prof. madya dr. hamdi bin ishak

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 hamdi@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr. Hamdi bin Ishak, aged 59, married. He is a Senior Lecturer Research Center for Quran and Sunnah, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia since Septemmber 2015. He specializes in Ulum al-Quran, Tafsir, Islamic Education for Special Education Student. His current research interests are Tafsir, Islamic Education for special education student, Service Learning, Teaching Quran. He obtained his BA (Pengajian al-Quran dan al-Sunnah) in 1988 and Master in Islamic Studies (Quran Sunnah Studies) in 2004 from UKM. He was conferred a PhD (Islamic education) from Universiti Kebangsaan Malaysia in 2011.

 • wan hilmi wan abdullah mohamad zulkifli abdul ghani al muslim mustapa hamdi ishak latifah abdul majid ahmad munawar ismail.  (2024).  tahap skala kebolehlancaran bacaan al-quran dalam kalangan orang awam menggunakan kaedah speech paper: kajian kes di bangi, selangor.  - proceeding of international seminar on islamic turath and its challenges in malay world 2024 (isitc2024): al azhar a model and reference.  87-89. 

   

  mohd manawi bin mohd akib;latifah binti abdul majid;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;hamdi bin ishak.  (2024).  pembangunan model psikoterapi al-razi berasaskan al-tafsir al-kabir terhadap kesihatan jiwa..  -

   

  farah mohd ferdaus, hamdi ishak, mohd manawi mohd akib.  (2023).  elemen psikoterapi islam berdasarkan doa nabi ibrahim as.  - tinta artikulasi membina ummah (tamu).  32-41. 

   

  mohd nazri ahmad, hamdi ishak, mohd akil muhamed ali, fadlan mohd othman, mohd manawi mohd akib.  (2023).  metode pengaplikasian pendalilan al-qur'an al-karim.  - tinta artikulasi membina ummah.  90-104. 

   

  farah mohd ferdaus, mohd manawi mohd akib, hamdi ishak.  (2023).  elements of islamic psychotherapy on prophet ibrahim ass prayer.  - international journal of academic research in progressive education and development.  544-554. 

   

  hamdi ishak, mohd hanafi mamat, mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad.  (2019).  learning and student's achievement factors in j-qaf khatam quran model.  - islamiyyat : the journal of islamic studies.  29-38. 

   

  mohd manawi mohd akib, hamdi ishak, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, sharifah basirah syed muhsin.  (2023).  penciptaan jiwa dari sudut ilmu tafsir dan falsafah islam tumpuan terhadap pemikiran fakhr al-din al-razi.  - jurnal akidah & pemikiran islam (afkar).  231-252. 

   

  farah mohd ferdaus, mohd manawi mohd akib, hamdi ishak.  (2023).  elements of islamic psychotherapy on prophet ibrahim ass prayer.  - international journal of academic research in progressive education and development.  544-554. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, nur syuhada mohd ataa, sabri mohamad, hamdi ishak.  (2023).  quranic exegesis of al-bahr al-muhit: narration of hadith and isra'iliyyat.  - international journal of academic research in progressive education and development.  735-743. 

   

  hamdi ishak, ezzat farqhan, ashraf ismail.  (2022).  issues and challenges of teaching the quran to children with down syndrome.  - international journal of academic research in business and social sciences.  157-171. 

   

  mohd manawi mohd akib, ahmad fakhrurrazi mohammed zabidi, latifah abdul majid, hamdi ishak, sharifah basirah syed muhsin, mohd syukri zainal abidin.  (2022).  the paradise concept and discourse according to mufassir fakhr al-din al-razi.  - international journal of academic research in business and social sciences.  690-701. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak, haziyah hussin, latifah abd. majid.  (2023).  model mushaf al-quran tadabbur.  - 45. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  muhamad razif ahmad, hamdi ishak, masyitah aqilah zainudin.  (2022).  menyantuni warga tua dengan sentuhan wahyu.  - 146. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2022).  mushaf al-quran: penulisan dan penandaan.  - 181. 

   

  hamdi ishak.  (2021).  muyassar.  - 71. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak.  (2023).  turath islami dan peradaban ummah.  - 11. 

   

  nurnajwa izzati ahmad, mohd farhan md ariffin, shafiza safie, hamdi ishak.  (2022).  wanita resilien mendepani cabaran moden.  - 19. 

   

  mira farisha sadimin, latifah abdul majid, hamdi ishak.  (2021).  sosiopolitik islam.  - 10. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2020).  pengajaran dan pembelajaran ilmu giraat di malaysia.  - 11. 

   

  wan hilmi wan abdullah, shafiza safie, hamdi ishak, sabri mohamad, ahamad asmadi sakat.  (2020).  tibb nabawi on nature based product.  - 151. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, hamdi ishak, sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, najah nadiah amran, fadlan mohd othman, mohd yakub@zulkifli mohd yusoff.  (2023).  tafsir al-tibyan surah al-fatihah tuan guru haji abdul hadi awang.  - 51. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, hamdi ishak, haziyah hussin, latifah abd. majid.  (2023).  model mushaf al-quran tadabbur.  - 45. 

   

  muhamad razif ahmad, hamdi ishak, masyitah aqilah zainudin.  (2022).  menyantuni warga tua dengan sentuhan wahyu.  - 146. 

   

  sabri mohamad, mohd faizulamri mohd saad, hamdi ishak.  (2022).  mushaf al-quran: penulisan dan penandaan.  - 181. 

   

  hamdi ishak.  (2021).  muyassar.  - 71. 

   

  wan hilmi wan abdullah mohamad zulkifli abdul ghani al muslim mustapa hamdi ishak latifah abdul majid ahmad munawar ismail.  (2024).  tahap skala kebolehlancaran bacaan al-quran dalam kalangan orang awam menggunakan kaedah speech paper: kajian kes di bangi, selangor.  - proceeding of international seminar on islamic turath and its challenges in malay world 2024 (isitc2024): al azhar a model and reference.  87-89. 

   

  mohd manawi bin mohd akib;latifah binti abdul majid;ahmad fakhrurrazi bin mohammed zabidi;hamdi bin ishak.  (2024).  pembangunan model psikoterapi al-razi berasaskan al-tafsir al-kabir terhadap kesihatan jiwa..  -

   

  rosma aisyah abd malek, hamdi ishak, mohd nazri ahmad, farid mat zain, muhammad razak idris.  (2023).  kehidupan minoriti muslim menurut yusuf al-qaradawi dalam negara bukan islam di asia tenggara.  - he 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  364-369. 

   

  mohd faizulamri bin mohd saad;latifah binti abdul majid;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;hamdi bin ishak.  (2023).  pembinaan model al-quran tadabbur berdasarkan keperluan huffaz al-quran.  -

   

  latifah abdul majid, hamdi ishak, faizulamri mohd saad, mohd nasir abdul majid, remy rozainy mohd zainol asri.  (2023).  pembinaan garis panduan pelupusan dan perawatan mushaf al-quran melalui teknologi hijau frgs/1/2020/ss/10/ukm/02/7.  - 1-186.