dr. izuli bin dzulkifli

guru

pusat kajian al-quran & al-sunnah

No. Telefon Rasmi :  0389115517

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • nurfatihah aisyah zulkefli, izuli dzulkifli.  (2022).  peranan bu bapa dalam pembelajaran tahfiz anak-anak di rumah.  - e-prpsiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah (setia) 2022.  75-81. 

   

  sheikh ammar muhsin sh arifin, izuli dzulkifli.  (2022).  khurafat dari perspektif islam.  - e-prosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  683-687. 

   

  siti nur ain azman, izuli dzulkifli.  (2022).  sorotan literatur adab terhadap rasullullah saw.  - e-prosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran & al-sunnah (setia 2022).  357-365. 

   

  noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2022).  muslim-friendly medical tourism.  - journal of global hospitality and tourism.  93-109. 

   

  izuli dzulkifli.  (2022).  quranic education for deaf students in malaysia; implementation and challenges.  - nadwa: jurnal pendidikan islam.  1-16. 

   

  izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2021).  activity-based teaching of quran for deaf students in the special education integration program.  - pertanika journal of social science and humanities.  91-106. 

   

  izuli dzulkifli.  (2021).  teaching and learning aids to support the deaf students studying islamic education.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  2263-2279. 

   

  izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2020).  teacher communication in teaching al-quran to special needs pupils with hearing disabilities.  - universal journal of educational research.  36-43. 

   

  izuli dzulkifli, asmawati suhid, fathiyah mohd fakhruddin, nor aniza ahmad.  (2020).  cabaran komunikasi dalam pengajaran pendidikan islam kepada murid kurang upaya pendengaran.  - international journal of islamic tought.  13-26. 

   

  izuli dzulkifli.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 8. 

   

  izuli dzulkifli.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 9. 

   

  hamdi ishak, muhd najib abdul kadir, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad, haziyah hussin. mohd faizulamri mohd saad, izuli dzulkifli.  (2019).  muyassar modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran.  - 76. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 2.  - 74. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 1.  - 77. 

   

  izuli dzulkifli.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu qira'at di malaysia.  - 8. 

   

  izuli dzulkifli.  (2020).  pembangunan dan pendidikan masyarakat islam.  - 9. 

   

  izuli dzulkifli, asmawati suhid.  (2018).  penyelidikan serantau islam dan alam melayu : pendidikan, kewangan, kehartaan, kenegaraan dam isu kontemporari.  - 10. 

   

  izuli zulkikifli, ashraf ismail & ahamad asmadi sakat.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 4 : 31-37. 

   

  izuli dzulkifli, ashraf ismail & ahamad asmadi sakat.  (2015).  wacana al-quran dan al-sunnah.  - Bab 4 : 30-37. 

   

  hamdi ishak, muhd najib abdul kadir, ahamad asmadi sakat, sabri mohamad, haziyah hussin. mohd faizulamri mohd saad, izuli dzulkifli.  (2019).  muyassar modul asas pembelajaran al-quran bagi murid-murid kurang upaya pendengaran.  - 76. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 1.  - 77. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 3.  - 76. 

   

  izuli dzulkifli, hamdi ishak, mohd hanafi mohd yasin.  (2019).  modul pembelajaran tilawah al-quran (kurang upaya pendengaran) jilid 2.  - 74. 

   

  izuli dzulkifli.  (2021).  isu semasa tulisan jawi.  - 1-7. 

   

  noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  - 1-25. 

   

  noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

   

  izuli dzulkifli.  (2021).  cabaran pengajaran tahfiz al-quran semasa pandemik covid-19.  - webinar bicara huffaz 1.0.  1-9. 

   

  noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini.  (2020).  intellectual capital management towards muslim friendly.  - manuskrip.  1-22.