ts. dr. mohd idzat bin idris

pensyarah universiti

jabatan fizik gunaan

 idzat@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr Mohd Idzat Idris ialah Pensyarah Program Sains Nuklear di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Beliau memegang Ijazah Doktor Kejuruteraan dalam Nuklear dari Tokyo Institute of Technology, Jepun, mendapat ijazah sarjana dalam Keselamatan Sinaran dan Nuklear (UKM) dan sarjana muda dalam Kejuruteraan Nuklear (Universiti Kyushu, Jepun). Beliau mempunyai lebih 7 tahun pengalaman mengajar kursus sarjana muda dan pascasiswazah Sains Nuklear dan Kejuruteraan. Penyelidikan Dr. Idzat tertumpu kepada Bahan Nuklear, Perisai Sinaran, dan Kesan Radiologi terhadap Alam Sekitar, dan beliau telah menerbitkan banyak artikel dalam jurnal saintifik yang berprestij. Pasukannya telah dianugerahkan Anugerah Emas di Pameran Inovasi & Kreativiti Selangor 2018 (SLICE 18) dan Perak di Pameran Rekacipta Antarabangsa Seoul 2020. Beliau juga mempunyai keahlian profesional sebagai Ahli Teknologi Profesional (Teknologi Nuklear dan Radiologi), Lulusan Keuruteraan ( Nuklear), dan Pegawai Perlindungan Sinaran (Tahap 3). Pada masa ini, beliau adalah penyelaras Sarjana Pengurusan Keselamatan Industri.
  Dr Mohd Idzat Idris is a Lecturer in the Nuclear Science Program at the National University of Malaysia (UKM). He holds a Doctorate in Nuclear Engineering from the Tokyo Institute of Technology, Japan, a master`s degree in Radiation and Nuclear Safety (UKM), and a bachelor`s degree in Nuclear Engineering (Kyushu University, Japan). He has over 7 years of experience teaching undergraduate and postgraduate Nuclear Science and Engineering courses. Dr. Idzat`s research interest focuses on Nuclear Materials, Radiation Shielding, and Environmental Radiological Impact, and he has published many articles in prestigious scientific journals. His team was awarded the Gold Award at the Selangor Innovation & Creativity Exhibition 2018 (SLICE 18) and Silver at the Seoul International Design Exhibition 2020. He also has professional membership as a Professional Technologist (Nuclear Technology and Radiology), a Graduate of Engineering (Nuclear), and a Protection Officer Radiation (Level 3). Currently, he is the coordinator of the Masters in Industrial Safety Management.

 • fathyah whba, faizal mohamed, rawdah whba, mohd idzat idris, noramaliza mohd noor, mohamad khiari bin mahmood.  (2024).  synthesis and characterization of cellulose nanocrystals/gd2o3 nanocomposite as a dual-mode contrast agent for mri via gamma-ray irradiation.  - radiation physics and chemistry.  1-13. 

   

  mohd idzat idris, faisal izwan abdul rashid.  (2024).  sumbangan teknologi nuklear dalam mencapai matlamat pembangunan lestari di malaysia.  - astro awani (kolumnis).  1-7. 

   

  nadin jamal abualroos, mohd idzat idris, haidi ibrahim, muhammad izzat kamaruzaman, rafidah zainon.  (2024).  physical, mechanical, and microstructural characterisation of tungsten carbide based polymeric composites for radiation shielding application.  - scientific reports (nature).  1-17. 

   

  mohd idzat idris, mohd syukri yahya.  (2023).  apa itu small modular reactor (smr) atau reaktor modular kecil?.  - astro awani: kolumnis.  -. 

   

  farah ainin sofiya muhd syazli, mohd idzat idris.  (2023).  effects of gamma rays on normal-high-density concrete.  - international nuclera science technology and engineering conference 2022 (inustec 2022).  1-4. 

   

  fathyah whba, faizal mohamed, rawdah whba, mohd idzat idris, noramaliza mohd noor, mohamad khiari bin mahmood.  (2024).  synthesis and characterization of cellulose nanocrystals/gd2o3 nanocomposite as a dual-mode contrast agent for mri via gamma-ray irradiation.  - radiation physics and chemistry.  1-13. 

   

  nadin jamal abualroos, mohd idzat idris, haidi ibrahim, muhammad izzat kamaruzaman, rafidah zainon.  (2024).  physical, mechanical, and microstructural characterisation of tungsten carbide based polymeric composites for radiation shielding application.  - scientific reports (nature).  1-17. 

   

  fathyah whba, faizal mohamed, mohd idzat idris.  (2023).  evaluation of physicochemical and biocompatibility characteristics of gadolinium oxide nanoparticles as magnetic resonance imaging contrast agents.  - radiation physics and chemistry.  111-189. 

   

  fathyah whba, faizal mohamed, mohd idzat idris, mohd syukri yahya.  (2023).  surface modification of cellulose nanocrystals (cncs) to form a biocompatible, stable, and hydrophilic substrate for mri.  - applied sciences.  1-23. 

   

  mohd idzat idris, katsumi yoshida, toyohiko yano.  (2022).  radiation damage analysis in sic microstructure by transmission electron microscopy.  - nuclear engineering and technology.  991-996. 

   

  hassan mohamed, anas muhamad pauzi, nasuha ahmad, nashihah ab karim, mimi nur umaira idham wazir, che nor aniza che zainul bahri, mohd idzat idris.  (2023).  natural radioactivity analysis and radiological impact assessment from a coal power plant.  - international journal of radiation research.  797-804. 

   

  muhammad abdullah rahmat, aznan fazli ismail, nursyamimi diyana rodzi, eli syafiqah aziman, syazwani mohd fadzil, norsyahidah mohd hidzir, mohd idzat idris, irman abdul rahman, faizal mohamed.  (2023).  a window into the future: case study of long-term radiological risk modelling posed by unregulated mining waste repurposing activities.  - environmental monitoring and assessment.  1-19. 

   

  nur syuhada izzati ruzali, syazwani mohd fadzil, wooyong um, mohd idzat idris, rohyiza baan.  (2022).  recycle glass waste as a host for solidification of oil sludge.  - sains malaysiana.  1245-1259. 

   

  nur syuhada izzati ruzali, nurshahirah alwi, mohd idzat idris, syazwani mohd fadzil, rohyiza baan.  (2021).  pemegunan bahan radioaktif dalam enap cemar minyak menggunakan kaca sebagai kaedah alternatif.  - sains malaysiana.  2419-2431. 

   

  khoirul solehah abdul rahim, zalita zainuddin, mohd idzat idris, wahmisari priharti, murtadha sh. aswood.  (2020).  determination of the radiological risk from the natural radioactivity in irrigation at selected areas of peninsular malaysia.  - sains malaysiana.  1439-1450. 

   

  fathyah whba, faizal mohamed, rawdah whba, mohd idzat idris, noramaliza mohd noor, mohamad khiari bin mahmood.  (2024).  synthesis and characterization of cellulose nanocrystals/gd2o3 nanocomposite as a dual-mode contrast agent for mri via gamma-ray irradiation.  - radiation physics and chemistry.  1-13. 

   

  nadin jamal abualroos, mohd idzat idris, haidi ibrahim, muhammad izzat kamaruzaman, rafidah zainon.  (2024).  physical, mechanical, and microstructural characterisation of tungsten carbide based polymeric composites for radiation shielding application.  - scientific reports (nature).  1-17. 

   

  fathyah whba, faizal mohamed, mohd idzat idris.  (2023).  evaluation of physicochemical and biocompatibility characteristics of gadolinium oxide nanoparticles as magnetic resonance imaging contrast agents.  - radiation physics and chemistry.  111-189. 

   

  fathyah whba, faizal mohamed, mohd idzat idris, mohd syukri yahya.  (2023).  surface modification of cellulose nanocrystals (cncs) to form a biocompatible, stable, and hydrophilic substrate for mri.  - applied sciences.  1-23. 

   

  hassan mohamed, anas muhamad pauzi, nasuha ahmad, nashihah ab karim, mimi nur umaira idham wazir, che nor aniza che zainul bahri, mohd idzat idris.  (2023).  natural radioactivity analysis and radiological impact assessment from a coal power plant.  - international journal of radiation research.  797-804. 

   

  farah ainin sofiya muhd syazli, mohd idzat idris.  (2023).  effects of gamma rays on normal-high-density concrete.  - international nuclera science technology and engineering conference 2022 (inustec 2022).  1-4. 

   

  muhamad yusmadi md yusof, mohd idzat idris, faizal mohamed, marlida md nor.  (2020).  adsorption of radioactive element by clay: a review.  - international nuclear science technology and engineering conference 2019 (inustec2019 (iop conference series: materials science and engineering).  1-10. 

   

  faridah mohamad idris, julie andrianny murshid, aznan fazli ismail, syazwani mohd fadzil, mohd idzat idris, imran yusuff, norsyahidah mohd hidzir, irman abdul rahman , khoo kok siong, faizal mohamed, mohd syukri yahya.  (2020).  iop conference series: materials science and engineering.  - international nuclear science technology and engineering conference 2019 (inustec2019).  1100-12052. 

   

  mohd idzat idris, khoo kok siong, syazwani mohd fadzil.  (2018).  measurement of 238u and 232th radionuclides in ilmenite and synthetic rutile.  - iop conference series: materials and engineering.  12010-12016. 

   

  mohd idzat idris, saishun yamazaki, katsumi yoshida & toyohiko yano.  (2017).  recovery behavior of sicf/sic composites by post-irradiation annealing up to of 1673 k.  - energy procedia 5th international symposium on innovative nuclear energy systems, ines-5. 

   

  mohd idzat idris, faisal izwan abdul rashid.  (2024).  sumbangan teknologi nuklear dalam mencapai matlamat pembangunan lestari di malaysia.  - astro awani (kolumnis).  1-7. 

   

  mohd idzat idris.  (2023).  kitaran bahan api nuklear.  - majalah scitech.  1-10. 

   

  mohd idzat idris.  (2023).  pelepasan air fukushima: adakah ia merbahaya?.  - astro awani: kolumnis.  1-5. 

   

  mohd idzat idris, mohd syukri yahya.  (2023).  apa itu small modular reactor (smr) atau reaktor modular kecil?.  - astro awani: kolumnis.  -. 

   

  mohd idzat idris.  (2023).  sisa fukushima, antara fakta dan persepsi.  - astro awani global.