**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 02-08-2017
dr. nur hafizah binti yusoff

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Pensyarah Kanan di jabatan Antropologi & Sosiologi, SEEDS, FSSK, UKM. Mendapat PhD di Universiti Sains Malaysia. Bidang kepakaran adalah dalam Sosiologi devian dan Kawalan Sosial dan Sosiologi Sukan.

 • nur hafizah yusoff.  (2020).  the need of crime prevention through environmental design (cpted) to prevent misbehaviour among malaysia football fans.  - journal of xi'an university of architecture & technology.  3804-3808. 

   

  noordeyana tambi, rosniza aznie che rose, nor azlina abu bakar, nur hafizah yusoff dan azlan abas.  (2020).  the sustainability of traders communities in the late-night bazaar.  - international journal of advanced and applied sciences.  100-107. 

   

  nur hafizah yusoff.  (2020).  lumba haram dan budaya pertaruhan di bagan ajam, pulau pinang.  - e-bangi journal of social sciences and humanities.  25-35. 

   

  nurul atikah zulkepli.  (2020).  persepsi mahasiswa terhadap integriti akademik dan sosial: kajian di cci, uniten putrajaya.  - 1-144. 

   

  nur hafizah yusoff, novel lyndon, yuza haiqal mohd yunus, zurinah tahir, norhafizah abu hasan.  (2020).  faedah keterlibatan belia di dalam e-sukan.  - akademika.  175-185. 

   

  nur hafizah yusoff, novel lyndon, yuza haiqal mohd yunus, zurinah tahir, norhafizah abu hasan.  (2020).  faedah keterlibatan belia di dalam e-sukan.  - akademika.  175-185. 

   

  noordeyana tambi, rosniza aznie che rose, nor azlina abu bakar, nur hafizah yusoff dan azlan abas.  (2020).  the sustainability of traders communities in the late-night bazaar.  - international journal of advanced and applied sciences.  100-107. 

   

  novel lyndon, noor suleeyia sulaiman, nurhafizah yusoff, mohd fuad mat jali.  (2020).  naratif sosiologi tingkah laku bunuh diri dalam kalangan warga emas.  - akademika journal of southeast asia social sciences and humanities.  75-86. 

   

  azlina abdullah, nor azlili hassan, novel lyndon, nur hafizah yusoff, ummi munirah syuhada muhamad zan.  (2019).  ethnicity at workplace: value and culture of malaysian malay tradition in organization.  - international journal of advanced and applied sciences.  92-101. 

   

  nur hafizah yusoff.  (2019).  integriti akademik dalam kalangan mahasiswa universiti kebangsaan malaysia (ukm).  - geografia malaysian journal of society and space.  179-190. 

   

  nur hafizah yusoff, zurinah tahir, shahidah hamzah.  (2020).  security systems to preventing misbehavior among football fans in malaysia: how effective it is?.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (jicets) 2019.  1-7. 

   

  zurinah tahir, jalaluddin abdul malek,nur hafizah yusoff, shahidah hamzah.  (2020).  review of physical planning aspect of gated community developments.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (jicets) 2019.  1-8. 

   

  nur hafizah yusoff, zurinah tahir, shahidah hamzah.  (2020).  security systems to preventing misbehavior among football fans in malaysia: how effective it is?.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (jicets) 2019.  1-7. 

   

  zurinah tahir, jalaluddin abdul malek,nur hafizah yusoff, shahidah hamzah.  (2020).  review of physical planning aspect of gated community developments.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (jicets) 2019.  1-8. 

   

  nur hafizah yusoff, rahimah abdul aziz.  (2012).  pemuliharaan warisan - pendokumentasian kajian.  - Bab 1 : hlm 27-40. 

   

  nur hafizah yusoff, p. sundramoorthy.  (2019).  malaysia pembangunan negara & kerencaman isu sosial.  - 22. 

   

  rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi, nur hafizah yusoff.  (2019).  malaysia pembangunan negara & kerencaman isu sosial.  - 14. 

   

  rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi, nur hafizah yusoff.  (2019).  malaysia pembangunan negara & kerencaman isu sosial.  - 4. 

   

  nur hafizah yusoff, rahimah abdul aziz.  (2012).  pemuliharaan warisan - pendokumentasian kajian.  - Bab 1 : hlm 27-40. 

   

  rahimah abdul aziz, mohamad fauzi sukimi, nur hafizah yusoff.  (2019).  malaysia pembangunan negara & kerencaman isu sosial.  - 292. 

   

  nurul atikah zulkepli.  (2020).  persepsi mahasiswa terhadap integriti akademik dan sosial: kajian di cci, uniten putrajaya.  - 1-144. 

   

  nur hafizah yusoff.  (2019).  999.  - keselamatan wanita di tempat awam. 

   

  mohamad fikrie idris, nur hafizah yusoff.  (2019).  pertaruhan dalam lumba haram: faktor dan jenis pertaruhan.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada).  1. 

   

  nur hafizah yusoff,zurinah tahir, shahidah hamzah.  (2019).  security system to preventing misbehavior among football fans in malaysia: how effective it is?.  - the 2nd joint international conference on emerging computing technology and sports (2nd jicets) 2019.  45. 

   

  ahmad shahir abdull, nur hafizah yusoff.  (2019).  faktor penglibatan belia dalam aktiviti industri kecil sederhana (iks) kajian kes : kampung telaga papan, setiu terengganu.  - persidangan kebansaan sarjana muda (persada).  1-10.