prof. madya dr. jamaiah binti yahaya

pensyarah universiti

pusat kajian teknologi & pengurusan perisian (softam)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • JAMAIAH YAHAYA, merupakan Profesor Madya di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia. Memiliki kepakaran dalam bidang kualiti perisian, pengurusan dan pensijilan perisian, dan penilaian perisian dan impak. Penerima Anugerah Cemerlang 2018 dan 2014, dan anugerah Pengajar Cemerlang 2015 daripada UKM. Telah menerima pendidikan awal di SK Datin Khadijah, Kuala Kangsar, dan SMK Raja Perempuan Kelsom, Kuala Kangsar sebelum meneruskan pengajian di SM Sains Tuanku Syed Putera, Kangar, Perlis. Menerima Ijazah Pertama (Sains Komputer dan Matematik) dari University of Wisconsin, La Crosse, USA dan seterusnya memulakan kerjaya dalam bidang Teknologi Maklumat di USM, Pulau Pinang. Beliau menamatkan pengajian Sarjana Sains (Sistem Maklumat) di University of Leeds, UK pada tahun 1998 dan Doktor Falsafah (Sains Komputer) di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2008. Mempunyai pengalaman selama 13 tahun dalam bidang pembangunan dan pengurusan perisian dan seterusnya selama 20 tahun dalam bidang akademik dan penyelidikan. Telah menerbit lebih dari 100 penerbitan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa serta telah dilantik sebagai pemeriksa tesis Sarjana dan Doktor Falsafah di universiti dalam dan luar negara.

 • jamaiah yahaya.  (2022).  continuous software quality: the rejuvenation action model (kualitiiii perisian berterusan: model tindakan peremajaan).  - akses: advancing knowledge for success.  34-35. 

   

  eliza annis thangaiah, ruzzakiah jenal and jamaiah yahaya.  (2022).  determining the values and attributes of elearning from vocational students' perspectives.  - asm science journal.  1-12. 

   

  siti rohana ahmad ibrahim, jamaiah yahaya, hasimi sallehudin.  (2022).  green software process factors: a qualitative study.  - sustainability.  1-26. 

   

  adamu saad madaki, abdulghadeer abu reemah a abdulla, ashour hassian salim ali, jamaiah yahaya.  (2022).  a framework for the adoption of blockchain technology in managing medical records in africa.  - journal of pharmaceutical negative results.  4924-4932. 

   

  komeil raisian, jamaiah yahaya, and aziz deraman.  (2022).  green measurements for software product based on sustainability dimensions.  - computer systems science & engineering.  271-288. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, noor zaitun yahaya, lilia halim, izhar abadi ibrahim rais, siti rohana ahmad ibrahim.  (2022).  prink: environmental virtual interactive based education and learning model for stem motivation.  - education and information technologies.  4771-4791. 

   

  siti rohana ahmad ibrahim, jamaiah yahaya, hasimi sallehudin.  (2022).  green software process factors: a qualitative study.  - sustainability.  1-26. 

   

  komeil raisian, jamaiah yahaya, and aziz deraman.  (2022).  green measurements for software product based on sustainability dimensions.  - computer systems science & engineering.  271-288. 

   

  isaac odun-ayo, rowland goddy-worlu, jamaiah yahaya, victor geteloma.  (2021).  a systematic mapping study of cloud policy languages and programming models.  - journal of king saud university - computer and information sciences.  761-768. 

   

  jamaiah yahaya, nur hani zulkifli abai, aziz deraman, yusmadi yah jusoh.  (2019).  the implementation of business intelligence and analytics integration for organizational performance management: a case study in public sector.  - international journal of advanced computer science and applications (ijacsa).  292-299. 

   

  zuriani hayati abdullah, jamaiah yahaya, siti rohana ahmad ibrahim, sazrol fadzli, aziz deraman.  (2019).  the implementation of software anti-ageing model towards green and sustainable products.  - international journal of advanced computer science and applications.  42-50. 

   

  zubaidah bukhari, jamaiah yahaya, aziz deraman.  (2019).  metric-based measurement and selection for software product quality assessment: qualitative expert interviews.  - international journal of advanced computer science and applications (ijacsa).  223-231. 

   

  eliza annis thangaiah, ruzzakiah jenal and jamaiah yahaya.  (2022).  determining the values and attributes of elearning from vocational students' perspectives.  - asm science journal.  1-12. 

   

  siti rohana ahmad ibrahim, jamaiah yahaya, hasimi sallehudin.  (2022).  green software process factors: a qualitative study.  - sustainability.  1-26. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, noor zaitun yahaya, lilia halim, izhar abadi ibrahim rais, siti rohana ahmad ibrahim.  (2022).  prink: environmental virtual interactive based education and learning model for stem motivation.  - education and information technologies.  4771-4791. 

   

  komeil raisian, jamaiah yahaya, and aziz deraman.  (2022).  green measurements for software product based on sustainability dimensions.  - computer systems science & engineering.  271-288. 

   

  adamu saad madaki, abdulghadeer abu reemah a abdulla, ashour hassian salim ali, jamaiah yahaya.  (2022).  a framework for the adoption of blockchain technology in managing medical records in africa.  - journal of pharmaceutical negative results.  4924-4932. 

   

  n z yahaya, j jalaludin, i a i rais, u s mohamad hussin, j yahaya, e s a rahman.  (2022).  the analysis of pollutant concentrations before and during movement control at quarry areas using an artificial intelligent technique.  - 1st aqcc & 3rd maqas 2021 - iop conf. series: earth and environmental science.  1-10. 

   

  eliza annis thangaiah, ruzzakiah jenal, jamaiah yahaya.  (2021).  determining the values and attributes in e-learning from vocational teacher's perspectives.  - international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  1-6. 

   

  komeil raisian, jamaiah yahaya, siti rohana ahmad ibrahim, aziz deraman, tumen yunos.  (2021).  the green software measurement structure based on sustainability perspective.  - 2021 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  1-6. 

   

  zarina din, dian indrayani jambari, maryati mohd yusof, jamaiah yahaya.  (2020).  information systems security management for internet of things: enabled smart cities conceptual framework.  - proceedings of the 9th international conference on smart cities and green ict systems (smartgreens 2020).  44-51. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fazli, abdul razak hamdan, aziz deraman, noor zaitun yahaya, m. shahrir m. zahari, lilia halim, tanot unjah, izhar abadi ibrahim rais.  (2020).  software model for learning quarry industry impacts on green environment.  - 10th international conference on cloud computing, data science & engineering (confluence).  82-87. 

   

  jamaiah yahaya, nur hani zulkifli abai, aziz deraman.  (2021).  kampus digital: ke arah kampus yang lestari.  - 24. 

   

  zarina din, dian indrayani jambari, maryati mohd yusof, jamaiah yahaya.  (2021).  smart cities, green technologies, and intelligent transport systems: 9th international conference, smartgreens 2020 and 6th international conference, vehits 2020, prague, czech republic, may 2-4, 2020.  - revised selected papers.  26. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 16. 

   

  zubaidah bukhari, jamaiah yahaya, aziz deraman.  (2020).  metrik kualiti perisian: teknik pemilihan.  - 239. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari, tanot unjah.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 26. 

   

  jamaiah yahaya, nur hani zulkifli abai, aziz deraman.  (2021).  kampus digital: ke arah kampus yang lestari.  - 24. 

   

  zarina din, dian indrayani jambari, maryati mohd yusof, jamaiah yahaya.  (2021).  smart cities, green technologies, and intelligent transport systems: 9th international conference, smartgreens 2020 and 6th international conference, vehits 2020, prague, czech republic, may 2-4, 2020.  - revised selected papers.  26. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari, tanot unjah.  (2020).  teknologi fusion dan pemikiran komputasional bagi kesediaan data terbuka.  - 26. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, lilia halim, noor zaitun yahaya, mohamed shahrir mohamed zahari.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menyusuri pandemik covid-19.  - 16. 

   

  kamsuriah ahmad, jamaiah yahaya & ibrahim mohamed.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 5. 

   

  zubaidah bukhari, jamaiah yahaya, aziz deraman.  (2020).  metrik kualiti perisian: teknik pemilihan.  - 239. 

   

  nur hani zulkifli abai, jamaiah yahaya, aziz deraman.  (2020).  kecerdasan dan analitik bisnes: evolusi pengurusan data dalam prestasi organisasi.  - 175. 

   

  aziz deraman, abdul razak hamdan.  (2019).  pembangunan bakat digital.  - 77. 

   

  jamaiah yahaya.  (2022).  continuous software quality: the rejuvenation action model (kualitiiii perisian berterusan: model tindakan peremajaan).  - akses: advancing knowledge for success.  34-35. 

   

  jamaiah yahaya.  (2021).  pengurusan sistem.  - 1-55. 

   

  jamaiah yahaya.  (2021).  penyenggaraan sistem.  - 1-32. 

   

  jamaiah yahaya, sazrol fadzli, aziz deraman, abdul razak hamdan, noor zaitun yahaya, lilia halim, mohamed shahrir mohamed zahari, izhar abadi ibrahim rais.  (2021).  green data modelling of quarry environment to increase stem motivation.  - advancing knowledge for success.  14-15. 

   

  jamaiah yahaya.  (2021).  aluan pengerusi pusat softam.  - advancing knowledge for success.  5.