khadijah riddzwan, izuli dzulkifli.  (2023).  pelaksanaan tvet tahfiz di malaysia: satu pengenalan.  - e-prosiding international conference on professional huffaz 2023 (infaz) universiti tenaga nasional (uniten).  141-155. 

 

izuli dzulkifli, mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 7. 

 

izuli dzulkifli, mahfuzah zohdi, norshaidayani samah, ameer arif iskandar.  (2023).  pelupusan al-quran melalui kaedah deinking berdasarkan fatwa di malaysia.  - prosiding seminar antarabangsa ilmu dan turath kali ke-5.  141-155. 

 

izuli dzulkifli.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 14. 

 

izuli dzulkifli, mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi ahmed zabidi.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 178. 

 

izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2021).  activity-based teaching of quran for deaf students in the special education integration program.  - pertanika journal of social science and humanities.  91-106. 

 

izuli dzulkifli.  (2021).  teaching and learning aids to support the deaf students studying islamic education.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  2263-2279. 

 

izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2020).  teacher communication in teaching al-quran to special needs pupils with hearing disabilities.  - universal journal of educational research.  36-43. 

 

izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2020).  cabaran komunikasi dalam pengajaran pendidikan islam kepada murid kurang upaya pendengaran.  - international journal of islamic tought.  13-26. 

 

izuli dzulkifli.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 15. 

 

izuli dzulkifli.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 8. 

 

izuli dzulkifli.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 9. 

 

hamdi ishak, muhd najib abdul kadir, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad, haziyah hussin. mohd faizulamri mohd saad, izuli dzulkifli.  (2019).  muyassar modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran.  - 76. 

 

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 1.  - 77. 

 

izuli dzulkifli, mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 7. 

 

izuli dzulkifli.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 14. 

 

izuli dzulkifli.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 15. 

 

izuli dzulkifli.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 9. 

 

izuli dzulkifli.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 8. 

 

izuli dzulkifli, mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi ahmed zabidi.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 178. 

 

izuli dzulkifli.  (2022).  akses dan cabaran pendidikan al-quran bagi murid berkeperluan khas kurang upaya pendengaran.  - 123. 

 

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 2.  - 74. 

 

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 1.  - 77. 

 

izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 3.  - 76. 

 

izuli dzulkifli.  (2021).  isu semasa tulisan jawi.  - 1-7. 

 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  - 1-25. 

 

noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

 

izuli dzulkifli.  (2021).  cabaran pengajaran tahfiz al-quran semasa pandemik covid-19.  - webinar bicara huffaz 1.0.  1-9. 

 

noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini.  (2020).  intellectual capital management towards muslim friendly.  - manuskrip.  1-22.