dr. sumithira a/p narayanasamy

pensyarah universiti

pusat kajian kesihatan komuniti (reach)

 sumithira@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  8060

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • humairah kamaruddin, naufal nordin, nurlin erlina abdul-manap, sumithira narayanasamy, sharanjeet-kaur & mohd izzuddin hairol.  (2022).  association between socioeconomic status and vision screening outcomes among preschool children in klang valley, malaysia: a cross-sectional study.  - the malaysian journal of medical sciences.  102-113. 

   

  mohd izzuddin hairol, naufal nordin, jacqueline png, sharanjeet-kaur, sumithira narayanasamy, manisah mohd-ali, mahadir ahmad & masne kadar.  (2021).  association between reduced visual-motor integration performance and socioeconomic factors among preschool children in malaysia: a cross-sectional study.  - plos one.  1-16. 

   

  razinah binti sharif @ mohd sharif;rozilawati binti ahmad;wan syafira binti ishak;noor hazfalinda binti hamzah;hanis mastura binti yahya;siti fathiah binti masre;nurul huda binti razalli;sumithira a/p narayanasamy;lee onn wah;nurul farahana binti kamaludi.  (2021).  jaringan kolaborasi strategik bersama kementerian pendidikan malaysia dan industri bagi pembudayaan inovasi dalam sains kesihatan di malaysia.  -

   

  mohd harimi abd rahman, qiu ting kee, wan syafira ishak, sumithira narayanasamy, mahadir ahmad, nor asiah muhamad.  (2021).  association between dual sensory impairment and cognitive decline among older adults: a systematic review.  - 1-4. 

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  visual demands in malaysian primary school classrooms.  -

   

  mohd izzuddin hairol, naufal nordin, jacqueline png, sharanjeet-kaur, sumithira narayanasamy, manisah mohd-ali, mahadir ahmad & masne kadar.  (2021).  association between reduced visual-motor integration performance and socioeconomic factors among preschool children in malaysia: a cross-sectional study.  - plos one.  1-16. 

   

  shelley hopkins, sumithira narayanasamy, stephen j vincent, geoff p sampson, joanne m wood.  (2020).  do reduced visual acuity and refractive error affect classroom performance?.  - clinical and experimental optometry.  278-289. 

   

  wan nur amirah ibrahim, zainora mohammed, norliza mohamad fadzil, sumithira narayanasamy, mohd izzuddin hairol.  (2018).  perubahan tahap pencahayaan dalam bilik darjah di sebuah sekolah pendidikan khas cacat penglihatan dan perbandingan tahap pencahayaan di bawah keadaan pencahayaan yang berbeza.  - sains malaysiana. 

   

  sumithira narayanasamy, stephen j vincent, geoff p sampson, joanne m wood.  (2016).  visual demands in modern australian primary school classrooms.  - clinical and experimental optometry.  233-240. 

   

  sharanjeet-kaur, noor islam ramli, sumithira narayanasamy.  (2012).  heredity factor in myopia development among a sample in klang valley, malaysia.  - chinese medical journal.  125(19):3522-3525. 

   

  humairah kamaruddin, naufal nordin, nurlin erlina abdul-manap, sumithira narayanasamy, sharanjeet-kaur & mohd izzuddin hairol.  (2022).  association between socioeconomic status and vision screening outcomes among preschool children in klang valley, malaysia: a cross-sectional study.  - the malaysian journal of medical sciences.  102-113. 

   

  mohd izzuddin hairol, naufal nordin, jacqueline png, sharanjeet-kaur, sumithira narayanasamy, manisah mohd-ali, mahadir ahmad & masne kadar.  (2021).  association between reduced visual-motor integration performance and socioeconomic factors among preschool children in malaysia: a cross-sectional study.  - plos one.  1-16. 

   

  izzah azreena azizan , eg yue qi, sharanjeet kaur, sumithira narayanasamy.  (2020).  visual acuity demands of different language mediums in modern primary school classrooms in malaysia.  - f1000 research.  1-12. 

   

  shelley hopkins, sumithira narayanasamy, stephen j vincent, geoff p sampson, joanne m wood.  (2020).  do reduced visual acuity and refractive error affect classroom performance?.  - clinical and experimental optometry.  278-289. 

   

  wan nur amirah ibrahim, zainora mohammed, norliza mohamad fadzil, sumithira narayanasamy, mohd izzuddin hairol.  (2018).  perubahan tahap pencahayaan dalam bilik darjah di sebuah sekolah pendidikan khas cacat penglihatan dan perbandingan tahap pencahayaan di bawah keadaan pencahayaan yang berbeza.  - sains malaysiana. 

   

  mohammed, z., narayanasamy, s., mutalib, h.a., kaur, s., ariffin, s.r..  (2011).  learning styles preferences among third year optometry students of universiti kebangsaan malaysia.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (procedia - social and behavioral sciences). 

   

  mohd harimi abd rahman,hidayatulfathi othman,hing hiang lian,izatus shima taib,sumithira narayanasamy,nor afifi razaob@razab,sameeha mohd jamil,nurul huda razalli,asfarina zanudin,noor hazfalinda hamzah,ponnusamy subramaniam,siti munirah haris,siti munira.  (2020).  buku panduan & buku log :latihan industri.  - 39. 

   

  mohd harimi abd rahman, qiu ting kee, wan syafira ishak, sumithira narayanasamy, mahadir ahmad, nor asiah muhamad.  (2021).  association between dual sensory impairment and cognitive decline among older adults: a systematic review.  - 1-4. 

   

  razinah binti sharif @ mohd sharif;rozilawati binti ahmad;wan syafira binti ishak;noor hazfalinda binti hamzah;hanis mastura binti yahya;siti fathiah binti masre;nurul huda binti razalli;sumithira a/p narayanasamy;lee onn wah;nurul farahana binti kamaludi.  (2021).  jaringan kolaborasi strategik bersama kementerian pendidikan malaysia dan industri bagi pembudayaan inovasi dalam sains kesihatan di malaysia.  -

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  kajian keperluan akuiti visual di bilik darjah sekolah rendah di lembah klang.  -

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  visual demands in malaysian primary school classrooms.  -

   

  sumithira a/p narayanasamy;sharanjeet kaur a/p malkeet singh.  (2020).  kajian rinti keperluan akuiti visual di bilik darjah sekolah rendah di malaysia.  -