  - 21. 

   

  wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  dinamika komunikasi : proses dan konteks.  - 209. 

   

  wan amizah wan mahmud, mohd helmi abd rahim & maizatul haizan mahbob.  (2018).  media dan khalayak : interaktiviti dan impak.  - 221. 

   

  badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi & zubir idris.  (2015).  civilization, hopes and discontents: insights from the social sciences and humanities.  - 286. 

   

  zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasarudin subhi & wan amizah wan mahmud.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya & agama.  - 1-147. 

   

  wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi, badrul redzuan abu hassan & zubir idris.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran komunikasi dan sains pembangunan.  - 231. 

   

  pm dr mashitoh yaacob, dr abdul salam yussof, dr wardah mustafa, pm dr wan amizah, dr sheerad sahid, dr muhamad azry khoiry, prof dr harlina siraj, saiful rizal lamit..  (2021).  taklimat teknousahawan.  - 1. 

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  wan amizah wan mahmud, normah mustaffa, maizatul haizan mahbob, shahrul nazmi sannusi, muhammad adnan pitchan, ng yung shuang.  (2020).  penerapan kefahaman tingkahlaku bagi mengurangkan penyebaran berita palsu di malaysia.  - 1-235. 

   

  maizatul haizan binti mahbob;wan ros @ wan idros bin wan sulaiman;wan amizah binti wan mahmud.  (2020).  amalan komunikasi strategik dalam konteks penyampaian mesej dalam kalangan kakitangan ktmb.  -

   

  tg. nor rizan binti tg. mohamad maasum;fatimah wati bt. halim;shahizah bt. ismail @ hamdan;zubir bin idris;norulhuda binti sarnon @ kusenin;mohd suhaimi bin mohamad;wan amizah binti wan mahmud;azianura hani binti shaari;nur afifah vanitha binti abdullah.  (2020).  impact of industry partners’ collaboration in insan budiman fssk©, students’ employability program.  -