dr. sumithira a/p narayanasamy

pensyarah universiti

pusat kajian kesihatan komuniti (reach)

 sumithira@ukm.edu.my

No. sambungan :  8060

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohd harimi abd rahman, qiu ting kee, wan syafira ishak, sumithira narayanasamy, mahadir ahmad, nor asiah muhamad.  (2021).  association between dual sensory impairment and cognitive decline among older adults: a systematic review.  - 1-4. 

   

  mohd izzuddin hairol, naufal nordin, jacqueline png, sharanjeet-kaur, sumithira narayanasamy, manisah mohd-ali, mahadir ahmad & masne kadar.  (2021).  association between reduced visual-motor integration performance and socioeconomic factors among preschool children in malaysia: a cross-sectional study.  - plos one.  1-16. 

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  kajian keperluan akuiti visual di bilik darjah sekolah rendah di lembah klang.  -

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  visual demands in malaysian primary school classrooms.  -

   

  razinah sharif,rozilawati ahmad, wan syafira ishak, noor hazfalinda hamzah, hanis mastura yahya, siti fathiah masre, nurul huda razalli, sumithira a/p narayanasamy, lee onn wah, nurul farahana kamaludin, chu shin ying, nor afifi razaob, nur najmi.  (2020).  pembelajaran stem dari perspektif sains kesihatan.  - 1-140. 

   

  mohd izzuddin hairol, naufal nordin, jacqueline png, sharanjeet-kaur, sumithira narayanasamy, manisah mohd-ali, mahadir ahmad & masne kadar.  (2021).  association between reduced visual-motor integration performance and socioeconomic factors among preschool children in malaysia: a cross-sectional study.  - plos one.  1-16. 

   

  shelley hopkins, sumithira narayanasamy, stephen j vincent, geoff p sampson, joanne m wood.  (2020).  do reduced visual acuity and refractive error affect classroom performance?.  - clinical and experimental optometry.  278-289. 

   

  wan nur amirah ibrahim, zainora mohammed, norliza mohamad fadzil, sumithira narayanasamy, mohd izzuddin hairol.  (2018).  perubahan tahap pencahayaan dalam bilik darjah di sebuah sekolah pendidikan khas cacat penglihatan dan perbandingan tahap pencahayaan di bawah keadaan pencahayaan yang berbeza.  - sains malaysiana. 

   

  sumithira narayanasamy, stephen j vincent, geoff p sampson, joanne m wood.  (2016).  visual demands in modern australian primary school classrooms.  - clinical and experimental optometry.  233-240. 

   

  sharanjeet-kaur, noor islam ramli, sumithira narayanasamy.  (2012).  heredity factor in myopia development among a sample in klang valley, malaysia.  - chinese medical journal.  125(19):3522-3525. 

   

  mohammed, z., narayanasamy, s., mutalib, h.a., kaur, s., ariffin, s.r..  (2011).  learning styles preferences among third year optometry students of universiti kebangsaan malaysia.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  mohammed, z., narayanasamy, s., mutalib, h.a., kaur, s., ariffin, s.r..  (2011).  learning styles preferences among third year optometry students of universiti kebangsaan malaysia.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  mohd harimi abd rahman,hidayatulfathi othman,hing hiang lian,izatus shima taib,sumithira narayanasamy,nor afifi razaob@razab,sameeha mohd jamil,nurul huda razalli,asfarina zanudin,noor hazfalinda hamzah,ponnusamy subramaniam,siti munirah haris,siti munira.  (2020).  buku panduan & buku log :latihan industri.  - 39. 

   

  mohd harimi abd rahman, qiu ting kee, wan syafira ishak, sumithira narayanasamy, mahadir ahmad, nor asiah muhamad.  (2021).  association between dual sensory impairment and cognitive decline among older adults: a systematic review.  - 1-4. 

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  kajian keperluan akuiti visual di bilik darjah sekolah rendah di lembah klang.  -

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  visual demands in malaysian primary school classrooms.  -

   

  sumithira a/p narayanasamy;mohd harimi bin abd. rahman.  (2020).  kajian rintis data normatif ujian development eye movement dalam kalangan kanak-kanak di kuala lumpur.  -

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  kajian rinti keperluan akuiti visual di bilik darjah sekolah rendah di malaysia.  -