dr. abu dardaa bin mohamad

pensyarah universiti

pusat kajian dakwah & kepimpinan

No. Telefon Rasmi :  0389215532

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Universiti Kebangsaan Malaysia di Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan. Memilik Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana (Islamic studies) daripada University of Wales (Lampeter) serta Ph.D daripada Universiti Kebangsaan Malaysia (Dakwah dan Kepimpinan).

 • mohd farid japeri, abu dardaa mohamad, khazri osman.  (2022).  penagihan dadah dalam kalangan belia dan impaknya terhadap psikologi ibu bapa.  - al-hikmah.  21-36. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, norazman amat, md noor saper, abdul ghaffar surip, zaini said, rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari, zulkefli aini, muhammad adib samsudin, che maryam ahmad, ahmad irdha mokhtar, hasa.  (2022).  e-terapi keluarga sakinah.  - 1-145. 

   

  rabihah ibrahim dr. siti jamiaah abdul jalil dr. abu darda mohamad.  (2022).  pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut al-quran.  - 1-40. 

   

  khazri osman, mohd farid mohamad japeri, abu dardaa mohamad, mohamad azrien mohamed adnan.  (2022).  amalan kesantunan berbahasa dalam rawatan dan pemulihan dadah menerusi pendekatan psikospiritual islam dan tasawuf.  - jurnal pengajian islam.  237-248. 

   

  wan hilmi wan abdullah, wan nasyruddin wan abdullah, abu dardaa mohamad, mohamad zulkifli abdul ghani.  (2021).  faktor penerimaan islam dan kesan dakwah qari-qari mesir melalui tilawah al-quran terhadap golongan non muslim.  - jurnal pengajian islam (jpi).  91-101. 

   

  mohammad zulkifli abdul ghani, nur nazira rahim, muhamad faisal ashaari, rosmawati mohamad rasit, abu dardaa mohamad, mohd izwan mahmud.  (2021).  analysis of fuzzy delphi method on preachers criteria of thinking, writing and wasatiyyah practice.  - international journal of innovation, creativity and change.  368-389. 

   

  nur syahirah md sabran, khazri osman, abu dardaa.  (2020).  personification in diwan imam shafii.  - international journal of academic research in business and social sciences.  909-918. 

   

  mohammad zulkifli abdul ghani, nur nazira rahim, muhamad faisal ashaari, rosmawati mohamad rasit, abu dardaa mohamad.  (2020).  preachers criteria of thinking, writing and wasatiyyah practice based on expert consensus through fuzzy delphi method.  - psychology and education.  111-129. 

   

  abu dardaa mohamad, khazri osman, ahmad irdha mokhtar.  (2020).  spirituality in maqasid for the empowerment of human well-being.  - international journal of business and social science.  69-73. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, abu darda mohamad, wan hilmi wan abdullah, muhammad arif yahya, abdul ghafar don, miftachul huda, andeno maceleno.  (2020).  the moderation of dacwah (preaching) for empowering islamic lifestyle.  - international journal psychosocial rehabilitation.  239-250. 

   

  abu dardaa mohamad, badlihisham mohd nasir, kamaruzzaman mohd yusof, nasrul hisyam nor muhamad, ajmain jimaain safar, yusof abdul aziz, hussin salamon, rahimin afandi abdul rahim.  (2014).  da`wah resurgence and political islam in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - pcysoc 2013.  361-366. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri [three others].  (2019).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 305. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a'dawiyah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad [two others).  (2019).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 298. 

   

  muhamad faisal ashaari, rosmawati mohamad rasit, abu dardaa mohamad, muhammad zulkefli abd ghani, fariza md sham, wan amirul syafiq wan mazlan.  (2019).  modul panduan: pengajaran agama islam kepada masyarakat orang asli.  - 69. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a`dawiayah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al-muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad and [two others].  (2018).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 270. 

   

  jawiah dakir, muhammad hilmi jalil, shamsul azhar yahya, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, a`dawiayah ismail, wan zulkifli wan hassan, muhammad arif yahya, al-muslim mustapa@ab rahim, abu dardaa mohamad, mohammad fattah & [two others].  (2017).  sahih muslim : terjemahan dan pengajaran hadis - jilid 1.  - 279. 

   

  abu dardaa mohamad, salasiah hanin hamjah, ahmad irdha mokhtar.  (2020).  wasatiyyah konsep dan pengamalan.  - 9. 

   

  abu dardaa mohamad, salasiah hanin hamjah & ahmad irdha mokhtar.  (2017).  wasatiyyah dalam dakwah islamiah.  - 13. 

   

  mohamad zulkifli abdul ghani, johaibi johan, abu dardaa mohamad & anuar puteh.  (2016).  dakwah & etnik di malaysia.  - 21. 

   

  badlihisham mohd nasir, rahimin affandi abdul rahim, khadijah mohd khambali@hambali & abu dardaa mohamad.  (2016).  multidimentional perspective of malaysia-arab relations.  - 20. 

   

  anuar puteh, abdul ghafar don, ahmad irdha mokhtar, abu dardaa mohamad, nor a`thiroh masyaa`il tan, zawani ikoh.  (2015).  organisasi dakwah & isu saudara baru di malaysia.  - Bab 9 : 136-147. 

   

  muhamad faisal ashaari, rosmawati mohamad rasit, abu dardaa mohamad, muhammad zulkefli abd ghani, fariza md sham, wan amirul syafiq wan mazlan.  (2019).  modul panduan: pengajaran agama islam kepada masyarakat orang asli.  - 69. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa @ ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri [three others].  (2019).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 305. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a'dawiyah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad [two others).  (2019).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 298. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan nasyrudin wan abdullah, ahmad irdha mokhtar, faisal ahmad shah, muammar ghaddafi hanafiah, al muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, muhammad masruri and [three others].  (2018).  sunan al-nasa'i: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 276. 

   

  jawiah dakir, shamsul azhar yahya, muhammad hilmi jalil, wan zulkifli wan hassan, ahmad irdha mokhtar, a`dawiayah ismail, faisal ahmad shah, muhammad masruri, al-muslim mustapa@ab rahim, mohamad zulkifli abdul ghani, abu dardaa mohamad and [two others].  (2018).  sahih muslim: terjemahan dan pengajaran hadis.  - 270. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, norazman amat, md noor saper, abdul ghaffar surip, zaini said, rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari, zulkefli aini, muhammad adib samsudin, che maryam ahmad, ahmad irdha mokhtar, hasa.  (2022).  e-terapi keluarga sakinah.  - 1-145. 

   

  rabihah ibrahim dr. siti jamiaah abdul jalil dr. abu darda mohamad.  (2022).  pertumbuhan dan perkembangan manusia menurut al-quran.  - 1-40. 

   

  mohamad zulkifli bin abdul ghani;abdul ghafar bin don;khazri bin osman;al muslim bin mustapa @ ab rahim;rosmawati binti mohamad rasit;mohd fadzli bin ismail;abu dardaa bin mohamad.  (2021).  pembinaan parameter wasatiyyah pendakwah untuk deradikalisasi melayu muslim.  -

   

  muhamad faisal bin asha`ari;rosmawati binti mohamad rasit;ahmad irdha bin mokhtar;mohamad zulkifli bin abdul ghani;abu dardaa bin mohamad;zulkefli bin aini.  (2021).  membangunkan indikator bagi mengukur indeks maqasid dakwah di malaysia.  -

   

  abdul ghafar don, anuar puteh, khazri osman, abu dardaa mohamad, ahmad irdha mokhtar, muhammad faisal asha'ari, mohamad zulkifli abdul ghani, razaleigh muhamat@kawangit, zulkefli aini.  (2021).  model dakwah dalam membina kesejahteraan hidup masyarakat pedalaman.  - poster pembentangan ip.  1-9.