prof. madya dr. azlin norhaini binti mansor

pensyarah universiti

pusat kajian kepimpinan & polisi pendidikan

 azlinmansor@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohammad fairus, azlin norhaini mansor.  (2021).  tahap pelaksanaan berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa melayu di sekolah-sekolah rendah di daerah samarahan.  - proceedings of the international conference of future education and advances 2020 (icofea)".  228-242. 

   

  anrelson anak nara, azlin norhaini mansor.  (2021).  amalan kepimpinan instruksional guru besar terhadap motivasi guru di sekolah rendah daerah sri aman, sarawak.  - 3rd international conference on business studies and education (icbe) 2021.  137-142. 

   

  azlin norhaini mansor, mohd zabil ikhsan mohamed nasaruddin, aida hanim a. hamid.  (2021).  the effects of school climate on sixth form teachers' self efficacy in malaysia.  - sustainability.  1-14. 

   

  azlin norhaini mansor.  (2021).  kurangkan jumlah subjek.  - sinar harian.  1. 

   

  azlin norhaini mansor.  (2021).  mantapkan pdpr elak keciciran pelajar.  - bernama.  1-3. 

   

  azlin norhaini mansor, mohd zabil ikhsan mohamed nasaruddin, aida hanim a. hamid.  (2021).  the effects of school climate on sixth form teachers' self efficacy in malaysia.  - sustainability.  1-14. 

   

  azlin norhaini mansor, nur hidayah zabarani, khairul azhar jamaludin, mohamed yusoff mohd no, bity salwana alias, ahmad zamri mansor.  (2021).  home-based learning (hbl) teacher readiness scale: instrument development and demographic analysis.  - sustainability.  1-15. 

   

  azlin norhaini mansor, jayanthi sanasi, mohamed yusoff mohd nor, nurfaradilla mohamad nasir, jamalullail ab. wahab.  (2017).  teacher perceptions of managing indiscipline amongst at-risk teenage students: a malaysian study.  - international journal of advanced and applied sciences.  112-119. 

   

  azlin norhaini mansor; mohd sattar rasul; rose amnah rauf; koh bee lian.  (2013).  developing and sustaining reading habit among teenagers.  - the asia-pacific education researcher.  November 2012. 

   

  mohamad sattar rasul, rose amnah abd rauf, azlin norhaini mansor, ruhizan mohamad yasin, zamri mahamod.  (2013).  graduate employability for manufacturing industry.  - procedia social and behavioral sciences - 6th international forum on engineering education (ifee 2012). 

   

  mohamad sattar rasul, rose amnah abd rauf, azlin norhaini mansor, ruhizan mohamad yasin, zamri mahamod.  (2013).  graduate employability for manufacturing industry.  - procedia social and behavioral sciences - 6th international forum on engineering education (ifee 2012). 

   

  azlin norhaini mansor, farzena balan, mohamed yusoff mohd nor.  (2018).  education for underprivileged primary and secondary students in malaysia : the way forward.  - 28. 

   

  azlin norhaini mansor, farzena balan, mohamed yusoff mohd nor.  (2018).  education for underprivileged primary and secondary students in malaysia : the way forward.  - 28. 

   

  zabidah muhammad, azlin norhaini mansor, mohd zabil ikhsan mohamed nasaruddin.  (2019).  amalan kepimpinan instruksional.  - 79. 

   

  thalahuddin abdullah, azlin norhaini mansor, nur aiman zainudin.  (2018).  rejuvenasi kepimpinan transformasional sekolah agama bantuan kerajaan.  - 101. 

   

  azlin norhaini mansor, roselan baki.  (2007).  amalan pengurusan pengetua.  - 301. 

   

  azlin norhaini mansor.  (2021).  bolster home-based learning to stop students from dropping out.  - bernama.  1. 

   

  azlin norhaini mansor.  (2021).  mantapkan pdpr elak keciciran pelajar.  - bernama.  1-3. 

   

  azlin norhaini mansor.  (2021).  kurangkan jumlah subjek.  - sinar harian.  1. 

   

  bity salwana binti alias;hawati binti janor;rajan a/l munusamy;muhamad hafiz bin che othman;azlin norhaini binti mansor;rorlinda binti yusof;nurfaradilla binti mohamad nasri;mohd effendi @ ewan bin mohd matore;fatimah binti mohd nor.  (2020).  kajian pengukuran tahap integriti dalam kalangan ahli akademik universiti kebangsaan malaysia.  -

   

  mohamed yusoff bin mohd nor;melor binti md yunus;azlin norhaini binti mansor.  (2020).  kebolehlaksanaan program dual-language dalam pembelajaran stem di sekolah kluster kecemerlangan & sekolah berprestasi tinggi malaysia..  -