dr. junaini binti kasdan

pensyarah universiti

institut alam & tamadun melayu (atma)

No. Telefon Rasmi :  3557

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Sebelum bergiat dalam bidang akademik, beliau bertugas sebagai Pegawai Perancang Bahasa, di Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia (1998-2012), yang membolehkan beliau menguasai bidang Terminologi (Peristilahan) dan Leksikologi dengan baik. Pada tahun 2012 hingga 2015, beliau Berkhidmat di Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) sebagai Pensyarah Kanan di Pusat Bahasa Antarabangsa merangkap Timbalan Pengarah, Pusat Pembangunan Korporat dan Pengurusan Kualiti dan Strategi (PUSPEKS), yang banyak memberikan pendedahan kepada beliau tentang pengurusan kualiti dan strategi. Sejak tahun 2015 hingga kini, beliau berkhidmat di Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA), UKM sebagai Felo Penyelidik, berjawatan hakiki sebagai Pensyarah. Tumpuan penyelidikan beliau ialah Terminologi, Terminografi, Leksikologi dan Morfosemantik. Pada masa yang sama, minatnya untuk menalikan bidang bahasa dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain pula mendorong beliau untuk turut menekuni bidang Linguistik Terapan, Teknolinguistik, Geolinguistik, Korpus Lingusitik serta Filologi - sesuai dengan ilmu yang diperolehnya sewaktu menuntut di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya, Indonesia. Beliau turut menjadi Editor untuk International Journal of the Malay World and Civilisation dan Jurnal Linguistik Malaysia.

 • nazatul aini abd majid, nor hashimah jalaluddin, lam meng chun, nur asylah suwadi, junaini kasdan, aznur aisyah abdullah, azlan ahmad, daing zairi ma'arof, affifuddin husairi, haslina arshad.  (2022).  rakanbm: aplikasi interaktif belajar bahasa melayu bercirikan augmentasi realiti mudah alih untuk penutur asing.  - kongres dan pertandingan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran (knovasi) 2022.  219. 

   

  junaini kasdan, sarah nur najwa mohd nasir, anis shahira shamsuri.  (2022).  gastronomi alam melayu.  - 12. 

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2022).  penyebaran dialek melayu di kelantan : pemaparan awal.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  1-15. 

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2022).  penyebaran dialek melayu di kelantan : pemaparan awal.  - prosiding seminar kebangsaan linguistik (slik2022).  257-262. 

   

  ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan, harishon radzi.  (2022).  varian leksikal kata nama /tikus/ dalam dialek melayu kedah: analisis geolinguistik.  - prosiding seminar linguistik kebangsaan (slik2022).  190-197. 

   

  fazal mohamed mohamed sultan, nor hashimah jalaluddin, harishon radzi, junaini kasdan, muhammad faiz aizuddin suhami.  (2019).  dialek melayu perlis: pemetaan geodialek beraplikasikan gis.  - akademika.  139-154. 

   

  nor hashimah jalaluddin, maizatul hafizah abdul halim, harishon radzi, junaini kasdan.  (2017).  penyebaran dialek melayu di langkawi: analisis geolinguistik.  - gema online journal of languages studies.  159-178. 

   

  junaini kasdan, hashita aini haroon, nor suhaila che pa & zuhairah idrus.  (2017).  gandaan separa dalam terminologi bahasa melayu: analisis sosioterminologi.  - gema online journal of language studies.  183-202. 

   

  siti nurul jannah fital, faten khalida khalid, junaini kasdan.  (2022).  generation z's perceptions of the malay language in the industrial revolution 4.0 era: a sociocognitive analysis.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1118-1130. 

   

  siti nurul jannah fital, junaini kasdan, faten khalida khalid.  (2021).  socio-cognitive analysis on the attitude of gen z towards malay language in the era of industrial revolution 4.0..  - international journal of academic research in business and social sciences.  290-306. 

   

  nur asylah suwadi, nazatul aini abd majid, lam meng chun, nor hashimah jalaluddin, aznur aisyah abdullah, junaini kasdan, afifuddin husairi hussain, azlan ahmad, daing zairi ma'arof.  (2021).  expert review on mobile augmented reality applications for language learning.  - international journal of advanced computer science and applications (ijacsa).  339-347. 

   

  junaini kasdan, rusmadi baharuddin, anis shahira shamsuri.  (2020).  covid-19 dalam korpus peristilahan bahasa melayu : analisis sosioterminologi.  - gema onlineŽ journal of language studies.  221-241. 

   

  julaina nopiah, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan.  (2018).  refleksi gastronomi dalam komunikasi: analisis semantik inkuisitif.  - jurnal komunikasi, malaysian journal of communication.  185-201. 

   

  junaini kasdan, sarah nur najwa mohd nasir, anis shahira shamsuri.  (2022).  gastronomi alam melayu.  - 12. 

   

  julaina nopiah, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan.  (2022).  gastronomi, peribahasa dan akal budi melayu.  - 319. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  julaina nopiah, nor hashimah jalaluddin dan junaini kasdan.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 19. 

   

  junaini kasdan dan nor hashimah jalaluddin.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 20. 

   

  junaini kasdan, sarah nur najwa mohd nasir, anis shahira shamsuri.  (2022).  gastronomi alam melayu.  - 12. 

   

  ahmad khairul ashraaf saari, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, fazal mohamed mohamed sultan.  (2020).  linguistik kontemporari.  - 24. 

   

  julaina nopiah, nor hashimah jalaluddin dan junaini kasdan.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 19. 

   

  junaini kasdan dan nor hashimah jalaluddin.  (2018).  kiasan, kognitif dan akal budi melayu.  - 20. 

   

  mohd syukri yeoh abdullah, zuliskandar ramli & junaini kasdan.  (2016).  sumbangan dan peranan mufti dalam kegemilangan tamadun alam melayu.  - Bab 1: 1-2. 

   

  julaina nopiah, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan.  (2022).  gastronomi, peribahasa dan akal budi melayu.  - 319. 

   

  ruzaimi mohamad, mohamad rameez yahaya, ruhanas harun, roy anthony rogers a/l peter rogers, junaini kasdan, raja subramaniam, rosfazidah razi varathau rajoo, nojufri nizar edrus, chenderawasih abdul malek, muhammad nur anuar nordin, mohd firdaus azman(14).  (2022).  daftar istilah diplomasi dan hubungan antarabangsa.  - 118. 

   

  rusmadi baharudin, junaini kasdan, suzanti abd aziz, muhammad azzam ahmad fadzil.  (2019).  daya cakup istilah mabbim: bidang teknologi maklumat.  - 120. 

   

  junaini kasdan.  (2017).  kamus sains & teknologi.  - 1720. 

   

  siti nurul jannah fital, mohamad zaki abdul halim, zuhairah idrus, junaini kasdan, juliana ahmad & suhaidah said.  (2016).  bahasa melayu universiti.  - 109. 

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2022).  penyebaran dialek melayu di kelantan : pemaparan awal.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  1-15. 

   

  nazatul aini abd majid, nor hashimah jalaluddin, lam meng chun, nur asylah suwadi, junaini kasdan, aznur aisyah abdullah, azlan ahmad, daing zairi ma'arof, affifuddin husairi, haslina arshad.  (2022).  aplikasi belajar bahasa melayu bercirikan augmentasi realiti mudah alih untuk penutur asing.  - buletin akses.  28-29. 

   

  ainur syakirah muhd hissam, junaini kasdan, harishon radzi.  (2022).  variasi kata nama /tikus/ dalam dialek melayu kedah: analisis geolinguistik.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  190-197. 

   

  teo siew fang, junaini kasdan, siti fadzilah mat noor.  (2022).  covid-19 pencetus idea mengadaptasikan teknologi digital dalam bahasa: gamifikasi 'eja2bm'.  - persidangan antarabangsa penyelidikan siswazah 2022- membina masyarakat pascapandemik.  221. 

   

  ros mahwati ahmad zakaria, junaini kasdan, ahmad bazri mokhtar, suhaini md noor, muhamad shafiq mohd ali, sri yanti mahadzir.  (2022).  buletin tinta melayu bil 1/2022.  - 1-4.